Elementit

Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki XHTML 1.1 suosituksen elementit, niiden ominaisuudet ja minimisisältö. Minimisisältökohdissa viitataan tiettyihin elementtikokoelmiin, jotka ovat seuraavat:

Otsikko

h1, h2, h3, h4, h5, h6

Lohko

address, blockquote, div, fieldset, form, noscript, p, pre, script, table

Teksti

a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

Lista

dl, ol, ul

Ominaisuusluettelossa viitataan tiettyihin ominaisuuskokoelmiin, jotka ovat seuraavat:

Perus

class, id, title

Kieli

dir, xml:lang

Tapahtumat

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup , onmouseover , onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Yleiset

Perus + Kieli + Tapahtumat

XHTML 1.1 Elementit

Elementti Ominaisuudet Minimisisältö
a

Yleiset, accesskey, charset, href, hreflang, rel, rev, tabindex, type, coords, shape, onblur, onfocus

merkkijono tai Teksti mutta ei a

abbr

Yleiset

merkkijono tai Teksti

acronym

Yleiset

merkkijono tai Teksti

address

Yleiset

merkkijono tai Teksti

area

Yleiset, accesskey, alt, coords, href, nohref, shape, tabindex, onblur, onfocus

Ei sisältöä

b

Yleiset

merkkijono tai Teksti

bdo

Perus, dir

merkkijono tai Teksti

big

Yleiset

merkkijono tai Teksti

blockquote

Yleiset, cite

merkkijono, Otsikko, Lohko tai Lista

body

Yleiset, onload, onunload

Otsikko tai Lohko tai Lista

br

Perus

Ei sisältöä

button

Yleiset, accesskey, disabled, name, tabindex, type, value, onblur, onfocus

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti mutta ei lomake-elementtejä

caption

Yleiset

merkkijono tai Teksti

caption

Yleiset

merkkijono tai Teksti

cite

Yleiset

merkkijono tai Teksti

code

Yleiset

merkkijono tai Teksti

col

Yleiset, align, char, charoff, span, valign, width

Ei sisältöä

colgroup

Yleiset, align, char, charoff, span, valign, width

col

dd

Yleiset

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

del

Yleiset, cite, datetime

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

dfn

Yleiset

merkkijono tai Teksti

div

Yleiset

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

dl

Yleiset

dt tai dd

dt

Yleiset

merkkijono tai Teksti

em

Yleiset

merkkijono tai Teksti

fieldset

Yleiset

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

form

Yleiset, accept, accept-charset, action, method, enctype, onreset, onsubmit

Otsikko tai Lohko tai Lista mutta ei form

h1

Yleiset

merkkijono tai Teksti

h2

Yleiset

merkkijono tai Teksti

h3

Yleiset

merkkijono tai Teksti

h4

Yleiset

merkkijono tai Teksti

h5

Yleiset

merkkijono tai Teksti

h6

Yleiset

merkkijono tai Teksti

head

Kieli, profile

title, meta, script, style, link, base

hr

Yleiset

Ei sisältöä

html

Kieli, xmlns

head ja body

i

Yleiset

merkkijono tai Teksti

img

Yleiset, alt, height, longdesc, src, width, usemap

Ei sisältöä

input

Yleiset, accept, accesskey, alt, checked, disabled, maxlength, name, readonly, size, src, tabindex, type, value, usemap, onblur, onchange, onfocus, onselect

Ei sisältöä

ins

Yleiset, cite, datetime

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

kbd

Yleiset

merkkijono tai Teksti

label

Yleiset, accesskey, for, onblur, onfocus

merkkijono tai Teksti mutta ei label

legend

Yleiset, accesskey

merkkijono tai Teksti

li

Yleiset

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

map

Kieli, Events, class, id, title

Otsikko, Lohko tai area

object

Yleiset, archive, classid, codebase, codetype, data, declare , height, name, standby, tabindex , type, width, usemap

merkkijono, Otsikko, Lohko, Listaa, Teksti tai param

ol

Yleiset

li

optgroup

Yleiset, disabled, label

option

option

Yleiset, disabled, label , selected, value

merkkijono

p

Yleiset

merkkijono tai Teksti

param

id, name, type, value, valuetype

Ei sisältöä

pre

Yleiset, xml:space

merkkijono tai Teksti

q

Yleiset, cite

merkkijono tai Teksti

samp

Yleiset

merkkijono tai Teksti

select

Yleiset, disabled, multiple, name, size, tabindex, onblur, onchange, onfocus

opgroup tai option

small

Yleiset

merkkijono tai Teksti

span

Yleiset

merkkijono tai Teksti

strong

Yleiset

merkkijono tai Teksti

sub

Yleiset

merkkijono tai Teksti

sup

Yleiset

merkkijono tai Teksti

table

Yleiset, border, cellpadding, cellspacing, datapagesize, frame, summary, width

caption, col, colgroup, thead, tfoot, tbody tai tr

tbody

Yleiset, align, char, charoff, valign

tr

td

Yleiset, abbr, align, axis, char, charoff, colspan, headers, rowspan, scope, valign

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

textarea

Yleiset, accesskey, cols, disabled, name, readonly, rows, tabindex, onblur, onchange, onfocus, onselect

merkkijono

tfoot

Yleiset, align, char, charoff, valign

tr

th

Yleiset, abbr, align, axis, char, charoff, colspan, headers, rowspan, scope, valign

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

thead

Yleiset, align, char, charoff, valign

tr

title

Kieli

merkkijono

tr

Yleiset, align, char, charoff, valign

td tai th

tt

Yleiset

merkkijono tai Teksti

ul

Yleiset

li

var

Yleiset

merkkijono tai Teksti

XHTML Basic elementit

XHTML Basicin elementit ja niiden attribuutit ovat samat kuin XHTML 1.1:en vastaavissa osissa. Kaikki tapahtumankäsittelijät kuitenkin puuttuvat XHTML Basicistä. Vrt. Tapahtumat-kokoelma edellisessä taulukossa. Lomakkeissa- ja taulukoissa on pienoisia eroja. XHTML Basic ei tue kaikkia samoja elementtejä eikä kaikkia attribuutteja, kuin XHTML 1.1:en lomakkeet ja taulukot. Tarkat erot ovat luettavissa W3C:n sivuilta osoitteista <URL: http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/abstract_modules.html#s_structuremodule> ja <URL: http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/>.

Elementti Ominaisuudet Minimisisältö
caption

Yleiset

merkkijono tai Teksti

form

Yleiset, action, method, enctype

Otsikko tai Lohko tai Listaa mutta ei form

input

Yleiset, accesskey, checked, maxlength, name, size, src, tabindex, type, value

Ei sisältöä

label

Yleiset, accesskey, for

merkkijono tai Teksti mutta ei label

option

Yleiset, selected, value

merkkijono

select

Yleiset, multiple, name, size, tabindex

option

table

Yleiset, summary, width

caption tai tr

textarea

Yleiset, accesskey, cols, name, rows, tabindex

merkkijono

td

Yleiset, abbr, align, axis, colspan, headers, rowspan, scope, valign

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

th

Yleiset, abbr, align, axis, colspan, headers, rowspan, scope, valign

merkkijono, Otsikko, Lohko, Lista tai Teksti

tr

Yleiset, align, valign

td tai th

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/xhtml11/index2.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-01-08 10:34:12
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto