ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 ov)Kevät 2005 -kurssi 2

Kurssin lopputoimet

Ilmoita tehdystä harjoitustyöstä ohjaajallesi ohjeitten mukaisesti . Sitten kun kurssisi on ohi, täytä palautelomake. Tämän jälkeen poista itsesi kurssin sähköpostilistalta .

Seuraava kurssi

Seuraavan kerran itk010-kurssi järjestetään touko-kesäkuussa 2005 alkaen 26.5.

Kurssin ajankohta ja aikataulu

Kevään 2005 toinen itk010-Kurssi alkaa 28.2.2005 päättyen viikolla 16. Kurssin kontaktiopetusmuotoina ovat luennot (yhteensä 24 tuntia) ja demonstraatiot (yhteensä 16 tuntia). Niitä on viikoilla 9,10,12 ja 14-16.

Kurssi tarkemman luentojen ja demojen aikataulut voit nähdä joko kurssin www-sivuilta tai korppi-järjestelmästä, jossa kurssille ilmoittaudutaan. Demoissa viisi vaihtoehtoista ryhmää.

Kevätlukukaudella 2005 kurssi järjestetään kahteen kertaan. Tammikuussa alkaneen ensimmäisen kurssin kotisivu löytyy osoitteesta http://appro.mit.jyu.fi/2005/kevat/tyovaline

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/2005/kevat/itk010/

Kohderyhmä

ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi kuuluu tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen pakollisiin yleisopintoihin. Kurssi saattaa kuulua myös muiden tiedekuntien tutkintovaatimuksiin pakollisena tai valinnaisena kurssina. Kurssi sopii myös vapaavalintaisiin opintoihin.

Tätä kevään kurssia suositellaan sivuaineopiskelijoille eli muille kuin IT-tiedekunnan opiskelijoille.

Kurssin suorittamalla voi korvata joissakin tutkintovaatimuksissa vaaditun YLE14 Johdatus tietojenkäsittelyyn -kurssin. Humanistisen tiedekunnan opiskelijat voivat korvata ITK010-kurssilla opintojaksonsa HTK039 Johdatus tieto- ja viestintätekniikkaan.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Tämä kurssi menee sisällöllisesti päällekkäin tietotekniikan propedeuttisen kurssin, mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssin ja tietoverkot työvälineenä -kurssin kanssa. Jos olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2002 ja olet käynyt joitakin edellämainituista vanhan tutkintojärjestelmän kursseista niin et voi saada opintoviikkoja tästä kurssista.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Kurssia tai harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Suoritetusta kurssista ei anneta arvosanaa vaan vain merkintä Hyväksytty.

Ilmoittautuminen kurssille, demoryhmiin ja sähköpostilistalle

Ilmoittautuminen alkaa 9.2 . Kaikkien kurssille tulevien on ilmoittauduttava kurssille Korppi-järjestelmän kautta. Ilmoittaudu demoihin myös korpissa. Tee demoihin ilmoittautuminen vain, jos aiot niihin aktiivisesti osallistua, koska ne ovat vapaaehtoisia ja ne voi vaihtoehtoisesti harjoitella itseopiskeluna.

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Ilmoittaudu myös kurssin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kurssin sähköpostilistalle . Viimeistään demon 2 jälkeen kaikki kurssiviestit tullaan lähettää tämän varsinaisen sähköpostilistan kautta. Tätä ennen lähetetyt viestit on lähetetty korpin tuottaman listan kautta, joka poistuu käytöstä viimeistään siinä vaiheessa kun demo 2 on pidetty.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii näiden sivujen WWW-materiaali sekä luentomoniste. Tilaa luentomoniste haluatessasi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä Korpista tai ilmoittautumisen jälkeen muuten siellä käydessäsi 1.3 mennessä. Luentomonisteen tilanneet voivat ostaa monisteen Mattilanniemen Kampus-kirjan toimipisteestä. Monisteiden saatavuudesta kerrotaan tarkemmin kurssin luennoilla ja postituslistalla.

Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa Tommi Lahtosen ja Jukka Mäntylän huoneesta AgC431.2:sta tai kurssin luennolta

Kevään toisen kurssin vastaava opettaja

Pekka Makkonen
Vastaanotot
Sähköposti: pmakkone@jyu.fi
Puhelin: 3090
Työhuone: Agora 5. kerros B-siipi ja Jyväsjärven puoli.

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/itk010/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://hazor.iki.fi/>
2005-05-03 17:04:26