ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 ov) - Kesä 2004

Ajankohtaista-kurssin loppupalaute

Anna opiskelijan loppupalaute 23.6 päättyvästä/päättyneestä kurssista

Kurssin aika ja järjestäminen

IT-tiedekunta ja erityisesti sen tietojenkäsittelytieteiden laitos järjestää ITK010-kurssin kesällä 2004. Kurssi alkaa 1.6.2004 ja loppuu 23.6.2004 kontaktiopetuksen osalta.

Kotisivu

Kurssin kotisivu ja sen alta löytyvät muut sivut alkavat toimia /päivittyvät sitä mukaa kuin kurssin suunnittelu ja toteutus etenee. Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/2004/kesa/tyovaline/

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki yliopiston varsinaiset opiskelijat tiedekunnasta riippumatta. ITK010 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssin suorittamalla voi korvata joissakin tutkintovaatimuksissa vaaditut YLE14 Johdatus tietojenkäsittelyyn.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Tämä kurssi menee sisällöllisesti päällekkäin tietotekniikan propedeuttisen kurssin, mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssin ja tietoverkot työvälineenä -kurssin kanssa. Jos olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2002 ja olet käynyt joitakin edellämainituista vanhan tutkintojärjestelmän kursseista niin et voi saada opintoviikkoja tästä kurssista.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja. Toivomme kuitenkin jokaisen kurssilaisen täyttävän kesäkuun alussa tai aiemmmin esitietokyselyn . Tämän täyttämällä voit arvioida mikä osa kurssin oppitunneista on sinulle tärkeitä.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta ja sen on voinut tehdä 20.4 alkaen.

Materiaali

Kurssin opetusmateriaalina toimii WWW-materiaali sekä luentomoniste. Luentomoniste on vapaaehtoinen ja sen voivat 3.6 klo 15 mennessä korpissa tilanneet lunastaa maksua vastaan Kampus-kirjasta Kauppakatu 9:sta. 3.6 klo 15 lähtien monisteen voi ostaa Kampus-kirjasta ilman tilaustakin, koska sitä on siellä hyvin jäljellä perustuen tilattujen monisteiden määrään.

Mahdolliset avoimen yo:n opiskelijat voivat kysyä monistetta luennoitsijalta luennoilla tai demoissa.

Luennot

Luennot alkavat ti 1.6.2004 Agoran Gamma-salissa klo 16.15. Katso tarkemmat ajat ja paikat luentojen aikataulusta, jotka kannattaa tarkistaa korpista, jos ne ei löydy kurssin WWW-sivuilta suoraan!

Harjoitukset

Harjoituksia (demoja) 18 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Kurssin voi suorittaa tekemällä pelkän harjoitustyön. Demot kannattaa kuitenkin käydä läpi ennen harjoitustyön tekemistä!

Ensimmäisen ryhmän ensimmäiset demot ovat jo ti 1.6.2004 klo 18.00-19.30. Ensimmäinen ryhmä aloittaa joka viikko uuden demokierroksen. Demoja on viikoilla 23 ja 24 aina yhdet joka luentokerran jälkeen. Viikolla 25 ja 26 demoja on ei välttämättä ole joka luentokerran jälkeen.

Demoryhmien tarkemmat ajat näet aikataulusta! Demoryhmään ilmoittaudutaan korppi-järjestelmällä. Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua atk-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Harjoitustyö

Harjoitustyöaiheen voi tilata kohdan Harjoitustyö-kautta. Tilaa se mahdollisimman pian, jos et ole jo tilannut sitä. Pyri tekemään työ kurssin aikana, koska ohjauksen saaminen demojen yhteydessä on tällöin helppoa.

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Jokainen kurssilainen noutaa itse oman harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Harjoitustyö palautetaan viimeistään perjantaina 30.7. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen löydät harjoitustyöohjeista. Huomaa tarkastamisen suhteen, että kesällä se tenttiohjesäännön hengessä voi olla kolme viikkoa heinäkuussa. Siksi työ kannattaa tehdä jo kesäkuussa.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Postituslista

Kurssilla on käytössä postituslista. Postituslistalla tiedotetaan kurssiin liittyviä asioita ja postituslistalle liittyminen onnistuu seuraavasta osoitteesta: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/tyovaline/

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Vastaava opettaja

lehtori Pekka Makkonen
Sähköposti: pmakkone@jyu.fi tai suoraan WWW-lomakkeella .
Kotisivu ja vastaanottoajat: <URL: http://www.jyu.fi/~pmakkone/>
Työhuone: AgC523.4
Puhelin: (014) 260 3090
Fax: (014) 260 3011
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/2004/kevat/itk010/
© Pekka Makkonen (pmakkone@cc.jyu.fi)<URL: http://www.cc.jyu.fi/~pmakkone/>
2004-06-22 14:56:47