ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 ov) - Kevät 2004/1

Ilmoituksia

Etäopiskelijat huomio! Muistakaa lukea etäopiskeluohje!

24.2.2004 klo 18:30 - Käythän täyttämässä palautekyselyn, kun olet saanut harjoitustyön (ja demot) tehtyä. Kyselyllä pyrimme kehittämään kurssejamme. Palautekysely löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/palaute/

16.1.2004 klo 12:00 - Tiistain 20.1.2004 luennon sali muuttui MaD202:ksi.

Kurssin ajankohta

Tämä kurssi on ensimmäinen keväällä järjestettävistä ITK010-kursseista. Kurssi alkaa 13.1.2004 ja loppuu 12.3.2004. Jälkimmäisen kurssin tiedot löytyvät sen kotisivulta.

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Kohderyhmä

ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssin suorittamalla voi korvata joissakin tutkintovaatimuksissa vaaditut YLE14 Johdatus tietojen käsittelyyn.

Kevätlukukaudella 2004 järjestetään kaksi eri kurssia. Voit osallistua kummalle tahansa kursseista. Ensimmäinen kevään kurssi alkaa viikolla 3 ja luennot järjestetään ti ja to 16-18. Toinen kurssi alkaa viikolla 11 ja luennot järjestetään ma ja ke 14-16. Tarkemmat aikataulut kannattaa aina varmistaa kurssien kotisivuilta tai Korpista.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Tämä kurssi menee sisällöllisesti päällekkäin tietotekniikan propedeuttisen kurssin, mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssin ja tietoverkot työvälineenä -kurssin kanssa. Jos olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2002 ja olet käynyt joitakin edellämainituista vanhan tutkintojärjestelmän kursseista niin et voi saada opintoviikkoja tästä kurssista.

Palaute

Kurssilta edellisellä kerralla kerätty palaute on myös luettavissa

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja mutta toivomme jokaisen täyttävän esitietokyselyn

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Kurssia tai harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Suoritetusta kurssista ei anneta arvosanaa vaan vain merkintä Hyväksytty.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on omat yleisohjeet ja kurssikohtaiset ohjeet. Näiden sivujen ilmoitusasiat koskevat pääasiassa vain lähiopetusta.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii WWW-materiaali sekä luentomoniste. Tilaa luentomoniste haluatessasi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä Korpista. Luentomonisteen tilanneet voivat ostaa monisteen Mattilanniemen Kampus-kirjan toimipisteestä. Monisteiden saatavuudesta kerrotaan tarkemmin kurssin luennoilla ja postituslistalla.

Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa luennoijalta huoneesta AgC431.2:sta tai kurssin luennolta.

Luennot

Luennot alkavat ti 13.1.2004 Auditorio 1:ssä klo 16.15. Ensimmäinen luento alkaa 16.15, mutta loput luennot alkavat vasta klo 16.30. Katso tarkemmat ajat ja paikat luentojen aikataulusta!

Harjoitukset

Harjoituksia (demoja) 18 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Kurssilla on monentasoisia opiskelijoita, joten toiset tekevät harjoitukset nopeammin kuin toiset. Jos kaikki kurssin asiat ovat sinulle vieraita, niin sinulla voi mennä aikaa joidenkin harjoitusten tekemiseen neljäkin tuntia. Varsinkin alkupäässä kannattaa käydä useammassa ryhmässä tekemässä tehtäviä, ettei jää jälkeen. Alkupään ryhmissä on varmasti tilaa, joten voit mennä toisiin ryhmiin ilmoittautumatta.

Kurssin voi suorittaa tekemällä pelkän harjoitustyön. Demot kannattaa kuitenkin käydä läpi ennen harjoitustyön tekemistä!

Ensimmäisen ryhmän ensimmäiset demot ovat jo ti 13.1.2004 klo 18-20. Ensimmäinen ryhmä aloittaa joka viikko uuden demokierroksen. Demot jatkuvat vielä kaksi viikkoa kurssin luentojen loppumisen jälkeen eli viimeiset demot ovat viikolla 11 (8.3-12.3.2004).

Demoryhmien tarkemmat ajat näet aikataulusta! Demoryhmään ilmoittaudutaan korppi-järjestelmällä. Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua atk-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Harjoitustyö

Harjoitustyöaiheita saa vasta 19.1.2004 alkaen!

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Jokainen kurssilainen noutaa itse oman harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Harjoitustyö palautetaan 60 päivän kuluessa aiheen hakemisen jälkeen. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen löydät harjoitustyöohjeista.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Postituslista

Kurssilla on käytössä postituslista. Postituslistalla tiedotetaan kurssiin liittyviä asioita ja postituslistalle liittyminen onnistuu seuraavasta osoitteesta: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/tyovaline/

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät. Virtuaalidemoryhmä käyttää samaa keskustelukanavaa

Opettajat

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
yliopistonopettaja Jukka Mäntylä
Sähköposti: jmantyla@cc.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.cc.jyu.fi/~jmantyla/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-08-30 13:57:47
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto