ITKY203 Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet (3 op)

Kurssin kotisivu, aloitus ja lopetus

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/

Kurssi järjestetään verkkokurssina lukuvuonna 2012-2013. Sen voi aloittaa 3.9 alkaen koska tahansa ja kurssin harjoitustöitä ja sen suunnitelmia tarkastetaan tästä päivästä lähtien. Kurssi ja sen harjoitustyö on kuitenkin aloitettava viimeistään maaliskuussa. Tämän jälkeen kurssia ei voi enää aloittaa tai suorittaa. Maaliskuussa aloitetut harjoitustyöt pitää palauttaa viimeistään 20.5, koska se kurssin harjoitustöiden palauttamisen vihonviimeinen takaraja.

Kurssin harjoitustöiden tarkastukset ovat ke 16.1-pe 25.1 ja ke 20.3-ma 1.4 tauolla yliopiston joululoman lisäksi. Tietoja näinä aikoina palautettujen töiden ja suunnitelmien tarkastuksien tuloksesta sekä vastaukset mahdollisiin kurssia koskeviin kyselyihin ko. ajanjaksojen jälkeen (eli esim. joululomalla lähetettyihin kurssia koskeviin viesteihin vastataan arkena loppiaisen jälkeen).

Muina aikoina tarkastukset aina 2 viikon tarkastusajan kuluessa.

Kurssikuvaus

Kurssilla perehdytään kerättyjen tietojen hallintaan tietokannan avulla sekä niiden jatkojalostamiseen taulukkolaskennan työkaluilla. Tietokantaan tallennetuista tiedoista opetellaan tekemään SQL-kyselyjä ja viemään tietoja taulukkolaskentaohjelmaan niiden jatkojalostamista varten. Taulukkolaskennassa tiedoista opetellaan tekemään yksinkertaisia tilastollisia laskutoimituksia ja käsittelemään tietoja taulukkolaskentatyökalujen avulla. Tietokantojen ja taulukkolaskennan opiskelu aloitetaan alkeista, joten niiden osalta ei vaadita esitietoja.

Tiivistettynä kurssi sisältää perustiedot ja -taidot seuraavista aiheista:

Esitiedot

Kurssin pakollisena esitietona toimii Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot. Suositeltava, mutta ei pakollinen esitieto on myös ITKP102 Ohjelmointi 1 -kurssi, josta on hyötyä erityisesti seuraavien asioiden ymmärtämisessä:

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Luennot(online) ja demonstraatio -tehtävät ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia, koska harjoitustyö ei onnistu ilman luentojen ja demojen hallintaa.

Ilmoittautuminen kurssille

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa vain etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on yleisohje ja kurssikohtainen ohje.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii kurssin kotisivun WWW-materiaali sekä verkkomoniste.

Luennot

Harjoitukset

Harjoituksia luentojen pohjalta eli (demoja) on 8 kertaa (n. 16 tuntia) ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia, koska ne ovat esitietona harjoitustyöhön.

Harjoitustyö

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Reaaliaikainen keskustelukanava

Informaatioteknologian perusopinnoilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kursseihin liittyvistä asioista niin opettajien kuin muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssien opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Tämän kurssin opettajan tavoitat reaaliaikaisesti parhaiten Skypen välityksellä.

Opettaja

Pekka Makkonen
Sähköposti: pekka.m.makkonen@jyu.fi
Skype: pmakkone

Pekka toimii lukuvuonna 2012-2013 sivutoimisesti Jyväskylän yliopiston opettajana ollen päätoimisesti toisen työnantajan palveluksessa. Varaudu siis välillä viiveisiin, jos kysyt jotain lisätietoja tai varmennuksia.

Edellisiä kursseja

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-12-15 14:55:30
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta