ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (3 op, 2 ov) - Kesä 2007

Tämä on kesälukukaudella järjestettävän kurssin kotisivu. Jos etsit syyslukukaudella järjestetyn kurssin sivuja, löydät ne osoitteesta http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/ tai jos et etsit kevätlukukauden sivuja, löytyvät ne osoitteesta http://appro.mit.jyu.fi/itkp101/

Lisätietoja kesäkurssin aikataulusta korpissa .

Kurssin tavoitteena on antaa sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/itkp101kesa/

Ajankohtaista (kurssin lopputoimet)

Kun kurssi on kohdaltasi ohi (harkkatyö hyväksytty tai kurssi lopetettu muuten), täytä kurssin loppukysely . Tämän jälkeen poista ilmoittautumisesi kurssin tyovaline-sähköpostilistalle Demon 2 ohjeen mukaisesti.

Kurssin ajankohta ja osallistuminen opetukseen

Kurssi alkaa ma 28.5.2007. Luennot viikolla 22-24 Demonstraatiot myös viikolla 22-24 Tarkempi aikataulu löytyy Korpista. Luento- ja demo-oppitunneille osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit vaihtoehtoisesti opiskella kunkin oppitunnin asiat omatoimisesti hyödyntäen tämän sivun materiaaleja. Tällöin on kuitenkin hyvä tehdä tämä sitä mukaan kuin kurssi etenee. Jos osallistut demo-opetukseen ja sinulla jää ylipääsemättömän esteen vuoksi joku kerta välistä pois, on hyvä tehdä edelliset demot ensin omatoimisesti joko yliopistolla tai muualla ennen seuraavia demoja. Mikäli kokemuksesi tietokoneista on vähäinen, on hyvä osallistua mahdollisimman aktiivisesti sekä luennoille että demoihin. Näiden pohjalta on myös vähän tietokoneen käyttäneen helppo suoriutua kurssin harjoitustyöstä, jolla kurssi suoritetaan.

Kurssista on tarjolla myös etäopiskeluversio.

Kohderyhmä

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi kuuluu tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen pakollisiin perusopintoihin. Kurssi saattaa kuulua myös muiden tiedekuntien tutkintovaatimuksiin pakollisena tai valinnaisena kurssina. Kurssi sopii myös vapaavalintaisiin opintoihin.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Kurssia tai harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Suoritetusta kurssista ei anneta numeerista arvosanaa vaan vain merkintä Hyväksytty.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Korpista löytyy useita samalla koodilla olevia kursseja eri opiskelijaryhmille. Ilmoittaudu paikkakuntasi/opiskelutapasi mukaan yhdelle seuraavista kursseista:

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kurssisivujen kautta (Opiskeluni | ITKP101 | Demo).

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kokonaan etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on omat yleisohjeet ja kurssikohtaiset ohjeet. Näiden sivujen ilmoitusasiat koskevat pääasiassa vain lähiopetusta. Voit myös opiskella kurssin myös etäopiskelun ja lähiopetuksen yhdistelmänä parhaaksi katsomallasi tavalla. Etäopiskelijat ilmoittautuvat Korpissa ITKP101 verkkokurssille.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii näiden sivujen WWW-materiaali sekä luentomoniste. Vapaaehtoisen maksullisen kurssi/luentomonisteen voit ostaa Kampus-kirjasta Gummeruksenkadulta. Monisteen asiat löytyvät kurssin nettisivuilta ja siksi moniste on vapaaehtoinen.

Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa luennoitsijalta luennolla tai sitten Antti Ekonojan/Jukka Mäntylän huoneesta AgC431.2.

Luennot

Luennot alkavat ma 28.5.2007 Agoran Auditorio 3:ssa klo 16.15.

Luentosivuilta löytyvät kunkin kerran luentorungot ja luentovideot.

Luentojen ajat ja paikat

Luentoja on yleensä kaksi kertaa viikossa. Jokaisella kerralla on uutta asiaa.

Tarkista luentojen ajat ja paikat kurssin Korppi-sivuilta. Etäopiskelijoiden on kannattaa tutustua aikatauluehdotukseen.

Luentovideot

Luennot taltioitu videona jä äänenä joko luennon aikana tai etu-/jälkikäteen. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta.

Videoiden katselemiseen tarvitset Windows Media Playerin version 9 tai 10. Ääntä voit kuunnella lähes millä tahansa äänentoisto-ohjelmalla, esimerkiksi Winampilla tai Windows Media Playerillä. Jos käytät Linuxia tai sinulla on ongelmia videoiden katsomisessa, niin lue dokumentti "Ongelmia videoiden katsomisessa?".

Harjoitukset

Harjoituksia eli demoja on 16 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Demojen sisältöihin, järjestykseen ja aikatauluun voi tulla muutoksia kurssin edetessä! Sivut päivittyvät demokertaa edeltävän maanantain klo 12 mennessä kullakin demoviikolla.

Demojen ajat

Demot pidetään kerran viikossa ensimmäisestä luentoviikosta alkaen. Vaihtoehtoisia demoryhmiä on useita viikossa. Voit valita itsellesi sopivan ajan.

Kurssilla on monentasoisia opiskelijoita, joten toiset tekevät harjoitukset nopeammin kuin toiset. Jos kaikki kurssin asiat ovat sinulle vieraita, niin sinulla voi mennä aikaa joidenkin harjoitusten tekemiseen neljäkin tuntia. Ryhmissä on melko usein tilaa muutamalle opiskelijalle, joten voit mennä toisiin ryhmiin ilmoittautumatta. Ryhmää voi myös vaihtaa mikäli toisessa ryhmässä on tilaa.

Demoihin ilmoittautuminen

Demoryhmään ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmällä..

Demoryhmään on ilmoittauduttava kurssille ilmoittautumisen lisäksi. Ilmoittaudu demoryhmään kuitenkin vain jos aiot käydä ryhmässä säännöllisesti. Kuhunkin demoryhmään voi ilmoittautua 24 opiskelijaa. Tietokoneita on kussakin demoluokassa vain 12, joten isoissa ryhmissä työskennellään yleensä parin kanssa. Tarvittaessa naapuriluokan tietokoneita voidaan käyttää myös demojen toteuttamiseen, mutta tästä ilmoitetaan paikan päällä erikseen kunkin demokerran yhteydessä. Tule siis paikalle demoon Korpin aikataulussa ilmoitettuun luokkaan ensin.

Demojen paikat

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua ATK-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Tunnuksen saat atk-keskuksen palvelupisteestä MaD134 ma-pe klo 9-14.30. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat pyytää tunnusta myös Jarmo Lehtovaaralta (jarmo.lehtovaara@avoin.jyu.fi)

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Jokainen kurssilainen noutaa itse oman harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Harjoitustyö pitää tilata kesäkurssilla viimeistään ensimmäisen kurssiviikon lopussa (pe 1.6). Tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen löydät harjoitustyöohjeista.

Keskustelu

Kurssilla on käytössä yhdistetty postituslista ja keskustelualue. Postituslistalla keskustellaan ja tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista. Postituslistaa voi seurata sähköpostin avulla, www-sivulta tai uutistenlukuohjelmalla (jyu.opinnot.itk010).

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Kurssin vastaava opettaja

Pekka Makkonen
Sähköposti: pmakkone@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.cc.jyu.fi/~pmakkone/>

Edellisten vuosien kursseja

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/itkp101/
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
© Pekka Makkonen (pmakkone@cc.jyu.fi)< http://www.cc.jyu.fi/~pmakkone/>
2007-06-12 18:27:31