ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)

Kotisivu/SYKSY ja ajankohtaista

Ajantasaisin tieto syksyn kurssin asioista löytyy aina osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/itkp101/

Syksyn 2017 kurssi on ohi ja sitä ei voi enää suorittaa.

Kevään 2018 kurssi löytyy osoitteesta:

https://peda.net/jyu/it/perusopinnot/itkp101

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi sisältää mm. seuraavat osa-alueet:

Kurssi vastaa sisällöltään pääpiirteissään @-kortti-, A-kortti-tutkintoja ja osittain myös AB-kortin vaatimuksia.

Kurssin laajuus

Kurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä. Se sisältää yleiset aihealueen, tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan, taulukkolaskennan ja perusteet WWW-sivuista.

Kohderyhmä

Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi kuuluu tietotekniikan pakollisiin perusopintoihin. Kurssi saattaa kuulua myös muiden tiedekuntien/laitoksien tutkintovaatimuksiin pakollisena tai valinnaisena kurssina. Kurssin asema opinnoista selviää oman laitoksen/tiedekunnan nettisivuilta tai sitten tarvittaessa voit olla yhteyksissä oman laitoksesi/tiedekuntasi opinto-ohjaajaan. Kurssi sopii ainakin vapaavalintaisiin opintoihin.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään töillä. Luennot ja harjoitukset ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Tentit

Kurssista ei ole perinteistä tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja harjoitukset eivät ole pakollisia, mutta harjoitukset eritoten ovat tarpeellista esitietoa harjoitustyölle.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Luennoille ilmoittautuminen ei ole oleellista sillä ensimmäistä luentoa ja harjoitustyöinfoa lukuunottamatta kaikki luennot ovat verkkoluentoja. Demoihin sen sijaan tulee ilmoittautua etukäteen kurssin Korppi-sivustolla.

Kurssi on avoin myös lukiolaisille ja heille on omat tarkennetut ilmoittautumisohjeet.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan etäkurssina ja yliopistolla fyysistä läsnäoloa ei vaadita. Tällöin ilmoittaudutaan korpissa joko syksyn, kevään tai kesän kurssille. Jos päätät suorittaa kurssin myöhemmin, peru ilmoittautuminen syksyn kurssille. Kaikki tarvittava materiaali löytyy kurssin WWW-sivustolta etäopiskeluun.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii näiden sivujen WWW-materiaali.

Luennot

Ensimmäinen luento pidetään maanantaina 4.9.2016 klo 16:15 - 18:00 Agoran auditorio 1:ssä (Martti Ahtisaari -sali). Ensimmäisellä luennolla käydään läpi kaikki kurssin järjestelyt. Luennosta tehdään myös videotaltiointi niitä varten, jotka eivät pääse paikalle.

Luentosivuilta löytyvät kunkin aiheen luentomateriaalit ja luentovideot. Ja luentosivut päivittyvät tarvittaessa viikoittain niin pitkään kuin kurssilla harjoituksia eli demoja.

Tämän ensimmäisen luennon lisäksi kurssilla on harjoitustyöinfo ma 25.9 klo 16-18 salissa Ag. Aud. 1. Ensimmäistä luentoa ja harjoitustyöinfoa lukuunottamatta luennot tulevat olemaan verkkoluentoja Luennot-linkin kautta. Harjoitustyöinfo tulee verkkoon tallenteena ja se löytyy myös suoraan tämän Harjoitustyöinfo-linkinkautta. Luentojen videotallenteita pystyy katsomaan haluamaansa aikaan. Näin luentosalissa järjestettäville luennoille ei ole välttämättä pakko osallistua. Ensimmäiselle luennolle on kuitenkin yleisenä kurssikäytänteenä hyvä tulla mukaan, jos se vaan sopii aikatauluun.

Jokaisesta luennosta on lyhyt kysely, jonka voit täyttää ennen luentomateriaaliin tutustumista. Kyselyt havainnollistavat onko luennoilla tulossa asioita joita et vielä osaa.

Luentovideot

Luennot taltioidaan videona ja äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella etu- ja jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta tai katsomalla videot suoraan Youtubesta.

Harjoitukset

Harjoituksia eli demoja on yhteensä 8 kertaa. Harjoitustehtävät voi tehda oman aikataulunsa mukaan. Tehtävät voi tehdä itsenäisesti omalla tietokoneellaan tai yliopiston tietokoneilla tai voi tulla tekemään niitä ohjausryhmään, jossa on ohjaaja paikalla neuvomassa. Harjoitustehtävät ovat vapaaehtoisia, eikä niitä tarvitse palauttaa.

Tarkoitus on, että demotehtävät tehdään kotona omalla ajalla, ja jos ei jotain kohtaa osaa, niin sitten voi halutessaan tulla harjoitusryhmään tekemään tehtävää ja saamaan opastusta. Sinun tulee siis pyrkiä tekemään harjoitustehtävät kotona ennen kuin tulet niitä koskevaan harjoituskertaan. Jokaisella viikolla on oma aiheensa, joiden parissa harjoitusryhmissä työskennellään.

Demoryhmiin on ilmoittautuminen Korpissa. Ilmoittaudu vain, jos aiot käydä demoissa säännöllisesti. Muuten voit tulla demotapaamisiin oman halusi/tarpeesi mukaan (vaikka ryhmä olisi Korpissa täynnä). Koska tietokone paikkoja on kuitenkin rajoitetusti, joka kerralla ei voi varmaksi luvata omaa konetta, ja ruuhkaakiin saattaa olla - Varaudu siis tähän. Jos jollakkin kerralla tulijoita on poikkeuksellisen paljon, etusijalla ovat ryhmään ilmoittautuneet.

Harjoitustehtävät voi tehdä kotona omalla koneellaan tai yliopistolla mm. Agoran mikroluokissa, joihin voi kirjautua IT-palveluiden tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Tunnuksen saat IT-palveluiden palvelupisteestä ma-pe klo 9-15.

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla ja annetulla datalla taulukkolaskentaesitys. Harjoitustyössä tutustutaan myös sähköpostin käyttämiseen, sosiaaliseen mediaan.

Harjoitustyö ja samalla koko kurssi arvostellaan asteikolla 1-5 tai työ voi olla hylätty. Aktiivisuudella keskusteluryhmässä voi korottaa arvosanaansa. Arvosanaansa voi korottaa tekemällä uuden harjoitustyön.

Harjoitustyön tilaaminen on mahdollista ma 25.9 lähtien lokakuun jälkimmäiselle puoliskolle saakka ke 25.10 saakka ja tilaukset jälkeen se on tehtävä noin 1 1/2:ssa kuukaudessa. Tarkat takarajat ovat siinä sähköpostissa jonka sait työtä tilattaessa.Työn palauttaminen ei voi tapahtua kaikkien kurssilaisten ja kaikkien tehtävien osalta enää 12.12 jälkeen, koska lukukausi päättyy ja arvosanat on annettava ennen joululomaa ja uuden kurssin alkua, jossa toiset opettajat. Syksyn kurssin opettajilla on myös eri tehtävät keväällä.

Keskustelu

Kurssilla on yhdistetty WWW-pohjainen keskusteluryhmä ja postituslista jossa voi kysyä ja keskustella kurssiin liittyvistä aiheista. Kaikki kurssiin yleisesti liittyvät kysymykset on hyvä tehdä julkisesti keskusteluryhmässä. On erittäin suositeltavaa, että jokainen kurssilainen liittyy keskustelufoorumiin. Aktiivisella osallistumisella keskusteluryhmään ja erityisesti muiden neuvomisella voit korottaa kurssiarvosanaasi.


Aikataulu

Käytäntö on osoittanut, että ilman hyvää aikataulua kurssin suorittaminen jää useimmilta kesken. Noudata aikataulua niin saat kurssin suoritettua mahdollisimman vaivattomasti. Mieti viikkokohtaisesti milloin katsot luentoja, milloin teet demotehtäviä ja milloin harjoitustyötä. Harjoitustyön voi aloittaa kun neljä ensimmäistä demoa on tehty, jonka jälkeen kurssin demotehtäviä ja harjoitustyötä on hyvä tehdä rintarinnan. Harjoitustyön kuhunkin tehtävään voit laskea noin kolme tunnin työpanoksen riippuen siitä miten nopeasti suoriudut demoista.

Kaksi opintopistettä

pitää sisällään harjoituskertojen (eli demojen) 1-8 asiat, jotka on myös hallittava harjoitustyössä. Näistä tärkeimpinä ovat tekstinkäsittely, esitysgrafiikka ja taulukkolaskenta. Lisäksi se sisältää nettisivun tekemisen yksinkertaisella ohjelmalla kuten Google Sitesilla (kts. luennot 3 ja 11).

Opettajat

Molemmat opettajat neuvovat kaikessa erityisesti luokassa olevien harjoitustuntien (demot) yhteydessä jolloin saat vastauksesi kysymyksiisi parhaalla mahdollisella tavalla (kannattaa aina tarkistaa ensin, että löytyykö mahdollinen asia näiltä kurssin nettisivuilta niin pääset nopeimmin eteenpäin asiassasi).

Pekka Makkonen (kurssin vastaava ja tentaattori harjoitustyön tarkistajana)
Sähköposti: pmakkone@jyu.fi
Työhuone: Ag D526.2
Puhelin/Whatsapp: +358 50 3761203
Markus Ollila(ohjaaja ja tentaattori harjoitustyön tarkistajana alkaen 25.9)
Sähköposti: markus_ollila@hotmail.com
Puhelin/Whatsapp: +358 40 7709484

Edellisiä kursseja

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/itkp101/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2017-12-13
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta