ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2-4 op)

Ajankohtaista

Kurssi ja sen sisältö uudistuvat syksynä 2011 opetusssuunnitelmien uudistumisen myötä. Uusi materiaali päivittyy tälle sivustolle syksyn aikana.

Kotisivu

Ajantasaisin tieto syksyn kurssin asioista löytyy aina osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Kevään kurssin sivun löydät osoitteesta http://appro.mit.jyu.fi/itkp101/

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Kurssin uusi versio tulee sisällöltään vastaamaan @-kortti-, A-kortti-tutkintoja ja osittain myös AB-kortin vaatimuksia. .

Kurssia ei voi korvata muilla opinnoilla tai töillä.

Kurssin laajuus

Kurssi on laajuudeltaan 2-4 opintopistettä. Minimilaajuudessaan kurssi sisältää yleiset aihealueen, tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja perusteet WWW-sivuista.

Halutessaan kurssin voi laajentaa kolmeen tai neljään opintopisteeseen suorittamalla kaksi tai neljä lisämoduulia aiheista: WWW-julkaiseminen, komentorivi (Linux/DOS), taulukkolaskenta ja tietokannat.

Kohderyhmä

Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi kuuluu tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen pakollisiin perusopintoihin. Kurssi saattaa kuulua myös muiden tiedekuntien tutkintovaatimuksiin pakollisena tai valinnaisena kurssina. Kurssi sopii myös vapaavalintaisiin opintoihin.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Kurssia tai harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia, mutta demot eritoten ovat tarpeellista esitietoa harjoitustyölle.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Luennoille ilmoittautuminen ei ole oleellista sillä suurin osa luennoista tullaan järjestämään verkossa. Ei siis tarvitse huolestua vaikka Korppi sanoisi luentojen olevan täynnä.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kokonaan etäkurssina keväällä 2012kevään kurssin ohjeiden mukaan.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii näiden sivujen WWW-materiaali.

Luennot

Luentosivuilta löytyvät kunkin kerran luentorungot ja luentovideot.

Luentojen ajat ja paikat

Luentoja on yleensä kaksi kertaa viikossa. Jokaisella luentokerralla on uutta asiaa.

Tarkista luentojen ajat ja paikat kurssin Korppi-sivuilta.

Suurin osa luennoista tullaan järjestämään verkkoluentoina. Luentojen videotallenteita pystyy katsomaan haluamaansa aikaan. Luennoille eri tarvitse erikseen ilmoittautua.

Luentovideot

Luennot taltioidaan videona ja äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella etu- ja jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta.

Harjoitukset

Harjoituksia eli demoja on 24 tuntia (12 kertaa) ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Kurssin uusiutumisen takia myös demotehtävät uusiutuvat syksyn aikana.

Demot voi tehdä kotona omalla koneellaan tai yliopistolla mm. Agoran mikroluokissa, joihin voi kirjautua Tietohallintokeskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Tunnuksen saat Tietohallintokeskuksen palvelupisteestä MaD134 ma-pe klo 9-14.30.

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Harjoitustyössä tutustutaan myös sähköpostin käyttämiseen, komentorivityöskentelyyn, sosiaaliseen mediaan, taulukkolaskentaan ja tietokantoihin.

Keskustelu

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista muiden kurssilaisten kanssa. Kurssin opettaja on paikalla jos kiireiltään ehti.

Kurssilla on myös oma Facebook-ryhmä.

Kurssilla on myös oma Twitter-tili.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Mozilla Firefoxilla sivut saa päivittyviin kirjanmerkkeihin (Live Bookmarks) napauttamalla Add live bookmark-kuvaketta. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Vastaava opettaja

Tommi Lahtonen
yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://hazor.iki.fi/>
Työhuone: AgC522.3
Puhelin: +358 40 8053275
Fax: (014) 260 2731

Edellisiä kursseja

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-02-16 12:09:23
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta