Perusosa (engl. Base Module)

Base - Dokumentin oletus URI

<base

href= URI

 />

Base-elementti määrittelee dokumentin mahdollisesti sisältämien suhteellisten URIen laajentamiseen tarvittavan pohjaURIn. Yleensä base-elementtiä ei tarvita , koska dokumentin oma URI riittää. Joskus dokumenttiin saattaa päästää käsiksi useamman URIn kautta tai sitä siirretään esimerkiksi sähköpostitse jolloin pohjaURI on määriteltävä. Base-elementtejä voi olla vain yksi ja sen pitää sijaita head-elementin sisällä.

href-ominaisuus määrittelee absoluuttisen URIn, jonka pohjalta laajennetaan suhteelliset URIt.

<base href="http://appro.mit.jyu.fi/" />

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/xhtml11/index22.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-11-10 10:32:40
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto