ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 ov)

Kurssikysely

Kurssin suoritettuasi käythän täyttämässä kurssikyselyn, kiitos :)

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Kohderyhmä

ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssin suorittamalla voi korvata joissakin tutkintovaatimuksissa vaaditut YLE14 Johdatus tietojen käsittelyyn.

Syksyn 2003 kurssi on suunnattu pääasiassa informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden toivomme osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan keväällä 2004 järjestettäville kursseille. Ensimmäinen kevään kurssi alkaa viikolla 3 ja luennot järjestetään ti ja to 16-18. Toinen kurssi alkaa viikolla 11 ja luennot järjestetään ma ja ke 14-16. Jos kevään kurssien aikataulut eivät käy sinulle, niin voit toki osallistua syksyn kurssille.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Tämä kurssi menee sisällöllisesti päällekkäin tietotekniikan propedeuttisen kurssin, mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssin ja tietoverkot työvälineenä -kurssin kanssa. Jos olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2002 ja olet käynyt joitakin edellämainituista vanhan tutkintojärjestelmän kursseista niin et voi saada opintoviikkoja tästä kurssista.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii WWW-materiaali sekä luentomoniste. Tilaa luentomoniste haluatessasi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä Korpista. Luentomonisteen tilanneet voivat ostaa monisteen Mattilanniemen Kampus-kirjan toimipisteestä. Monisteiden saatavuudesta kerrotaan tarkemmin kurssin luennoilla ja postituslistalla.

Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa luennoijalta huoneesta AgC431.2:sta tai kurssin luennolta.

Luennot

Ensimmäinen luento tiistaina 9.9 salissa Ag Aud 1. Tämän jälkeen luennot järjestetään maanantaisin ja torstaisin 16-18. Katso tarkemmat ajat ja paikat aikataulusta!

Harjoitukset

Harjoituksia (demoja) 18 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Kurssin voi suorittaa tekemällä pelkän harjoitustyön!

Demoryhmien tarkemmat ajat näet aikataulusta! Demoryhmään ilmoittaudutaan korppi-järjestelmällä. Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua atk-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Jokainen kurssilainen noutaa itse oman harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Harjoitustyö palautetaan 60 päivän kuluessa aiheen hakemisen jälkeen. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen löydät harjoitustyöohjeista.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Postituslista

Kurssilla on käytössä postituslista. Postituslistalla tiedotetaan kurssiin liittyviä asioita ja postituslistalle liittyminen onnistuu seuraavasta osoitteesta: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/tyovaline/

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Opettajat

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
yliopistonopettaja Petri Heinonen
Sähköposti: peheinon@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
© Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi)< http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
2003-12-02 13:15:38
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto