ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (3 op, 2 ov)

Kurssin ajankohta

Kurssi järjestetään syksyllä 11.9.2007 alkaen.

Kurssi on myös suoritettavissa omatoimisena etäopiskeluna. Kurssi suoritetaan harjoitustyöllä, kuten lähiopetuksessakin.

Kesän 2007 kurssin sivut löytyvät osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/itkp101kesa/

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Kohderyhmä

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi kuuluu tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen pakollisiin perusopintoihin. Kurssi saattaa kuulua myös muiden tiedekuntien tutkintovaatimuksiin pakollisena tai valinnaisena kurssina. Kurssi sopii myös vapaavalintaisiin opintoihin.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Kurssia tai harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Suoritetusta kurssista ei anneta numeerista arvosanaa vaan vain merkintä Hyväksytty.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Korpista löytyy useita samalla koodilla olevia kursseja eri opiskelijaryhmille. Ilmoittaudu paikkakuntasi/opiskelutapasi mukaan yhdelle seuraavista kursseista:

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kurssisivujen kautta (Opiskeluni | ITKP101 | Demo).

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kokonaan etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on omat yleisohjeet ja kurssikohtaiset ohjeet. Näiden sivujen ilmoitusasiat koskevat pääasiassa vain lähiopetusta. Voit myös opiskella kurssin myös etäopiskelun ja lähiopetuksen yhdistelmänä parhaaksi katsomallasi tavalla. Etäopiskelijat ilmoittautuvat Korpissa ITKP101 verkkokurssille.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii näiden sivujen WWW-materiaali sekä luentomoniste. Tilaa luentomoniste haluatessasi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä Korpista. Luentomonisteen tilanneet voivat ostaa monisteen Mattilanniemen Kampus-kirjan toimipisteestä. Monisteiden saatavuudesta kerrotaan tarkemmin kurssin luennoilla ja postituslistalla.

Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa luennoitsijalta huoneesta AgC431.2:sta tai kurssin luennolta.

Luennot

Luennot alkavat ti 11.9.2007 Agoran Auditorio 1:ssä klo 16.15.

Luentosivuilta löytyvät kunkin kerran luentorungot ja luentovideot.

Luentojen ajat ja paikat

Luentoja on yleensä kaksi kertaa viikossa. Jokaisella luentokerralla on uutta asiaa.

Ilmoittaudu siis sekä tiistain että torstain luentoryhmään, jos aiot käydä kuuntelemassa kaikki kurssin luennot (1-12) salissa.

Tarkista luentojen ajat ja paikat kurssin Korppi-sivuilta. Etäopiskelijoiden on kannattaa tutustua aikatauluehdotukseen.

Luentovideot

Luennot taltioidaan videona ja äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta. Lisäksi tarjolla on kokeiluasteella oleva reaaliaikainen (luentoaikaan toimiva) verkkovideolähetys (engl. stream) osoitteesta

http://meedio.ad.jyu.fi/audit1-live

Harjoitukset

Harjoituksia eli demoja on 16 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Demojen sisältöihin, järjestykseen ja aikatauluun voi tulla muutoksia kurssin edetessä! Sivut päivittyvät kunkin viikon tiistai-iltaan mennessä.

Demojen ajat

Demot pidetään kerran viikossa ensimmäisestä luentoviikosta alkaen. Vaihtoehtoisia demoryhmiä on useita viikossa. Voit valita itsellesi sopivan ajan.

Kurssilla on monentasoisia opiskelijoita, joten toiset tekevät harjoitukset nopeammin kuin toiset. Jos kaikki kurssin asiat ovat sinulle vieraita, niin sinulla voi mennä aikaa joidenkin harjoitusten tekemiseen neljäkin tuntia. Ryhmissä on melko usein tilaa muutamalle opiskelijalle, joten voit mennä toisiin ryhmiin ilmoittautumatta. Ryhmää voi myös vaihtaa mikäli toisessa ryhmässä on tilaa.

Demoihin ilmoittautuminen

Demoryhmään ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmällä..

Demoryhmään on ilmoittauduttava kurssille ilmoittautumisen lisäksi. Ilmoittaudu demoryhmään kuitenkin vain jos aiot käydä ryhmässä säännöllisesti. Kuhunkin demoryhmään voi ilmoittautua 24 opiskelijaa. Tietokoneita on kussakin demoluokassa vain 12, joten isoissa ryhmissä työskennellään parin kanssa. Ryhmiä, joihin ilmoittautuu alle kuusi (6) opiskelijaa, ei pidetä.

Demojen paikat

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua ATK-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Tunnuksen saat atk-keskuksen palvelupisteestä MaD134 ma-pe klo 9-14.30. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat pyytää tunnusta myös Jarmo Lehtovaaralta (jarmo.lehtovaara@avoin.jyu.fi)

Virtuaalidemoryhmä

Yksi demoryhmä järjestetään virtuaalisena eli ryhmän ohjaaminen tapahtuu verkossa kurssin IRC-kanavan ja WWW-sivujen avulla. Virtuaalidemon aikaan voi pyytää myös Windows XP:n etätukea.

Muista ilmoittautua Korpissa virtuaaliryhmään.

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Jokainen kurssilainen noutaa itse oman harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Harjoitustyö kannattaa tilata siinä vaiheessa kun on oppinut pääosan kurssin luennoilla esitetystä asiasta. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen löydät harjoitustyöohjeista.

Keskustelu

Kurssilla on käytössä yhdistetty postituslista ja keskustelualue. Postituslistalla keskustellaan ja tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista. Postituslistaa voi seurata sähköpostilistan avulla, www-sivulta tai uutistenlukuohjelmalla (jyu.opinnot.itk010).

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät. Virtuaalidemoryhmä käyttää samaa keskustelukanavaa.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Mozilla Firefoxilla sivut saa päivittyviin kirjanmerkkeihin (Live Bookmarks) napauttamalla Add live bookmark-kuvaketta. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Opettajat

Kimmo Aittokallio
yliopistonopettaja Kimmo Aittokallio
Sähköposti: kimaitt@cc.jyu.fi
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Edellisiä kursseja

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2007-08-21 11:38:20