Asiakaspuolen kuvakarttaosa (engl. Client-side Image Map Module)

Map - Kuvakartta

<map>
</map>

map-elementti määrittelee selaimella käsiteltävän kuvakartan käytettäväksi img- tai object-elementtien avulla. map-elementti sisältää yhden tai useampia area-elementtejä.

<map name="kuvakartta">
<area shape="circle" coords="10,20,30"
href="http://www.mit.jyu.fi/" />
<area shape="rect" coords="25,50,100,150"
href="http://www.jyu.fi/" />
<area shape="poly" coords="150,100,190,225,350,170,300,80,300,160"
href="http://appro.mit.jyu.fi" />
<area shape="rect" coords="400,20,480,290" nohref="nohref" />
<area shape="circle" coords="500,300,90"
href="http://www.cs.jyu.fi/" />
<area shape="default" coords="0,0,200,100"
href="http://www.avoin.jyu.fi/" />
</map>

Area - Kuvakartta-alue

<area alt= Vaihtoehtoinen selitysteksti [ shape= rect | circle | poly | default ] 
[ coords= Alueen koordinaatit] [ href= Hypertekstiviittaus ] [ nohref = nohref ] 
[ tabindex= Sarkainindeksi ] [ onfocus= Komentojono ] [ onblur= Komentojono ] />

area-elementti määrittelee kuvakartta-alueen.

alt-ominaisuus määrittelee vaihtoehtoisen selitystekstin kartta-alueesta niille, jotka eivät käytä kuvia.

shape-ominaisuus. Kts. Ankkuri

coords-ominaisuus. Kts. Ankkuri

href-ominaisuus määrittelee hyperlinkin toiseen dokumenttiin.

nohref-ominaisuus määrittelee alueen ei-aktiiviseksi.

tabindex-ominaisuus. Kts. Nappula

onfocus-ominaisuus. Kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

onblur-ominaisuus. Kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

<map name="kuvakartta">
<area shape="circle" coords="10,20,30"
href="http://www.mit.jyu.fi/" />
<area shape="rect" coords="25,50,100,150"
href="http://www.jyu.fi/" />
<area shape="poly" coords="150,100,190,225,350,170,300,80,300,160"
href="http://appro.mit.jyu.fi" />
<area shape="rect" coords="400,20,480,290" nohref="nohref" />
<area shape="circle" coords="500,300,90"
href="http://www.cs.jyu.fi/" />
<area shape="default" coords="0,0,200,100"
href="http://www.avoin.jyu.fi/" />
</map>

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/xhtml11/index15.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2010-03-22 16:16:14
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto