ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (3 op, 2 ov) - Syksy 2005

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Kurssin ajankohta

Kurssi alkaa 6.9.2005. Luennot tiistaisin ja torstaisin klo 16-18 viikoilla 36-42. Demonstraatiot viikoilla 36-43. Tarkempi aikataulu löytyy Korpista.

Kurssi on myös suoritettavissa omatoimisena etäopiskeluna.

Kohderyhmä

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi kuuluu tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen pakollisiin perusopintoihin. Kurssi saattaa kuulua myös muiden tiedekuntien tutkintovaatimuksiin pakollisena tai valinnaisena kurssina. Kurssi sopii myös vapaavalintaisiin opintoihin.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Kurssia tai harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Suoritetusta kurssista ei anneta arvosanaa vaan vain merkintä Hyväksytty.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Korpista löytyy useita samalla koodilla olevia kursseja eri opiskelijaryhmille. Ilmoittaudu paikkakuntasi/opiskelutapasi mukaan yhdelle seuraavista kursseista:

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kurssisivujen kautta (Opiskeluni | ITKP101 | Demo).

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kokonaan etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on omat yleisohjeet ja kurssikohtaiset ohjeet. Näiden sivujen ilmoitusasiat koskevat pääasiassa vain lähiopetusta. Voit myös opiskella kurssin myös etäopiskelun ja lähiopetuksen yhdistelmänä parhaaksi katsomallasi tavalla. Etäopiskelijat ilmoittautuvat Korpissa ITKP101 verkkokurssille.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii näiden sivujen WWW-materiaali sekä luentomoniste. Tilaa luentomoniste haluatessasi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä Korpista. Luentomonisteen tilanneet voivat ostaa monisteen Mattilanniemen Kampus-kirjan toimipisteestä. Monisteiden saatavuudesta kerrotaan tarkemmin kurssin luennoilla ja postituslistalla.

Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa luennoijalta huoneesta AgC431.2:sta tai kurssin luennolta.

Luennot

Luennot alkavat ti 6.9.2005 Auditorio 1:ssä klo 16.15. Katso tarkemmat ajat ja paikat Korpista!

Luennot taltioidaan videona jä äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta. Lisäksi tarjolla on kokeiluasteella oleva reaaliaikainen (luentoaikaan toimiva) verkkovideolähetys (engl. stream) osoitteesta mms://meedio.ad.jyu.fi/audit1-live

Videoiden katselemiseen tarvitset Windows Media Playerin version 9 tai 10. Ääntä voit kuunnella millä tahansa mp3-formaattia tukevalla ohjelmalla, esimerkiksi Winampilla tai Windows Media Playerillä.

Harjoitukset

Harjoituksia (eli demoja) on 16 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Kurssilla on monentasoisia opiskelijoita, joten toiset tekevät harjoitukset nopeammin kuin toiset. Jos kaikki kurssin asiat ovat sinulle vieraita, niin sinulla voi mennä aikaa joidenkin harjoitusten tekemiseen neljäkin tuntia. Varsinkin alkupäässä kannattaa käydä useammassa ryhmässä tekemässä tehtäviä, ettei jää jälkeen. Ryhmää voi myös vaihtaa mikäli toisessa ryhmässä on tilaa.

Demoryhmien tarkemmat ajat näet aikataulusta! Demoryhmään ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmällä. Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa. Kuhunkin demoryhmään voi ilmoittautua 24 opiskelijaa. Tietokoneita on kussakin demoluokassa vain 12, joten isoissa ryhmissä työskennellään parin kanssa.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua ATK-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana). Avoimen yliopiston opiskelijat saavat tunnuksen pyytämällä sitä Tommi Lahtoselta (tommi.j.lahtonen@jyu.fi), AgC431.2.

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Jokainen kurssilainen noutaa itse oman harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Harjoitustyö kannattaa tilata siinä vaiheessa kun on oppinut pääosan kurssin luennoilla esitetystä asiasta. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen löydät harjoitustyöohjeista.

Keskustelu

Kurssilla on käytössä yhdistetty postituslista ja keskustelualue. Postituslistalla keskustellaan ja tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista. Postituslistaa voi seurata sähköpostin avulla, www-sivulta tai uutistenlukuohjelmalla (jyu.opinnot.itk010).

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät. Virtuaalidemoryhmä käyttää samaa keskustelukanavaa.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Mozilla Firefoxilla sivut saa päivittyviin kirjanmerkkeihin (Live Bookmarks) napauttamalla alakulmassa olevaa Add live bookmark-kuvaketta. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Opettajat

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://hazor.iki.fi/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
yliopistonopettaja Jukka Mäntylä
Sähköposti: jmantyla@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/jmantyla/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Edellisiä kursseja

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://hazor.iki.fi/>
2005-09-07 08:52:04