XHTML 1.1

Seuraavissa kappaleissa kuvataan XHTML 1.1 -suosituksen <URL: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml11-20010531/> sisältämät elementit ja niiden ominaisuudet. XHTML 1.1 suositus ei sisällä enää ulkoasun määrittelyyn liittyviä elementtejä, joita löytyi vielä XHTML 1.0 Transitional ja Frameset dokumenttityypeistä. Kaikki ulkoasun määrittely tulee tehdä tyylilomakkeiden (CSS) avulla. Myös kaikki paheksuttaviksi (engl. Deprecated) -merkityt ominaisuudet on nyt lopullisesti poistettu. XHTML 1.1 on nyt myös jaettu osiin (moduuleihin), joista jokainen sisältää vain tietyntyyppisiä määrityksiä. Osajako mahdollistaa tulevaisuudessa järkevämmän laajennettavuuden ja helpottaa erikoisemmille laitteille rakennettavien selainten toteuttamista, koska ne voivat keskittyä tukemaan vain tiettyä / tiettyjä osia XHTML 1.1 suosituksesta.

XHTML 1.1 dokumenttityyppimäärittely on:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/xhtml11/index0.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-01-08 10:30:48
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto