Etäopiskelu

Tee informaatioteknologian perusopintoja etäopiskeluna! Opiskelut voit aloittaa milloin parhaaksi näet, vuodenajasta riippumatta. Tarvitset tietokoneen, jossa on Internet-yhteys ja sopivat ohjelmistot (useimmiten ilmaisia) sekä riittävästi aikaa opiskeluun. Tältä sivulta löydät yleisohjeet kurssien suorittamiseen.

Tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen perusopintojen opetus järjestetään Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteistyössä.

Tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen perusopintojen kursseilla opit mm. tehokasta tekstinkäsittelyä, Internetin monipuolista käyttöä, WWW-sivujen tekemistä, taulukkolaskentaa, tietokantoja, ohjelmointia, tietoverkkoja, ihmisen ja tietojärjestelmien vuorovaikutuksen tutkimista sekä tietojärjestelmien kehittämistä.

Verkkokurssit, verkko-opetus ja verkko-opiskelu

Opiskelu tapahtuu täysin Internetin välityksellä. Esimerkkejä opiskelumahdollisuuksista:

Etäopiskeltavat kurssit

Informaatioteknologian perusopintokokonaisuudesta on seuraavat kurssit suoritettavissa täysin etäopiskeluna ajasta ja paikasta riippumatta:

Kursseja voi suorittaa joko yksittäin tai opintokokonaisuuksien osana.

Myös useita muita informaatioteknologian kursseja voi suorittaa suurimaksi osaksi etänä ajasta ja paikasta riippumatta. Mahdollisuuksista kannattaa kysyä kyseisen kurssin opettajalta.

Opiskelu kannattaa aloittaa Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssista, joka on esitietoina muille kursseille.

Yleistä

Etäopiskeltavat kurssit ovat Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan järjestämiä peruskursseja, jotka antavat käytännön valmiuksia tietokoneen hallintaan, dokumenttien tuottamiseen ja julkaisemiseen, tietokantojen ja taulukoiden käsittelyyn, tietoverkkojen turvalliseen käyttöön sekä WWW:n monipuoliseen hyödyntämiseen. Tarkemmat kurssikuvaukset ovat informaatioteknologian sivuilla ja ohjeet etäopiskeluun löytyvät kunkin kurssin kotisivulta.

Kurssien opiskelun voi aloittaa milloin tahansa vuoden aikana. Ilmoittaudut ensin kurssille, jonka jälkeen voit opiskella omaan tahtiin. Kurssin etäopiskeluohjeista löydät aikatauluehdotuksen. Kukin kurssi suoritetaan tekemällä kurssin osa-alueet kattava harjoitustyö. Kurssin opiskelu pyritään järjestämään ajasta riippumattomaksi, mutta harjoitustyön aiheen ja vaatimuksien saannissa sekä hyväksyttämisessä saattaa olla aikarajoja, jotka löydät kurssien etäopiskelusivuilta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Korppi-järjestelmän kautta. Alta löydät ilmoittaumisohjeet Jyväskylän yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Lukiolaisille on oma ilmoittautumis- ja ohjesivu.

Jyväskylän yliopiston varsinainen opiskelija

  1. Rekisteröidy Korppiin (kurssi- ja opiskelijatietojärjestelmä). Valitse oma laitoksesi ja nimikkeeksi opiskelija. Mikäli olet jo aikaisemmin rekisteröitynyt Korppiin, niin voit ohittaa tämän kohdan.
  2. Kirjaudu sisään Korppiin luomillasi tunnuksilla.
  3. Valitse Opiskelusi, josta kohta Kurssitiedot ja ilmoittautuminen. Etsi listasta kohta Informaatioteknologian tiedekunta. Valitse kurssi, jota haluat käydä etäopiskeluna. Etäopiskelukurssin nimi löytyy sivun alusta. Kurssi on varsinaiselle opiskelijalle maksuton.

Kurssien työtavat

Nämä ohjeet koskevat vain kurssia Tietokone ja tietoverkot työvälineenä.

Navigointipalkista löytyvät kurssin tärkeimmät materiaalit

Kurssin materiaalit löydät helpoiten navigointipalkista, joka löytyy aina selaimen oikeasta ylälaidasta. Sivun ylälaidasta näet millä sivulla olet ja myös sieltä voi liikkua sivuston rakenteissa. Kurssia kannattaa opiskella siten, että käy läpi vuorotellen luentoja ja demonstraatioita. Ensin kannattaa opiskella luentojen asiat perusteellisesti ja tämän jälkeen harjoitella oppimiaan asioita käytännössä demonstraatioissa. Kun opit alkavat karttumaan, voi alkaa tekemään harjoitustyötä. Harjoitustyötä jatketaan yleensä vielä luentojen ja demonstraatioiden opiskelun jälkeen. Kurssien etäopiskelusivuilta löydät tarkemmat aikatauluehdotukset.

Luennot

Luennoilla käsitellään kurssin sisältöihin liittyvä teoria ja käytännön perusteet. Luennoissa kannattaa edetä pääosin numerojärjestyksessä. Luentoja voi käydä läpi seuraavilla tavoilla:

Demot (harjoitustehtävät)

Demoissa eli harjoituksissa opitaan soveltamaan luennolla opittuja asioita. Demot kannattaa tehdä järjestelmällisesti alusta loppuun aina kunkin asiaan liittyvien luentokertojen jälkeen. Yhteen demoon kuluu aikaa yhdestä kolmeen tuntia. Vaikka asia olisikin tuttua, niin kannattaa käydä tehtävät läpi, sillä tutussakin asiassa saattaa tulla melkoisia yllätyksiä.

Etäopiskelijalle demotehtävissä saattaa olla muutama sellainen kohta, jota ei pysty tekemään täysin samaan tapaan kuin mitä demo-ohjeistuksessa on sanottu, mutta näistä kohdista on erillinen lista kunkin kurssin etäopiskeluohjeessa.

Yksi syys-huhtikuussa aikana pidetyistä demoryhmistä pidetään virtuaalisena. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjaajat ja opiskelija ovat samaan aikaan Internetissä ja ohjausta saa verkkovälitteisesti.

Harjoitustyö

Harjoitustyössä testataan kurssilla opitut taidot. Harjoitustyötä kannattaa tehdä osissa kurssin edetessä ja aina silloin kun katsoo, että on opiskellut riittävästi asiaa luennoilla ja demoissa. Harjoitustyön aihe pitää hyväksyttää ohjaajalla. Tarkemmat aikataulut harjoitustyön aloittamisesta ja työstämisestä löydät kurssien etäopiskeluohjeista.

Harjoitustyön ja demojen ohjaus

Ohjeita erilaisten kommunikaatiomuotojen käyttöön saat Tietokone ja tietoverkot -työvälineenä kurssin demoissa.

Materiaalit

Aikataulu

Kurssin voit suorittaa etäopiskeluna omassa aikataulussasi. Kurssien luentosivuilta löytyvä kontaktiopetuksen aikataulu ei koske siis sinua. On kuitenkin käytännössä järkevä jaksottaa kurssiin liittyvää opiskeluaikaa (keskimäärin 80 h kolmen op:n kurssilla) useammalle viikolle. Kunkin luennon läpikäymiseen kannattaa varata aikaa tunnista kolmeen tuntia. Harjoitustehtäviin saman verran. Harjoitustyötä kannattaa tehdä paloissa eteenpäin aina oppien karttuessa. Aikatauluehdotukset löytyvät kurssien kotisivuilta etäopiskelulinkin takaa.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-09-11 13:31:40
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta