ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (3 op)

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Kohderyhmä

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi kuuluu tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen pakollisiin perusopintoihin. Kurssi saattaa kuulua myös muiden tiedekuntien tutkintovaatimuksiin pakollisena tai valinnaisena kurssina. Kurssi sopii myös vapaavalintaisiin opintoihin.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Kurssia tai harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Suoritetusta kurssista ei anneta numeerista arvosanaa vaan vain merkintä Hyväksytty.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Korpista löytyy useita samalla koodilla olevia kursseja eri opiskelijaryhmille. Ilmoittaudu paikkakuntasi/opiskelutapasi mukaan yhdelle seuraavista kursseista:

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kurssisivujen kautta (Opiskeluni | ITKP101 | Demo).

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kokonaan etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on omat yleisohjeet ja kurssikohtaiset ohjeet. Näiden sivujen ilmoitusasiat koskevat pääasiassa vain lähiopetusta. Voit myös opiskella kurssin etäopiskelun ja lähiopetuksen yhdistelmänä parhaaksi katsomallasi tavalla. Etäopiskelijat ilmoittautuvat Korpissa verkkokurssille.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii näiden sivujen WWW-materiaali.

Luennot

Luennot alkavat ti 9.9.2008 Agoran Auditorio 1:ssä klo 16.15.

Luentosivuilta löytyvät kunkin kerran luentorungot ja luentovideot.

Luentojen ajat ja paikat

Luentoja on yleensä kaksi kertaa viikossa. Jokaisella luentokerralla on uutta asiaa.

Ilmoittaudu siis sekä tiistain että torstain luentoryhmään, jos aiot käydä kuuntelemassa kaikki kurssin luennot (1-12) salissa.

Tarkista luentojen ajat ja paikat kurssin Korppi-sivuilta. Etäopiskelijoiden kannattaa tutustua aikatauluehdotukseen.

Luentovideot

Luennot taltioidaan videona ja äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta.

Harjoitukset

Harjoituksia eli demoja on 16 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Demojen sisältöihin, järjestykseen ja aikatauluun voi tulla muutoksia kurssin edetessä! Demosivut päivittyvät kunkin viikon tiistai-iltaan mennessä.

Demojen ajat

Demot pidetään kerran viikossa ensimmäisestä luentoviikosta alkaen. Vaihtoehtoisia demoryhmiä on useita viikossa. Voit valita itsellesi sopivan ajan.

Kurssilla on monentasoisia opiskelijoita, joten toiset tekevät harjoitukset nopeammin kuin toiset. Jos kaikki kurssin asiat ovat sinulle vieraita, niin sinulla voi mennä aikaa joidenkin harjoitusten tekemiseen neljäkin tuntia. Ryhmissä on melko usein tilaa muutamalle opiskelijalle, joten voit mennä toisiin ryhmiin ilmoittautumatta. Ryhmää voi myös vaihtaa mikäli toisessa ryhmässä on tilaa.

Demoihin ilmoittautuminen

Demoryhmään ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmällä.

Demoryhmään on ilmoittauduttava kurssille ilmoittautumisen lisäksi. Ilmoittaudu demoryhmään kuitenkin vain jos aiot käydä ryhmässä säännöllisesti. Kuhunkin demoryhmään voi ilmoittautua 24 opiskelijaa. Tietokoneita on kussakin demoluokassa vain 12, joten isoissa ryhmissä voi joutua työskentelemään parin kanssa. Ryhmiä, joihin ilmoittautuu alle kahdeksan (8) opiskelijaa, ei pidetä.

Demojen paikat

Demot pidetään Agoran mikroluokissa, joihin voi kirjautua tietohallintokeskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Tunnuksen saat tietohallintokeskuksen palvelupisteestä MaD134 ma-pe klo 9-14.30. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat pyytää tunnusta myös Jarmo Lehtovaaralta (jarmo.lehtovaara@avoin.jyu.fi).

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Harjoitustyössä tutustutaan myös sähköpostin käyttämiseen ja komentorivityöskentelyyn.

Jokainen kurssilainen noutaa itse oman harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Harjoitustyö kannattaa tilata siinä vaiheessa kun on oppinut pääosan kurssin luennoilla esitetystä asiasta. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen löydät harjoitustyöohjeista.

Keskustelu

Kurssilla on käytössä yhdistetty postituslista ja keskustelualue. Postituslistalla keskustellaan ja tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista. Postituslistaa voi seurata sähköpostilistan avulla, www-sivulta tai uutistenlukuohjelmalla (jyu.opinnot.itk010).

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista muiden kurssilaisten kanssa. Kurssin opettaja on paikalla jos kiireiltään ehti.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Mozilla Firefoxilla sivut saa päivittyviin kirjanmerkkeihin (Live Bookmarks) napauttamalla Add live bookmark-kuvaketta. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Opettaja

Tommi Lahtonen
yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://hazor.iki.fi/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Edellisiä kursseja

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2008-09-03 13:57:12
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto