XHTML:n osat

XHTML 1.1 suositus sisältää seuraavat osat (moduulit):

Rakenneosa (engl. Structure Module)

body, head, html, title

Tekstiosa (engl. Text Module)

abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, 
kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var

Hypertekstiosa (engl. Hypertext Module)

a

Listaosa (engl. List Module)

dl, dt, dd, ol, ul, li

Objektiosa (engl. Object Module)

object, param

Esitysosa (engl. Presentation Module)

b, big, hr, i, small, sub, sup, tt

Muokkausosa (engl. Edit Module)

del, ins

Kaksisuuntaisten tekstien osa (engl. Bidirectional Text Module)

bdo

Lomakeosa (engl. Forms Module)

button, fieldset, form, input, label, legend, select, optgroup, option, textarea

Taulukko-osa (engl. Table Module)

caption, col, colgroup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr

Kuvaosa (engl. Image Module)

img

Asiakaspuolen kuvakarttaosa (engl. Client-side Image Map Module)

area, map

Palvelinpuolen kuvakarttaosa (engl. Server-side Image Map Module)

Tämä osa tuo mukaan img-elementille uuden ismap-ominaisuuden.

ismap

Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

Tapahtumankäsittelyosa ei tuo mukanaan uusia elementtejä, vaan dokumentin sisäisiin ja ulkoisiin tapahtumiin reagoivia tapahtumankäsittelijöitä (engl. events), joiden avulla voidaan käynnistää komentojonoja. Suosituksessa tuetut tapahtumankäsittelijät ovat:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, 
onkeydown, onkeyup, onblur, onfocus, onload, onunload, onreset, onsubmit, onchange, onselect

Metatieto-osa (engl. Metainformation Module)

meta

Komentojono-osa (engl. Scripting Module)

noscript, script

Tyylilomakeosa (engl. Stylesheet Module)

style

Linkkiosa (engl. Link Module)

link

Perusosa (engl. Base Module)

base

Ruby-huomautusosa (engl. Ruby Annotation Module)

ruby, rbc, rtc, rb, rt, rp

XHTML Basic

XHTML Basic on erityisesti mobiililaitteita varten suunniteltu supistettu versio XHTML 1.1:stä. XHTML Basic suositukseen kuuluvat seuraavat samat osat kuin XHTML 1.1:een: rakenneosa, tekstiosa, hypertekstiosa, listaosa, kuvaosa, objektiosa, metatieto-osa, linkkiosa ja perusosa. Näiden lisäksi XHTML Basic sisältää supistetun tuen lomakkeille ja taulukoille seuraavien osien mukaisesti:

Peruslomakeosa (engl. Basic Forms Module)

form, input, label, select, option, textarea

Perustaulukko-osa (engl. Basic Tables Module)

caption, table, td, th, tr

XHTML Basicin dokumenttityyppimäärittely on:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd">

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/xhtml11/index1.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-01-08 10:33:32
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto