ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 ov)

Ilmoituksia

XetorjEdit-editorin (Windows-käyttöjärjestelmille) saat osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/doc/xetor/

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna. Ilmoittaudu tällöin Korpissa ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä verkkokurssille. Verkkokurssin sivut löytyvät osoitteesta http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/tyovaline/ Tarkempia ohjeita etäopiskelulinkin takaa.

Kurssin ajankohta

Kurssi alkaa 7.9.2004. Luennot tiistaisin ja torstaisin klo 16-18 viikoilla 37-42. Demonstraatiot viikoilla 37-44.

Syksyn lisäksi kevätlukukaudella 2005 kurssi järjestetään kahteen kertaan. Kevään kursseja suositellaan sivuaineopiskelijoille.

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Kohderyhmä

ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi kuuluu tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen pakollisiin yleisopintoihin. Kurssi saattaa kuulua myös muiden tiedekuntien tutkintovaatimuksiin pakollisena tai valinnaisena kurssina. Kurssi sopii myös vapaavalintaisiin opintoihin.

Kurssin suorittamalla voi korvata joissakin tutkintovaatimuksissa vaaditun YLE14 Johdatus tietojenkäsittelyyn -kurssin.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Tämä kurssi menee sisällöllisesti päällekkäin tietotekniikan propedeuttisen kurssin, mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssin ja tietoverkot työvälineenä -kurssin kanssa. Jos olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2002 ja olet käynyt joitakin edellämainituista vanhan tutkintojärjestelmän kursseista niin et voi saada opintoviikkoja tästä kurssista.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Kurssia tai harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Suoritetusta kurssista ei anneta arvosanaa vaan vain merkintä Hyväksytty.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kokonaan etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on omat yleisohjeet ja kurssikohtaiset ohjeet. Näiden sivujen ilmoitusasiat koskevat pääasiassa vain lähiopetusta. Voit myös opiskella kurssin myös etäopiskelun ja lähiopetuksen yhdistelmänä parhaaksi katsomallasi tavalla.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii näiden sivujen WWW-materiaali sekä luentomoniste. Tilaa luentomoniste haluatessasi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä Korpista. Luentomonisteen tilanneet voivat ostaa monisteen Mattilanniemen Kampus-kirjan toimipisteestä. Monisteiden saatavuudesta kerrotaan tarkemmin kurssin luennoilla ja postituslistalla.

Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa luennoijalta huoneesta AgC431.2:sta tai kurssin luennolta.

Luennot

Luennot alkavat ti 7.9.2004 Auditorio 1:ssä klo 16.15. Katso tarkemmat ajat ja paikat aikataulusta!

Luennot taltioidaan videona jä äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta. Lisäksi tarjolla on kokeiluasteella oleva reaaliaikainen (luentoaikaan toimiva) verkkovideolähetys (engl. stream) osoitteesta:

mms://meedio.ad.jyu.fi/audit1-live

Videoiden katselemiseen tarvitset Windows Media Playerin version 9 tai 10. Ääntä voit kuunnella millä tahansa mp3-formaattia tukevalla ohjelmalla, esimerkiksi Winampilla tai Windows Media Playerillä.

Harjoitukset

Harjoituksia (eli demoja) on 16 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Kurssilla on monentasoisia opiskelijoita, joten toiset tekevät harjoitukset nopeammin kuin toiset. Jos kaikki kurssin asiat ovat sinulle vieraita, niin sinulla voi mennä aikaa joidenkin harjoitusten tekemiseen neljäkin tuntia. Varsinkin alkupäässä kannattaa käydä useammassa ryhmässä tekemässä tehtäviä, ettei jää jälkeen. Ryhmää voi myös vaihtaa mikäli toisessa ryhmässä on tilaa.

Ensimmäisen ryhmän ensimmäiset demot ovat jo ti 7.9.2004 klo 18-20. Ensimmäinen ryhmä aloittaa joka viikko uuden demokierroksen. Demot jatkuvat vielä kaksi viikkoa kurssin luentojen loppumisen jälkeen eli viimeiset demot ovat viikolla 44 (26.10 - 28.10.2004).

Demoryhmien tarkemmat ajat näet aikataulusta! Demoryhmään ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmällä. Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa. Kuhunkin demoryhmään voi ilmoittautua 24 opiskelijaa. Tietokoneita on kussakin demoluokassa vain 12, joten isoissa ryhmissä työskennellään parin kanssa.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua atk-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Harjoitustyö

Harjoitustyöaiheita annetaan vasta myöhemmin!

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Jokainen kurssilainen noutaa itse oman harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen löydät harjoitustyöohjeista.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Keskustelu

Kurssilla on käytössä yhdistetty postituslista ja keskustelualue. Postituslistalla keskustellaan ja tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista. Postituslistaa voi seurata sähköpostin avulla, www-sivulta tai uutistenlukuohjelmalla (jyu.opinnot.itk010).

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät. Virtuaalidemoryhmä käyttää samaa keskustelukanavaa.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Opettajat

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
yliopistonopettaja Jukka Mäntylä
Sähköposti: jmantyla@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.cc.jyu.fi/~jmantyla/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-10-26 13:11:52
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto