Yhteiset ominaisuudet (engl. common attributes)

Muutamat ominaisuudet ovat yhteisiä lähes kaikille XHTML-elementeille.

Keskeiset ominaisuudet

id

Id-ominaisuus yksilöi elementin. Kahdella elementillä ei siis saa olla samaa id-arvoa samassa dokumentissa. Id-ominaisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi tyylimääritysten yhteydessä. Ominaisuuden arvon pitää alkaa kirjaimella A-Z tai a-z ja tämän jälkeen siinä voi esiintyä kirjaimia (A-Z, a-z), numeroita, väliviivoja (-), alleviivauksia (_), kaksoispisteitä (:) tai pisteitä (.).

<h2 id="tunnus1">Otsikko</h2>

<h2 id="tunnus2">Toinen otsikko</h2>

class

Class-ominaisuus mahdollistaa elementin liittämisen yhteen tai useampaan luokkaan. Samaan luokkaan voi kuulua useampiakin elementtejä. Elementti voi kuulua myös useampaan luokkaan, jolloin luokkien nimet luetellaan välilyönnillä erotettuina. Erityisen hyödyllinen class-ominaisuus on tyylimäärityksiä tehtäessä.

<div class="navbar"> ... </div>

<p class="kappale aloituskappale"> ... </p>

title

Title-ominaisuudella voi määritellä elementille otsikon. Yleensä title-ominaisuuden sisältöä käytetään vihjeenä tai selityksenä kyseisen elementin sisällöstä. Title-ominaisuutta käytetään useimmiten a, link, img ja object-elementtien yhteydessä selventämään linkitettyä tai dokumenttiin sisällytettyä resurssia. Abbr- ja acronym-elementtien kohdalla title-ominaisuudessa esitetään pitkä versio käytetystä lyhenteestä.

<a href="opas.html" title="XHTML 1.0 opas">opas</a>

Kansainväliset ominaisuudet

dir

Dir-ominaisuus määrittelee tekstin esityssuunnan eli joko vasemmalta oikealle (dir="ltr") tai oikealta vasemmalle (dir="rtl").

<p dir="ltr">Tämä on ihan normaalia tekstiä</p>

xml:lang

xml:lang-ominaisuus on XML-attribuutti, joka määrittelee dokumentissa käytettävän kielen. Suomenkielisissä dokumenteissa kielimääritys on fi. Englanninkielisissä dokumenteissa kielimääritys on en. Kaikki maakoodit voi lukea RFC1766:sta <URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt>. xml:lang-ominaisuutta käytetään vähintään html-elementin yhteydessä kertomassa koko dokumentin oletuskieli. Tarpeen mukaan sitä voidaan käyttää myös muissa elementeissä, jos oletuskieli vaihtuu jossakin osassa dokumenttia.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi">

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/xhtml11/index3.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-01-08 10:37:55
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto