Objektiosa (engl. Object Module)

Object - Objekti

<object [ data= Objekti ] [ classid= Toteutus ] [ archive= Arkistotiedostot ]
[ codebase= PerusURI ] [ width= Leveys ] [ height= Korkeus ] [ name= Nimi ] 
[ usemap= Kuvakartan URI ] [ type= Objectin Sisältötyyppi-tyyppi ] 
[ codetype= Koodin Sisältötyyppi-tyyppi ] [ standby= Latausaikana näytettävä teksti ] 
[ tabindex= Sarkainindeksi ] [ declare= declare ]>

</object>

Object-elementtiä käytetään liittämään mitä tahansa objekteja dokumenttiin. Object-elementti voi sisältää param-elementtejä, joilla määritellään objektin käynnistystietoja.

data-ominaisuus sisältää URIn dokumenttiin sisällytettävään objektiin.

classid-ominaisuus sisältää URIn sisällytettävän objektin implementaatioon, esimerkiksi Java-sovelma.

archive-ominaisuus sisältää välilyönneillä erotellun listan arkistoiduista tiedostoista. Esimerkiksi Java-sovelmat voivat olla JAR-tiedostoja.

codebase-ominaisuus sisältää OletusURIn data- ja archive-ominaisuuksissa mahdollisesti käytettyjen suhteellisten viittausten selvittämiseksi.

width-ominaisuus määrittelee objektin leveyden.

height-ominaisuus määrittelee objektin korkeuden.

name-ominaisuus määrittelee objektin nimen.

usemap-ominaisuus määrittelee tarvittavan kuvakarttamäärityksen sijainnin.

type-ominaisuus määrittelee objektin tyypin. Kts. Dokumenttien väliset suhteet

codetype-ominaisuus määrittelee objektissa käytetyn ohjelmointikielen. Kts. Dokumenttien väliset suhteet

standby-ominaisuus määrittelee tekstin, joka näytetään objektia ja sen osia siirrettäessä.

tabindex-ominaisuus. Kts. Button

declare-ominaisuus määrittelee objektin olemaan käynnistymättä ennen kuin se erikseen halutaan käynnistää linkillä, nappulalla tai toisella objektilla.

<object archive="java_irc_201.jar" code="Chat.class"
width="750" height="500">
<param name="ServerName" value="irc.jyu.fi" />
<param name="ServerPort" value="6667" />
<param name="ServerName1" value="irc.jyu.fi" />
<param name="ServerName2" value="irc.funet.fi" />
<param name="ServerName3" value="irc-2.cs.hut.fi" />
<param name="ServerName4" value="irc.kpnqwest.fi" />
<param name="ServerName5" value="irc.cc.tut.fi" />
<param name="WelcomeMessage" value="Tervetuloa keskustelemaan
tietotekniikan approbatur-kursseista" />
<param name="RealName" value="Opiskelija" />
<param name="NickName" value="Opis" />
<param name="UserName" value="opis" />
<param name="Channel" value="Appro" />
<param name="Type" value="irc" />
<param name="TextColor" value="black" />
<param name="TextScreenColor" value="#bbbbbb" />
<param name="BackgroundColor" value="gray" />
<param name="ListColor" value="blue" />
<param name="ListScreenColor" value="#ffff90" />
<param name="LogoWidth" value="110" />
<param name="LogoHeight" value="130" />
</object>

Param - Parametri

<param name= Nimi [ value= Arvo ] [ valuetype= data | ref | object ] [ type= Sisältötyyppi ] />

Param-elementti sisältää object-elementtiin liittyviä parametrejä ja asetuksia.

name-ominaisuus sisältää määriteltävän parametrin nimen.

value-ominaisuus määrittelee arvon parametrille.

valuetype-ominaisuus määrittelee parametrin tyypin. Data tarkoittaa merkkijonotyyppistä parametriä. Ref tarkoittaa viittausta (URI) jonnekin mihin tarvittavat asetukset on talletettu. Object tarkoittaa, että parametrillä viitataan johonkin tiettyyn dokumentissa jo esiintyvään objektiin.

type-ominaisuus. Kts. Dokumenttien väliset suhteet

<object archive="java_irc_201.jar" code="Chat.class"
width="750" height="500">
<param name="ServerName" value="irc.jyu.fi" />
<param name="ServerPort" value="6667" />
<param name="ServerName1" value="irc.jyu.fi" />
<param name="ServerName2" value="irc.funet.fi" />
<param name="ServerName3" value="irc-2.cs.hut.fi" />
<param name="ServerName4" value="irc.kpnqwest.fi" />
<param name="ServerName5" value="irc.cc.tut.fi" />
<param name="WelcomeMessage" value="Tervetuloa keskustelemaan
tietotekniikan approbatur-kursseista" />
<param name="RealName" value="Opiskelija" />
<param name="NickName" value="Opis" />
<param name="UserName" value="opis" />
<param name="Channel" value="Appro" />
<param name="Type" value="irc" />
<param name="TextColor" value="black" />
<param name="TextScreenColor" value="#bbbbbb" />
<param name="BackgroundColor" value="gray" />
<param name="ListColor" value="blue" />
<param name="ListScreenColor" value="#ffff90" />
<param name="LogoWidth" value="110" />
<param name="LogoHeight" value="130" />
</object>

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/xhtml11/index8.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-02-05 11:36:52
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto