Etäopiskelun ohje

Informaatioteknologian kursseja voit suorittaa etäopiskeluna. Opiskelut voit aloittaa milloin parhaaksi näet, vuodenajasta riippumatta. Tarvitset tietokoneen, jossa on Internet-yhteys ja sopivat ohjelmistot (useimmiten ilmaisia) sekä riittävästi aikaa opiskeluun.

Yleistä

TJTA270 WWW-sovellukset on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteistyössä järjestämä informaatioteknologian aineopintotasoinen kurssi. Kurssilla käsitellään WWW-sovelluksien rakentamisen keskeisiä periaatteita ohjelmointipainotteisesti. Kurssi sopii sekä varsinaisille että avoimen yliopiston opiskelijoille, joilla on aikaisempia perusopintoja informaatioteknologiasta. Tarkempi kurssikuvaus löytyy kurssin etusivulta.

http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/

Kurssin etäopiskeluun liittyvät ohjeet ovat tällä sivulla:

http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/ohje.html

Sivun alusta löydät ohjeet ilmoittautumiseen, keskeltä yleisiä ohjeita kurssin etäopiskeluun ja lopusta kurssia koskevia erityisohjeita. Yleisohjeet etäopiskeluun löydät osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/

Koska ja miten kurssin voi suorittaa?

Kurssin opiskelun voi aloittaa lähes milloin tahansa vuoden aikana. Ilmoittaudut ensin kurssille, jonka jälkeen voit opiskella omaan tahtiin. Luentosivuilta löytyvä oleva aikataulu ei koske siis sinua, vaan katso tältä sivulta löytyvää aikatauluehdotusta. Kurssi suoritetaan tekemällä viikkotehtäviä (9 kpl) tai kurssin osa-alueet kattava harjoitustyö. Viikkotehtäviä ja harjoitustöitä otetaan vastaan järjestelmällisesti 1.9. - 31.5. ja hieman pidemmällä viiveellä kesäaikaan.

Kurssin voi suorittaa seuraavien aikataulujen mukaisesti:

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Korppi-järjestelmän kautta osoitteessa:

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=68659

Ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/#ilmoittautuminen

Tältä sivulta löydät kurssiin liittyvät erityisohjeet. Opiskelun alkuun pääset opiskeluohjeiden avulla.

Kurssin työtavat

Kurssin työtavat ja yleisohjeistus löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/#ohjeet

Lue ohjeet ja palaa tälle sivulle, jossa kerrotaan tarkempia ohjeita tämän kurssin opiskeluun.

Oppimateriaali

Kurssin materiaalit löydät helpoiten navigointipalkista, joka löytyy aina selaimen oikeasta ylälaidasta. Sivun ylälaidasta näet millä sivulla olet ja myös sieltä voi liikkua sivuston rakenteissa. Kurssin asioita kannattaa käydä läpi tietyn aikataulun mukaisesti. Tärkeimmät materiaalit ovat:

Ohjeita kurssin opiskeluun

Seuraavassa ohjeita kurssin opiskeluun.

Viikkotehtävien palautus

Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla: tekemällä viikkotehtäviä tai harjoitustyön. Suoritusta harjoitustyöllä suositellaan vain opiskelijoille, jotka hallitsevat jo kurssin asiat hyvin. Viikkotehtäviä voi nimestään huolimatta tehdä omaan tahtiin. On kuitenkin suositeltavaa asettaa itselle sopiva opiskeluaikataulu. Viikkotehtäviä voi palauttaa sitä mukaa, kun niitä saa valmiiksi. Tehtävät palautetaan palautuslomakkeella. Muista valita tekemäsi tehtävän taso. Tehtävät tarkistetaan muutaman viikon sisällä ja merkitään Korppi-järjestelmään.

Kun saat kaikki viikkotehtävät tehdyksi, niin lähetä sähköpostia tommi.j.lahtonen@jyu.fi pyytääksesi kurssin arvostelua. Kurssin arvosanan voi laskea viikkotehtäväsivulla olevalla laskurilla.

Aikataulu

Kurssin voit suorittaa etäopiskeluna omassa aikataulussasi. On käytännössä järkevä jaksottaa ja suunnitella kurssiin liittyvää opiskeluaikaa (noin 100 h) useammalle viikolle. Opiskeluviikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä viikkoja, vaan voit myös hajauttaa niitä tarvittaessa pidemmälle aikavälille.

Kunkin luennon läpikäymiseen kannattaa varata aikaa puolestatoista tunnista kolmeen tuntia. Harjoitustehtäviin (demot) saman verran. Viikkotehtäviä tai harjoitustyötä kannattaa tehdä aina demojen jälkeen. Ohessa aikatauluehdotus, jota voit muutella tiiviimmäksi tai väljemmäksi tarpeen mukaan. Aikatauluehdotuksessa yksi luento- tai demopalanen vastaa noin kahden tunnin opiskelutyötä. Viikkotehtävissä vastaava palanen vastaa noin 3-5 tunnin työmäärää. Ehdotuksen palkit toimivat suorina linkkeinä kyseiseen luentoon, demoon tai viikkotehtävään. Viikkotehtävän sijaan voi aikansa käyttää vaihtoehtoisesti harjoitustyön tekemiseen.

Selitteet

Luennot
Demonstraatiot
Viikkotehtävät

Aikatauluehdotus

Viikko 1

L1
L2
D1
VT1

Viikko 2

L3
L4
D2
VT2

Viikko 3

L5
L6
D3
VT3

Viikko 4

L7
L8
D4
VT4

Viikko 5

L9
L10
D5
VT5

Viikko 6

L11
L12
D6
VT6

Viikko 7

L13
L14
D7
VT7

Viikko 8

L15
L16
D8
VT8

Viikko 9

L17

Tarvittavat ohjelmistot

Ohjelmistot löytyvät linkit-sivulta. Tarvitset jonkin tekstieditorin, jolla voi kirjoittaa XML, XHTML, CSS ja PHP-tiedostoja. Mikä tahansa tekstieditori käy, joskin jotkut soveltuvat hieman toisia paremmin ohjelmoinnin avuksi. Lisäksi tarvitset SSH-ohjelman, jolla voit siirtää sivusi WWW-palvelimelle.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/ohje.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2010-05-17 11:34:04
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto