ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 ov) - Kevät 2004/2

Ajankohtaista-kurssipalaute

Kommentoi päättynyttä kurssia WWW-lomakkeen avulla.

Kurssin aika

Tämä kurssi on toinen keväällä järjestettävistä ITK010-kursseista. Kurssi alkaa 8.3.2004 ja loppuu 6.5.2004. Ensimmäisen kurssin tiedot löytyvät sen kotisivuilta.

Kotisivu

Kurssin kotisivu ja sen alta löytyvät muut sivut päivittyvät sitä mukaa kuin kurssin suunnittelu ja toteutus etenee. Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki yliopiston varsinaiset opiskelijat tiedekunnasta riippumatta. ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssin suorittamalla voi korvata joissakin tutkintovaatimuksissa vaaditut YLE14 Johdatus tietojenkäsittelyyn.

Kevätlukukaudella 2004 järjestetään kaksi eri kurssia. Voit osallistua kummalle tahansa kursseista. Ensimmäinen kevään kurssi alkaa viikolla 3 ja luennot järjestetään ti ja to 16-18. Toinen kurssi alkaa viikolla 11 ja luennot järjestetään ma ja ke 14-16 viikoilla 11, 13, 14, ja 17-19. Tarkemmat aikataulut kannattaa aina varmistaa kurssien kotisivuilta tai Korpista.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Tämä kurssi menee sisällöllisesti päällekkäin tietotekniikan propedeuttisen kurssin, mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssin ja tietoverkot työvälineenä -kurssin kanssa. Jos olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2002 ja olet käynyt joitakin edellämainituista vanhan tutkintojärjestelmän kursseista niin et voi saada opintoviikkoja tästä kurssista.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja. Toivomme kuitenkin jokaisen kurssilaisen täyttävän esitietokyselyn . Tämän täyttämällä voit arvioida mikä osa kurssin oppitunneista on sinulle tärkeitä.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii WWW-materiaali sekä luentomoniste. Tilaa luentomoniste haluatessasi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä Korpista tai muuten Korpissa kurssin sivuilla käydessäsi ke 10.3 mennessä. Luentomonisteen tilanneet voivat ostaa monisteen Mattilanniemen Kampus-kirjan toimipisteestä viikolla 12. Monisteiden saatavuudesta kerrotaan tarkemmin kurssin luennoilla ja postituslistalla. Luentomoniste ei ole pakollinen ja kaikki siinä oleva materiaali löytyy kurssin WWW-sivuilta vaihtoehtoisesti

Mahdolliset avoimen yo:n opiskelijat voivat kysyä monistetta luennoitsijalta luennoilla tai demoissa.

Luennot

Luennot alkavat ma 8.3.2004 Auditorio 1:ssä klo 14.15. Katso tarkemmat ajat ja paikat luentojen aikataulusta, jotka kannattaa tarkistaa korpista, jos ne ei löydy kurssin WWW-sivuilta suoraan!

Harjoitukset

Harjoituksia (demoja) 18 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Kurssin voi suorittaa tekemällä pelkän harjoitustyön. Demot kannattaa kuitenkin käydä läpi ennen harjoitustyön tekemistä!

Ensimmäisen ryhmän ensimmäiset demot ovat jo ma 8.3.2004 klo 16-18. Ensimmäinen ryhmä aloittaa joka viikko uuden demokierroksen. Demoja on viikoilla 11, 13 ja 14 kahdet viikossa. Viikolla 17-19 on vain yhdet demot viikossa jolloin alkuviikon demot jäävät pois.

Demoryhmien tarkemmat ajat näet aikataulusta! Demoryhmään ilmoittaudutaan korppi-järjestelmällä. Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua atk-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Harjoitustyö

Harjoitustyöaiheen saa vasta kurssin alettua!

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Jokainen kurssilainen noutaa itse oman harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Harjoitustyö palautetaan 60 päivän kuluessa aiheen hakemisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään perjantaina 28.5. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen löydät harjoitustyöohjeista.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Postituslista

Kurssilla on käytössä postituslista. Postituslistalla tiedotetaan kurssiin liittyviä asioita ja postituslistalle liittyminen onnistuu seuraavasta osoitteesta: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/tyovaline/

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Vastaava opettaja

lehtori Pekka Makkonen
Sähköposti: pmakkone@jyu.fi tai suoraan WWW-lomakkeella .
Kotisivu ja vastaanottoajat: <URL: http://www.jyu.fi/~pmakkone/>
Työhuone: AgC523.4
Puhelin: (014) 260 3090
Fax: (014) 260 3011
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/2004/kevat/itk010/
© Pekka Makkonen (pmakkone@cc.jyu.fi)<URL: http://www.cc.jyu.fi/~pmakkone/>
2004-05-18 16:24:27