Informaatioteknologian tiedekunnan perusopintojen opiskeluopas lv. 2009-2010 - Jyväskylä

Esipuhe

Tämä opas toimii informaatioteknologian tiedekunnan perusopintoja opiskelevan opiskelijan käsikirjana. Perusopintoja voi opiskella sekä tietotekniikassa että tietojärjestelmätieteessä. Oppaassa on tietoja opiskeluun liittyvistä asioista kuten käytännön järjestelyistä, yhteystiedoista ja opintojaksojen sisällöistä. Informaatioteknologian eri oppiaineissa on erilaisia käytännön järjestelyjä, joten kyseisen kokonaisuuden tai tietyn kurssin järjestelyt kannattaa tarkastaa aina kurssin kotisivulta. Jos oppaassa oleviin tietoihin tulee muutoksia, niistä pyritään ilmoittamaan opiskelijoille. Oppaan uusin versio löytyy aina seuraavasta osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/materiaalia/jyvaskyla/

Opintokokonaisuuden arvosanaa ei saa pelkällä läsnäololla, joten opiskelu voi vaatia välillä suuria ponnisteluja ja uhrauksia. Mitä enemmän joutuu tekemään töitä, sitä palkitsevammalta lopussa saatava todistus tuntuu. Ja tärkeintä antia on tietenkin se, kun huomaa koko ajan opiskelun kuluessa oppineensa uusia asioita.

Kaikissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa voit (ja pitää) kääntyä kurssien opettajien tai avoimen yliopiston henkilökunnan puoleen. Opettajien puoleen kannattaa kääntyä kurssien sisältöön ja suorittamiseen liittyvissä asioissa. Yliopiston tietojärjestelmiin tunnukset saa Tietohallintokeskuksen palvelupisteestä tai Avoimen yliopiston atk-tuelta.. Muissa käytännönjärjestelyissä kannattaa kääntyä avoimen yliopiston muun henkilökunnan puoleen. He tekevät työtä juuri Sinua varten.

Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon!

Jyväskylässä 4.8.2009

Tommi Lahtonen

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Laadultaan ja tasoltaan avoin yliopisto-opetus vastaa yliopiston perusopetusta. Lähiopetus tapahtuu usean jakson osalta iltaisin, jotta sekä työssäkäyvät että työttömät voivat osallistua opetukseen. Monen oppiaineen voi suorittaa osittain tai täysin etäopiskeluna.

Jyväskylän avoin yliopisto on Jyväskylän yliopiston erillislaitos. Opetustarjontaan kuuluu oppiaineita Jyväskylän yliopiston kaikista tiedekunnista. Opintojen tarkoituksena on laajentaa yleissivistystä sekä antaa ammatillista lisäkoulutusta. Avoimessa yliopistossa järjestetään perus- ja aineopintotasoista opetusta. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opintokokonaisuudet ja -jaksot hyväksytään osaksi yliopistotutkintoa. Ne voi liittää yliopistotutkintoon, jos myöhemmin hakeutuu yliopistoon varsinaiseksi opiskelijaksi. Opintojaan avoimessa yliopistossa suorittanut voi hakea (monissa aineissa) yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi nk. avoimen väylän kautta. Lisätietoja tästä väylästä ja siihen vaadittavista opinnoista saat avoimen yliopiston www-sivuilta <http://www.avoin.jyu.fi/> ja opintoneuvojalta.

Jyväskylän yliopiston avointa yliopisto-opetusta järjestävät Jyväskylän avoin yliopisto Jyväskylässä ja Helsingissä sekä Jyväskylän yliopiston Chydenius-Instituutti Kokkolassa. Lisäksi avoin yliopisto ja Chydenius-Instituutti järjestävät opetusta useissa oppilaitoksessa (nk. yhteistyöoppilaitokset) eri puolilla Suomea. Opiskelijoita on vuosittain noin 14 000. Informaatioteknologian perusopintoja ja yksittäisiä opintojaksoja pystyy lukuvuonna 2009-2010 opiskelemaan Jyväskylän lisäksi useissa lukioissa.

Käsitteitä

Tiedekunta

Tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen opetus kuuluu Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian tiedekuntaan. Tiedekunta on yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka mm. vahvistaa tutkintovaatimukset ja valitsee opiskelijansa. Tiedekunta jakaantuu yhden tai useamman oppiaineen muodostamiin ainelaitoksiin. Informaatioteknologian perusopinnot toteutetaan yhteisopetuksena tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden ainelaitoksien kanssa.

Opintopiste (op) on opiskelun vaatima työpanos, johon opiskelijalta kuluu keskimäärin 27 tuntia. Opintopisteeseen luetaan esim. opetuksen seuraaminen, kirjallisuuden lukeminen, harjoitustöiden tekeminen ja tenttiminen.

Opintojakso eli kurssi on opintojen suorittamisen perusyksikkö. Siihen kuuluu yleensä tietty määrä opetusta sekä omatoimista työskentelyä (harjoitustöitä, tenttejä). Kurssin laajuus mitoitetaan opintopisteinä.

Opintokokonaisuus muodostuu useammasta opintojaksosta, jotka yleensä on ryhmitelty tieteenalan, aihepiirin tai ongelma-alueen perusteella. Tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen perusopinnot (25 op) ovat opintokokonaisuus.

Yhteystiedot

Opettajat ovat tavattavissa työhuoneissaan Agorassa Mattilanniemessä pääasiassa virka-aikaan. Opettajan paikallaolo kannattaa kuitenkin varmistaa sopimalla tapaaminen etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti on varma tapa tavoittaa opettajat ja muu yliopiston henkilökunta. Käytä siis sähköpostia, jos se on sinulle mahdollista.

Seuraavassa on opiskelussasi auttavien henkilöiden yhteystietoja:

Nimi

Tehtäviä

Osoite

Puhelin

Tommi Lahtonen

Ohjaava opettaja.
Tentaattorina kursseilla:
Tietokone ja tietoverkot työvälineenä,
Henk. koht. tiedonhallinnan perusteet ja
WWW-sovellukset

Tietotekniikan laitos
PL 35 (Agora)
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite: Mattilanniemi, Agora 4. kerros, Huone C522.3

Puh. (014) 260 2746
Fax. (014) 260 2731
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi

Mirja Tervo

Koulutuspäällikkö
Opintohallinto, opintojen järjestely ja opintoneuvonta

Avoin yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite: Matarankatu 6

Puh. (014) 260 4321
Matkapuhelin: 050-4273075
Fax.(014) 260 2640
Sähköposti: mirja.tervo@jyu.fi

N.N

Opintorekisterin ylläpito
rekisterisihteeri

Avoin yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite: Matarankatu 6

Puh. (014) 260 3714
Fax.(014) 260 2640

Minna Piippo

Koulutussihteeri
Maksut
Todistukset
Korppi

Avoin yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite: Matarankatu 6

Puh. (014) 260 3709
Fax.(014) 260 2640
Sähköposti: minna.piippo@jyu.fi

Riikka Hurri

Opintoneuvoja
Yleinen opintoneuvonta

Avoin yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite: Matarankatu 6

Puh. (014) 260 3666
Sähköposti: riikka.hurri@jyu.fi

Jarmo Lehtovaara

Atk-suunnittelija
Käyttäjätunnukset

Avoin yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite: Matarankatu 6

Puh. (014)260 3698
Fax. (014) 2602640
sähköposti: jarmo.lehtovaara@jyu.fi

Käyntiosoite: Tourulassa Matarankatu 6:ssa sijaitseva on avoinna arkisin klo 8:00 - 16:00.

Salien nimeäminen

Yliopistolla on salien ja huoneiden nimeämisessä käytäntö, jossa huoneen nimestä saa selville missä yliopiston toimipisteessä, rakennuksessa ja kerroksessa ko. sali sijaitsee. Esimerkkeinä muutama huone ja sali:

Huoneen/salin nimi

Toimipiste

Rakennus

Kerros

MaA102

Mattilanniemi

A

1

MaE201

Mattilanniemi

E

2

MaD249

Mattilanniemi

D

2

AgAud1-3

Agora (Mattilanniemi)

Agora

1

AgC431.2

Agora (Mattilanniemi)

Agora

4

YlistöFYS202

Fysiikan laitos (Ylistönrinne)

Fysiikka

2

C102

Seminaarinmäki

C-rakennus

1

TOB117

Matarankatu 6

 

1

Oppaan liitteenä on kartta yliopiston rakennusten sijainnista.

Ilmoittautuminen ja maksut

Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan verkossa Korppi-opintotietojärjestelmällä <https://avoin.korppi.jyu.fi>.

Yksityiskohtaiset ohjeet saat Korppi-järjestelmästä ilmoittautumisen yhteydessä. Korppi-opintotietojärjestelmän käyttöön voit tutustua katsomalla esittelyvideon mp4-muodossa tai Windows Media -muodossa.

Jos olet jo aiemmin rekisteröitynyt Korppi-opintotietojärjestelmän käyttäjäksi ja Sinulla on jo Korppi-tunnus ja salasana, voit siirtyä suoraan ohjeiden kohtaan 3.

 1. Rekisteröidy Korppi-opintotietojärjestelmän käyttäjäksi osoitteessa https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/portal/addOuUser/step1.jsp?return= antamalla henkilötietosi.
 2. Luo itsellesi salasana Korppiin.
  • Korppi-opintotietojärjestelmä luo Sinulle automaattisesti oman käyttäjätunnuksen, mutta salasana Sinun tulee keksiä itse.
  • Käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla voit mm. ilmoittautua opintoihin ja tentteihin, tarkastella eri oppiaineiden opinto-oikeuksiesi voimassaoloaikoja ja opintosuoritustietojasi sekä muuttaa omia henkilötietojasi.
  • Lue hyvän ja toimivan salasanan muodostamisohjeet.
 3. Kirjaudu sisään Korppi-opintotietojärjestelmään osoitteessa https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/portal/showLoginOpenUniv.jsp.
 4. Ilmoittaudu Korpissa opintokokonaisuuksiin ja/tai yksittäisille opintojaksoille.
  • Ilmoittautuminen tapahtuu kohdassa Opiskelusi - Kurssitiedot ja ilmoittautuminen.
  • Ilmoittautumisen yhteydessä saat Korpista opintojen maksutiedot (ks. myösOpintomaksut).
  • Opintokokonaisuuden jatkavaksi opiskelijaksi ilmoittautuvan opiskelijan on opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen lisäksi ilmoittauduttava kaikille niille opintojaksoille, jotka hänellä ovat opintokokonaisuuden opinnoista suorittamatta ja jotka hän aikoo vielä suorittaa. Opiskelija saa jatkavan opiskelijan opinto-oikeuden vasta opintojaksoille ilmoittautumisen jälkeen. HUOM! Opintosuorituksia ei voida rekisteröidä, ellei opiskelija ole ilmoittautunut myös opintojaksoille!

Opiskelija, joka on sitoutunut suorittamaan tai on suorittanut koko opintokokonaisuuden opintomaksun, on oikeus hankkia joitakin opintokokonaisuuden opiskelussa tarvittavia tietokoneohjelmia edullisesti luvussa Ohjelmistot mainitulla tavalla.

Opinto-oikeus perusopintokokonaisuuksiin on 360 vuorokautta. Ajan umpeutuessa sinun tulee ilmoittautua jatkavaksi opiskelijaksi, jolloin opintoja voit jatkaa seuraavat kaksi (2) lukukautta. Jatkavaksi ilmoittautumisesta peritään uudelleenkirjautumismaksu (45 e).

Lisätietoja ilmoittautumisesta voi lukea osoitteesta:

http://www.avoin.jyu.fi/opiskelu/ilmoittautuminen

Opintoneuvonta

Avoimen yliopiston toimistohenkilökunta auttaa sinua ilmoittautumisiin, maksuihin ja todistuksiin liittyvissä asioissa ja koulutuspäällikkö neuvoo sinua opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Kurssien opettajien puoleen voit kääntyä kurssien sisältöön ja suorittamiseen liittyvissä asioissa. Tunnusongelmissa kannattaa kääntyä Jarmo Lehtovaaran puoleen. Muista aina kysyä epäselvät asiat!

Avoimen yliopiston väylä varsinaiseksi opiskelijaksi

Opiskeltuasi 50-60 opintopistettä avoimessa yliopistossa sinulla on mahdollisuus päästä informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijaksi suoraan ilman pääsykokeita ns. avoimen yliopiston väylän kautta.

Tarkemmat väylävaatimukset informaatioteknologian osalta löytyvät osoitteesta:

http://www.avoin.jyu.fi/vayla/vaylavaatimukset/informaatioteknologia/

Kysy lisää väyläasioista Riikka Hurrilta (), puh. (014) 260 3666.

Avoimen yliopiston eettinen neuvotteluryhmä

Neuvotteluryhmä pyrkii edistämään opiskelijoiden ja henkilökunnan oikeuksien toteutumista. Ryhmän toiminnan perustana ovat avoimen yliopiston arvot. Edistääkseen tavoitteitaan eettinen neuvotteluryhmä:

Jos sinulla on toivomuksia saamasi opetuksen, arvioinnin tai asiakaspalvelun suhteen, suosittelemme toimintajärjestykseksi:

 1. Ota yhteys oppiaineen opettajaan, suunnittelijaan tai kurssisihteeriin.
 2. Jos ratkaisua ei löydy, käänny eettisen neuvotteluryhmän puoleen.
 3. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä neuvottelemalla, voidaan asiaa käsitellä avoimen yliopiston johtoryhmässä tai yliopiston tiedekuntaneuvostossa.

Opintosuorituksia koskevat viralliset oikaisupyynnöt käsitellään tiedekuntaneuvostossa. Lähetä sähköpostia neuvotteluryhmälle: eettinen@jyu.fi.

Opintokokonaisuuksien suorittaminen

Opintokokonaisuuden suorittaminen kestää keskimäärin 1,5 - 2 vuotta. Kunkin jakson aikana luennot ja demot vievät viikosta vähintään kaksi iltaa ja tähän on lisättävä vielä harjoitustyön tai viikko-/oppimistehtävien tekemiseen kuluva aika. Toisin sanoen jokaisen jakson aikana on hyvä varata ainakin kolme iltaa viikosta opiskelua varten. Opiskeluun käytettävä aika on tietenkin yksilöllistä, sillä opiskelijoiden tieto- ja taitotasot ovat erilaisia.

Mitä vähemmän sinulla on alan tietoja ja taitoja, sitä enemmän joudut tekemään töitä opiskelun etenemiseksi. Kokemukset ovat osoittaneet, että mitä korkeampi motivaatio on oppimiseen ja opiskeluun, sitä varmemmin päästään hyviin tuloksiin.

Tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen perusopintokokonaisuudet ovat 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuuksia, joten periaatteessa niiden tekemiseen tarvitaan 25*27 = 675 työtuntia. Lähiopetusta on noin 300 tuntia, joten opiskelijan oman työn osuus on noin 375 tuntia. Tämä kuvaa hyvin sitä työmäärää, jonka opiskelija joutuu käyttämään opiskeluun. Kuten aiemmin mainittiin, työmäärä on suhteessa opiskelijan lähtötasoon, joten oman työn osuus voi vaihdella erittäin paljon opiskelijasta riippuen.

Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Ainoastaan tentit, viikko/-oppimistehtävät ja harjoitustyöt ovat pakollisia. Suosittelemme kuitenkin jokaiselle ainakin kunkin opintojakson ensimmäistä luentoa, sillä silloin käydään kunkin opintojakson sisältö ja suoritustavat pääpiirteittäin läpi.

Työvälineet

Informaatioteknologian oppiaineiden opiskelun miltei välttämätön edellytys on mahdollisuus käyttää mikrotietokonetta. Jos sinulla ei ole kotonasi tai työpaikallasi mahdollisuutta käyttää tietokonetta, niin koneen hankkimista kannattaa miettiä opintojen aloittamisen yhteydessä. Tarvittaessa voit käyttää yliopiston mikroluokkia, mutta valitettavasti niiden käyttöaste on hyvin korkea. Vapaan koneen löytyminen voi olla hankalaa, joten oma tietokone lisää opiskelujen joustavuutta huomattavasti. Tietokoneen ei tarvitse olla uusinta uutta, joten esimerkiksi noin viisikin vuotta vanha kone käy mainiosti harjoitustöiden tekemiseen, kunhan siitä löytyy sopivat ohjelmat. Etenkin opintokokonaisuuden alussa korostuu omatoimisen harjoittelun osuus tietokoneeseen tutustuttaessa.

Mikäli teet harjoituksia ja harjoitustöitä sekä kotikoneella että mikroluokan koneella, niin kannattaa hankkia joko USB-muistitikku (pienikapasiteettinenkin riittää) tai laajakaistayhteys ennen ensimmäisiin demonstraatioihin tulemista. Näiden avulla on helppo siirtää tiedostoja koneelta toiselle. Muista aina ottaa varmuuskopiot tekemistäsi harjoitustöistä tiedostojen tuhoutumisen varalta. Varmuuskopioita kannattaa yleensä pitää useampiakin kappaleita.

Mikroluokat

Avoimen yliopiston informaatioteknologian oppiaineiden opiskelijalla on käytössään samat mikroluokat kuin yliopiston perusopiskelijoilla. Agorassa on kahdeksan mikroluokkaa opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi Mattilanniemestä Tietohallintokeskuksen tiloista löytyy kymmenkunta Windows-mikroluokkaa sekä muutamia Macintosh-mikroilla varustettuja luokkia.

Agoran mikroluokkien käyttöön vaaditaan avoimen yliopiston opiskelijoilta käyttäjätunnus, joka luodaan heille sähköpostitunnuksen yhteydessä. Käyttäjätunnuksista ja niiden hankkimisesta tarkemmin luvussa Sähköposti ja mikroluokkatunnukset.

Agoran mikroluokat ovat opiskelijoiden käytettävissä aina, kun niissä ei järjestetä opetusta. Luokat ovat auki pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 20.00 ja lauantaisin klo 9.00-16.00. Sunnuntaisin mikroluokat ovat suljettuina.

Sähköposti- ja mikroluokkatunnukset

Avoimen yliopiston opiskelijat saavat Jyväskylän yliopiston tietohallintokeskuksen käyttäjätunnuksen, joka mahdollistaa yliopiston sähköpostiosoitteen ja yliopiston tietokoneiden käytön. Käyttäjätunnuksen voit tilata lomakkeella osoitteesta:

http://www.avoin.jyu.fi/opiskelu/kayttajatunnukset/kayttajatunnukset-tilauslomake

Tietohallintokeskuksen käyttäjätunnukseen liittyvissä epäselvyyksissä ota yhteytta Jarmo Lehtovaaraan (jarmo.lehtovaara@jyu.fi), puh. (014) 260 3698.

Tunnuksien käyttämisestä kerrotaan tarkemmin Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssilla.

Sähköpostitunnukset ovat voimassa opiskeluajan, jonka jälkeen tunnusta jatketaan tarvittaessa. Tunnuksen jatkamiseksi on käytävä ilmoittautumassa jatkavaksi opiskelijaksi avoimeen yliopistoon. Ilmoittautumisesta kerrotaan tarkemmin luvussa Ilmoittautuminen ja maksut.

Postituslistat, reaaliaikainen keskustelukanava ja facebook

Avoimen opiskelijoille on olemassa oppiainekohtaiset postituslistat, joille opiskelijat liitetään automaattisesti.

Suurelle osalle kursseista on olemassa vastaavat sähköpostilistat, joilla käsitellään kursseihin liittyviä asioita. Kurssikohtaisista listoista löytyy enemmän tietoa kurssien kotisivuilta.

Joillakin kursseilla on olemassa myös oma reaaliaikainen keskustelukanava (Chat, IRC), joille kurssin opiskelijat voivat halutessaan liittyä. Osa kurssien opettajista on myös listalla ja he vastailevat opiskelijoiden kysymyksiin, jos vain suinkin kiireiltään ehtivät. Keskustelukanavalla on kuitenkin varmasti muitakin kurssin opiskelijoilta, joten heiltä voi saada pikaisen vastauksen ongelmaansa. Keskustelukanaville liittymisestä löytyy enemmän tietoa seuraavasta osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/chat.html

Opiskelun tueksi on perustettu myös oma Facebook-ryhmä, joka löytyy osoitteesta:


http://www.facebook.com/pages/Informaatioteknologian-opiskelu-Jyvaskylan-avoimessa-yliopistossa/112623971522

Ryhmään voivat liittyä kaikki opiskelijat tai opiskelusta kiinnostuneet.

Sähköpostilistoista, reaaliaikaisesta keskustelusta ja Facebookista kerrotaan tarkemmin Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssilla.

Ohjelmistot

Avoimessa yliopistossa opiskelevat saavat ostaa joitakin Tietohallintokeskuksen myynnissä olevia ohjelmistoja opiskelijahinnoin. Tarkemmat tiedot ohjelmistolisensseistä ja ohjelmista löytyvät seuraavasta osoitteesta.

https://www.jyu.fi/thk/palvelut/tietotekniikka/ohjelmistot/

Kaupallisten ohjelmien hankkiminen ei ole opiskelun kannalta aina välttämätöntä. Aivan hyvin voi käyttää myös ilmaista Open Office -ohjelmistopakettia, jonka voi siirtää koneelleen osoitteesta <http://fi.openoffice.org/.

Kirjallinen materiaali

Opintokokonaisuuden maksuun sisältyy perusmateriaali lähes jokaiselle opintojaksolle. Perusmateriaali voi olla kirjallista tai se on haettavissa WWW:stä. Kursseille voi myös itse joutua hankkimaan kurssimateriaaleja (esim. Ohjelmointi 1). Erikseen hankittavista monisteista on maininta jokaisen kurssin kuvauksessa.

Tietotekniikka-alan kirjallisuudella on taipumus vanheta nopeasti, joten kirjallisuuden ostamista kannattaa miettiä tarkkaan. Jaksoilla opiskeltavien ohjelmistojen käyttöoppaita sekä muuta alan peruskirjallisuutta kannattaa kysellä kirjastoista (maakuntakirjasto, sivukirjastot, yliopiston kirjasto). Joidenkin ohjelmistojen käsikirjoja saa päivälainaan myös Tietohallintokeskuksesta.

Lähiopetus

Lähiopetuksella tarkoitetaan sitä opettamista, jossa opettaja on läsnä. Lähiopetusta on informaatioteknologian perusopintokokonaisuuksissa noin 250-300 tuntia.

Jokaisen opintojakson alussa pyritään jakamaan aikataulu (tai paremminkin lukujärjestys), josta selviää mitä minäkin päivänä olisi tarkoitus opiskella. Aikataulusta ilmenee se, mitä ennen lähiopetusta pitää opiskella ja mitä varsinaisen opetuksen aiheena kulloinkin on. Aiheeseen tutustuminen etukäteen on todella suositeltavaa, jotta voit paremmin omaksua luennoilla ja demoissa käsiteltävät asiat.

Luennot

Luennoilla käsitellään opintojakson sisältöön kuuluvia asioita esimerkkien ja rinnastusten avulla. Luennoilla ei ole tarkoitus käydä orjallisesti läpi kirjallisena annettua materiaalia, vaan herättää uusia kysymyksiä ja ajatuksia kulloinkin käsiteltävään aiheeseen liittyen. Luentojen järjestämisessä voi toki olla eroja eri oppiaineittain. Osa luennoista on kuunneltavissa ja katsottavissa verkosta. Osasta luennoista löytyvät luentokalvot ja muu materiaali kurssien kotisivuilta.

Ennen luentoja on hyvä perehtyä käsiteltävään asiaan. Tämä ei tarkoita sitä, että asia olisi opiskeltava kokonaan itse. Ennalta tutustuminen herättää aina sellaisia kysymyksiä, jotka muuten nousisivat esiin vasta luentojen jälkeen.

Harjoitukset (demot)

Harjoituksissa (demoissa, demonstraatioissa) harjoitellaan opintojakson sisältöihin liittyviä tehtäviä. Harjoituksia on viikoittain ja niissä käsiteltävät asiat tukevat kurssin luentoja. Kurssista riippuen harjoitustehtävät jaetaan etukäteen tehtäväksi tai ne saadaan tehtäväksi vasta harjoitustilaisuudessa. Harjoitusten järjestäminen voi erota suurestikin eri oppiaineiden välillä ja joillakin kursseilla ei järjestetä ollenkaan harjoituksia. Harjoitusten aihealueeseen perehtyminen etukäteen on välttämätöntä, koska se helpottaa ja nopeuttaa harjoitusten tekemistä. Kertaa luennoilla käsitelty asia ennen harjoituksiin menemistä.

Harjoitustilaisuudessa tehtävien harjoitusten idea on tutustua käytännössä luennolla käsiteltyyn aihealueeseen ja saada varmuutta erilaisten tietoteknisten tehtävien tekemiseen.

Ennen harjoitustilaisuutta valmiiksi tehtävien harjoitusten ideana on käydä koko opiskelijaryhmän kanssa kriittisesti läpi kunkin ratkaisemat tehtävät ja vertailla erilaisia ratkaisumalleja toisiinsa. Samalla voidaan pohtia missä määrin ja millä edellytyksin eri ratkaisutapoja voidaan asettaa keskenään paremmuusjärjestykseen.

Useimpien kurssien osalta harjoitustehtävät löytyvät WWW:stä kurssin kotisivuilta. Kurssien kotisivuille löydät kätevimmin Korppi-järjestelmän kautta.

Kurssisivulla olevan Demot-linkin alta löytyvät kyseisen kurssin harjoitustehtävät.

Harjoituksista saa parhaimman hyödyn silloin, kun itse on aktiivinen. Lapsenomainen uteliaisuus asioita kohtaan on vain hyväksi oppimiselle.

Harjoitustyöt

Harjoitustyöt ovat jaksoon liittyvien asioiden käytännön harjoittelua. Jotta harjoitustyö palvelisi tarkoitustaan mahdollisimman hyvin, se olisi tehtävä ennen jakson tenttiä. Harjoitustyöt tehdään pääasiassa yksilötöinä, mutta tarkemmat ohjeet löytyvät kunkin kurssin harjoitustyöohjeesta. Muutamat kurssit voi suorittaa pelkällä harjoitustyöllä, viikkotehtävillä ja/tai oppimispäiväkirjalla ilman tenttiä.

Töissä saa käyttää mielikuvitusta, sillä mukavalla tavalla massasta poikkeavat työt ovat kiinnostavaa luettavaa. Harjoitustyön aiheet ja niiden kuvaukset löydät pääsääntöisesti kyseisen kurssin kotisivun alta Harjoitustyö-linkin kautta. Kurssien kotisivuille löydät kätevimmin Korppi-järjestelmän kautta.

Ohjaus

Koska harjoitustyö on luonteeltaan oppimistehtävä eikä perinteiseen tenttiin verrattava kuulustelu, siihen voi ja tulee hakea erikseen ohjausta. Vähimmillään ohjaus voi olla työn suunnitelmien hyväksymistä ja etenkin aihepiirin rajaamista kohtuullisiin mittasuhteisiin. Harjoitustyötä kannattaa käydä näyttämässä ohjaajalle, jollei pääse jostakin vaiheesta yksinään eteenpäin. Harjoitustyön ohjaukseen kannattaa hakeutua, jos ongelma ei ole pikaisesti selvinnyt. Lisäksi on muistettava, ettei harjoitustyö välttämättä ole valmis silloin, kun se jätetään tarkastettavaksi, vaan ohjaaja voi tarpeen vaatiessa pyytää tekemään työhön lisäyksiä ja muutoksia.

Harjoitustyön ohjausta avoimen yliopiston opiskelijat saavat tarvittaessa. Harjoitustöiden ohjausta voi saada henkilökohtaisesti varaamalla ajan harjoitustyön ohjaajalta. Henkilökohtaista ohjausta kannattaa pyytää sähköpostitse kurssin pitäjältä tai erikseen nimetyltä harjoitustöiden ohjaajalta. Harjoitustöiden ohjaajana toimii harjoitustöiden tarkastaja, jollei muuta ole mainittu. Joidenkin kurssien harjoitustöitä varten on olemassa kurssien sivulla FAQ (Frequently Asked Questions)-palstoja, joista löytyy ratkaisuja moneen harjoitustyöongelmaan.

Palautus

Opintojesi etenemisen kannalta on tärkeää pysytellä suunnitellussa opiskeluaikataulussa. Harjoitustyöt on palautettava määräaikaan mennessä kurssin opettajalle tai sille opettajalle, joka toimii harjoitustyön tarkastajana. Yleensä harjoitustöiden tarkastajat on ilmoitettu harjoitustyöohjeissa. Myöhästyneistä harjoitustöistä on haittaa sekä itse opiskelijalle että harjoitustyön ohjaajalle. Opintojaksojen yhteydessä kerrotaan se päivämäärä, jolloin harjoitustyön on oltava palautettu. Yleensä viimeinen palautuspäivä on ennen kurssin tenttiä, koska harjoitustyö on parasta harjoitusta kurssin tenttiin. Huomaa siis, että työn palauttaminen ei tarkoita suoraan työn hyväksymistä, vaan ohjaaja voi antaa työn takaisin täydennettäväksi.

Älä siis hävitä kaikkea harjoitustyössäsi käyttämääsi materiaalia heti työn palauttamisen jälkeen. Kaikki harjoitustyöt kannattaa säilyttää aina opintokokonaisuuden todistuksen saamiseen saakka. Ota lisäksi itsellesi aina varmuuskopio töistäsi. Myös USB-muistit ja vastaavat laitteet saattavat hajota ajan kuluessa!

Harjoitustyön voit palauttaa ohjaajalle sähköpostin liitetiedostona, siirtämällä tiedostot WWW-sivulle tai viemällä työ henkilökohtaisesti ohjaajan katsastettavaksi. Palauttamistapa vaihtelee kursseittain. Tarkemmat ohjeet palauttamisesta löydät aina harjoitustyöohjeesta.

Palaute

Harjoitustyöstäsi saat aina palautetta opettajalta. Palaute on joko kirjallista (sähköpostitse palautettu työ) tai suullista (henkilökohtaisesti palautettu työ). Sähköpostitse palautettuun työhön saat palautetta kahden viikon kuluessa sen jättämisestä tarkastettavaksi. Joissakin tapauksissa (esim. kesällä) palaute voi viivästyä, mutta kahden kokonaisen viikon jälkeen palautetta kannattaa ainakin alkaa kyselemään.

Jos harjoitustyö ei ole täyttänyt vaatimuksia, pitää työ korjata annetun palautteen mukaiseksi. Toisen palautuksen yhteydessä täytyy selostukseen liittää aiemmin annettu palaute sekä muut tarvittavat tiedot työstä ja sen tekijästä. Harjoitustyön tarkistaja antaa yleensä palautetta myös hyväksytyistä harjoitustöistä.

Arviointi

Harjoitustyöstä ei anneta erillistä arvosanaa. Joillakin kursseilla harjoitustyöllä voi korottaa tentistä saatua arvosanaa. Jokaisella kurssilla on erilaisia käytäntöjä harjoitustyöpisteiden vaikutuksesta tenttiarvosanaan, joten asia kannattaa tarkistaa aina harjoitustyöohjeesta.

Tentit

Kustakin jaksosta on yksi varsinainen tentti ja tarvittaessa kaksi uusintatenttiä. Mikäli olet jäänyt pois tenteistä tai et ole saanut suoritettua niitä hyväksytysti, sinun kannattaa sopia opettajan kanssa seuraavasta suoritusmahdollisuudesta. Informaatioteknologian oppiaineiden tentit ovat luonteeltaan teoriatenttejä, joissa vastataan paperille annettuihin teoriakysymyksiin.

Tenttiin ilmoittautuminen

Tentteihin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Joillakin kursseilla voi olla poikkeavia ilmoittautumismenettelyjä, joten kurssikohtaiset käytänteet kannattaa aina varmistaa kurssin kotisivuilta tai kurssien luennoitsijalta.

https://korppi.jyu.fi/

Tenttiin ilmoittautuminen on pakollista ja se on tehtävä vähintään viikkoa ennen kyseistä tenttiä. Kaikkiin tentteihin ilmoittautuminen on välttämätöntä, koska tenttitilat on varattava etukäteen! Tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan puhelimitse eikä sähköpostitse.

Jos olet unohtanut ilmoittautua tenttiin, niin ota yhteys tenttiasioita laitoksilla hoitavaan ihmiseen. Tietotekniikan laitoksen järjestämistä tenteistä voit ottaa yhteyttä osastosihteeri Outi Hynniseen () Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tenttien osalta voit ottaa yhteyttä Seija Paanaseen (). Heiltä voit tiedustella onko vielä mahdollisuus osallistua tenttiin.

Vältä turhaa tentteihin ilmoittautumista! Tenttiin ilmoittautumisen voit vielä perua tenttitilaisuutta edeltävänä arkipäivänä. Perumisen voi tehdä Korppi-järjestelmässä.

Tenttikäyttäytyminen

Tenttitilaisuuteen on saavuttava ajoissa ja sieltä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta. Tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin. Käytännössä siis tentistä voi myöhästyä korkeintaan 29 minuuttia!

Jos salissa on samanaikaisesti useampi tentti, on salissa tietty istumajärjestys. Saliin ei tällöin kannata mennä istumaan etukäteen, vaan kannattaa odottaa tentinvalvojan saapumista. Tentinvalvoja kertoo mahdollisen istumajärjestyksen. Kaikissa tenteissä istutaan sarakkeittain siten, että vähintään yksi paikka on tyhjänä jokaisen tenttijän vasemmalla ja oikealla puolella. Tentissä kiertää istumajärjestyslappuja, joihin jokaisen on laitettava nimensä ja sen kurssin nimi, jonka tenttiä on tekemässä. Tentissä vastaamisen saa aloittaa vasta valvojan annettua luvan siihen!

Tentissä ei tarvitse palauttaa kysymyspaperia ellei paperissa sitä nimenomaisesti pyydetä. Vastauspaperit jaetaan ennen tentin alkua ja kaikkiin vastauspapereihin on kirjoitettava vähintään tenttijän nimi sekä syntymäaika. Tentissä on aina palautettava vähintään yksi nimellä varustettu paperi!

Muista ottaa henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, opiskelijakortti) mukaasi tenttiin!

Jokaiseen palautettavaan tenttipaperiin on kirjoitettava ainakin seuraavat tiedot:

Kurssien tenttiaika on neljä tuntia, jonka aikana opiskelija voi vastata yhden tai useamman kurssin tenttiin.

Tenttitulokset

Tentin tulokset ovat selvillä viimeistään kahden viikon kuluessa päivästä, jolloin tentaattori saa paperit tarkastettavakseen. Tulokset tulevat kurssista riippuen Korppi-järjestelmään tai kyseisen kokonaisuuden ilmoitustaululle Agoraan välittömästi tentin korjauksen jälkeen. Suoritukset voit nähdä Korppi-järjestelmän kautta valitsemalla sivupalkista Henkilötiedot | Opinto-otteesi.

Suoritusten arviointi

Jokainen kurssi arvostellaan erikseen siten, että kurssista annetaan arvosana. Arvosana voi olla kokonaisluku välillä 1 - 5. Kurssi voidaan arvioida myös asteikoilla hyväksytty - hylätty. Numeerisesti arvosteltavien kurssien lopullinen arvosana määräytyy parhaan tenttiarvosanan perusteella. Joillakin kursseilla kurssiarvosanaa voi korottaa harjoitustyöstä tai harjoitustehtävistä saadulla pistemäärällä.

Koko opintokokonaisuuden arvosana määräytyy kurssiarvosanojen mukaan. Informaatioteknologian opintokokonaisuuksien arvosanat määräytyvät yksittäisten opintojaksojen arvosanojen keskiarvona opintopisteillä painotettuna seuraavasti (hyväksytty - hylätty -arvioidut kurssit jätetään huomiotta arvosanan laskennassa):

KeskiarvoArvolause
4,50 - 5,00 erinomainen
3,50 - 4,49 kiitettävä
2,50 - 3,49 hyvä
1,50 - 2,49 tyydyttävä
1,00 - 1,49 välttävä

Todistus opintokokonaisuuden suorittamisesta

Opintokokonaisuuden todistuksen tai yksittäisten jaksojen opintosuoritusotteen saa tilattua osoitteesta:

http://www.avoin.jyu.fi/opiskelu/todistukset-ja-opintosuoritusotteet

Opiskelijoiden antama palaute

Olemme kiitollisia sekä positiivisesta että negatiivisesta opetusta koskevasta palautteesta. Palautetta voit antaa joko välittömästi opetustilanteessa tai jälkeenpäin kirjallisesti. Palaute tehoaa parhaiten, kun se annetaan välittömästi opetuksen yhteydessä, kun jälkeenpäin annettavalla palautteella pystytään asiaa korjaamaan vasta tulevaisuutta varten. Ole aktiivinen, niin epäkohta saadaan korjattua ennen opiskelujesi loppumista, jolloin siitä voi olla hyötyä itsellesikin! Kurssien lopuksi tullaan keräämään palaute, joka auttaa meitä kehittämään opetusta entistä paremmaksi. Positiivistakin palautetta saa toki antaa. :-)

Lisäksi WWW:n avulla on mahdollista antaa palautetta koska tahansa joko nimellä tai nimettömästi. Tämä onnistuu WWW:ssä palautelomakkeella osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/palaute.html

Palautetta voit toki lähettää myös sähköpostitse!

Opintojaksot

Informaatioteknologian opintojaksoista on kerrottu tarkemmin Korppi-järjestelmässä sekä osoitteessa:

http://appro.mit.jyu.fi/materiaalia/jyvaskyla/informaatioteknologia.html

Kartat

Yliopistorakennusten sijainti

Yliopistorakennusten sijainti kaupungilla

Agoran huoneiden sijainti

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/materiaalia/jyvaskyla/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-03-01 11:48:29
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta