Hypertekstiosa (engl. Hypertext Module)

A - Ankkuri

<a [ href = Hypertekstiviite ] [ rel = Linkkityypit ] [ rev = Linkkityypit ] 
[ type = Sisältötyyppi ] [ hreflang = Kieli ] [ charset = Merkistö ] 
[ accesskey = Pikanäppäin ] [ tabindex = Sarkainindeksi ] [ shape = rect | circle | poly | default ] 
[ coords = Koordinaatit ] [ onfocus = Komentojono ] [ onblur = Komentojono ]>

</a>

A-elementti määrittelee hypertekstilinkin tai kohteen linkille.

href-ominaisuus määrittelee hypertekstilinkin johonkin toiseen kohteeseen.

rel-ominaisuus. Kts. Dokumenttien väliset suhteet

rev-ominaisuus. Kts. Dokumenttien väliset suhteet

type-ominaisuus. Kts. Dokumenttien väliset suhteet

hreflang-ominaisuus. Kts. Dokumenttien väliset suhteet

charset-ominaisuus. Kts. Dokumenttien väliset suhteet

accesskey-ominaisuus. Kts. Button

tabindex-ominaisuus. Kts. Button

shape-ominaisuus määrittelee linkkialueen muodon, jos a-elementtiä käytetään yhdessä object-elementin kanssa luomaan selaimella käsiteltäviä kuvakarttoja.

coords-ominaisuus määrittää shape-ominaisuudessa määrätyn linkkialueen koordinaatit. Alueen muodon ollessa rect, niin koordinaatit menevät järjestyksessä: vasenreuna, yläreuna, oikea reuna ja alareuna. Alueen muodon ollessa circle, niin koordinaatit menevät järjestyksessä: keskipisteen x-koordinaatti, keskipisteen y-koordinaatti ja säde. Muodon ollessa poly, niin koordinaatit menevät järjestyksessä: x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn.

onfocus-ominaisuus. Kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

onblur-ominaisuus. Kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/xhtml11/index6.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-01-08 11:17:02
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto