ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2-4 op)

Ajankohtaista

Tämä kurssi ei ole enää opetusohjelmassa.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Kurssi vastaa sisällöltään pääpiirteissään @-kortti-, A-kortti-tutkintoja ja osittain myös AB-kortin vaatimuksia.

Kurssia ei voi korvata muilla opinnoilla tai töillä.

Kurssin laajuus

Kurssi on laajuudeltaan 2-4 opintopistettä. Minimilaajuudessaan kurssi sisältää yleiset aiheet, tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja perusteet WWW-sivuista.

Halutessaan kurssin voi laajentaa kolmeen tai neljään opintopisteeseen suorittamalla kaksi tai neljä lisämoduulia aiheista: WWW-julkaiseminen, komentorivi (Linux/DOS), taulukkolaskenta ja tietokannat.

Kohderyhmä

Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi kuuluu tietotekniikan pakollisiin perusopintoihin. Kurssi saattaa kuulua myös muiden tiedekuntien tutkintovaatimuksiin pakollisena tai valinnaisena kurssina. Kurssi sopii myös vapaavalintaisiin opintoihin.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Kurssia tai harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja harjoitukset ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Tentit

Kurssista ei ole perinteistä tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja harjoitukset eivät ole pakollisia, mutta harjoitukset eritoten ovat tarpeellista esitietoa harjoitustyölle.

Ilmoittautuminen kurssille

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan etäkurssina. Kaikki tarvittava materiaali löytyy kurssin WWW-sivustolta.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii näiden sivujen WWW-materiaali.

Luennot

Luentosivuilta löytyvät kunkin aiheen luentomateriaalit ja luentovideot.

Luentovideot

Luennot taltioidaan videona ja äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella etu- ja jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta tai katsomalla videot suoraan Youtubesta.

Harjoitukset

Harjoitustehtävät ovat vapaaehtoisia ja niitä voi tehda oman aikataulunsa mukaan. Tehtävät voi tehdä itsenäisesti omalla tietokoneellaan tai yliopiston tietokoneilla, joihin voi kirjautua IT-palveluiden tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Tunnuksen saat IT-palveluiden palvelupisteestä MaD134 ma-pe klo 9-14.30.

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Harjoitustyössä tutustutaan myös sähköpostin käyttämiseen, sosiaaliseen mediaan ja mahdollisesti myös komentorivityöskentelyyn, taulukkolaskentaan ja tietokantoihin.

Harjoitustyö ja samalla koko kurssi arvostellaan asteikolla 1-5 tai työ voi olla hylätty. Aktiivisuudella keskusteluryhmässä voi korottaa arvosanaansa. Arvosanaansa voi korottaa tekemällä uuden harjoitustyön.

Tilastoja lukuvuodelta 2011-2012:

Keskustelu

Kurssilla on oma Facebook-ryhmä jossa voit kysellä kurssiin liittyvistä asioista ja myös neuvoa muita kurssilaisia. Aktiivisella osallistumisella keskusteluryhmään ja erityisesti muiden neuvomisella voit korottaa kurssiarvosanaasi.

Kurssilla on oma yhdistetty postituslista ja keskusteluryhmä google groupsissa:

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro (IRCNET-verkossa), jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista muiden kurssilaisten kanssa. Kurssin opettaja on paikalla jos kiireiltään ehti.

Aikataulu

Keväällä 2017 kurssi on suoritettava annetussa aikataulussa. Kesällä kurssi on suoritettavissa verkkokurssina vapaassa aikataulussa.

Viikottain aikaa kuluu 4-14 tuntia riippuen aiheen luentojen pituudesta ja tekeekö jo harjoitustyötä vai ei. Kuluvaan aikaan vaikuttaa myös paljon onko käsitelty aihe jo entuudestaan tuttu vai ei. Kaksi opintopistettä saa valmiiksi kuudessa viikossa ja täyteen neljään opintopisteeseen menee 10 viikkoa.

Kannattaa varata kalenteriin viikottain tietyt ajat, jolloin katselee luentoja ja tekee tehtäviä.

Kaksi opintopistettä

Tämä osuus on kaikille yhteinen.

Kolme tai neljä opintopistettä

Tämä osuus on vain heille, jotka haluavat kurssista kolme tai neljä opintopistettä. Tässä osuudessa käsiteltävät asiat ovat astetta vaativampia, kuin kurssin alkuosassa. Harjoitustehtäviin on syytä varata reilusti enemmän aikaa. Jos teet kurssin kolmen opintopisteen laajuisena, niin valitse seuraavista vain kaksi aihepiiriä: WWW-julkaiseminen, komentorivi, taulukkolaskenta tai tietokannat, ja käy läpi vain näihin liittyvät asiat.

Vastaava opettaja

Edellisiä kursseja

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2020-08-16 18:01:38
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta