Taulukkolaskennan perusteet/Office2007 - Demo 5

Näissä demoissa käsitellään taulukkolaskennan perusteisiin kuuluvia asioita, kuten soluviittausia, tyylejä, kaavoja ja funktioita. Tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti Microsoft Office 2007 Excel-taulukkolaskentaohjelmaa varten, mutta tehtävät voi tehdä myös muillakin taulukkolaskentaohjelmilla.

Vanhemmalle Excel 2003 -versiolle on oma versio tehtävistä.

Tehtävien tekemissä voit käyttää apuna kurssin luentomonisteen sähköistä versiota.

Mallivideot

Videot on tehty Excelin vanhemmalla versiolla.

Tiedon syöttäminen

 1. Demon ohjeet on tehty englanninkieliselle Excelille. Voit vaihtaa Excelin ja muiden Office-ohjelmien kieltä valitsemalla Start|All Programs|Microsoft Office|Microsoft Office Tools|Microsoft Office 2007 Language Settings On erittäin suositeltavaa vaihtaa Excel englanninkieliseksi, koska kielivalinta vaikuttaa suoraan käytössä olevien funktioiden nimiin.
 2. Avaa koneestasi Excel-taulukkolaskentaohjelma. Jos ohjelmaan ei avaudu valmiiksi tyhjää työkirjaa, niin avaa sellainen valikkokomennolla File | New, eli painamalla vasemman yläkulman Office Button näppäintä ja valitsemalla blank workbook. Tallenna tyhjä työkirja nimelle demot1.xls U:-levyasemalle tiedonhallinta-hakemistoon.
 3. Tee oheisen kuvan mukainen tuotteiden hintataulukko. Kirjoita ensin taulukossa olevat otsikko- ja tuotetekstit muotoilemattomina. Solujen kokoa voi muuttaa rivinumeroiden ja sarakekirjaimien välissä olevia viivoja raahaamalla.

  Tuotetietoja Uuden työtilan luonti

 4. Lisää taulukon B-sarakkeeseen tuotehinnat ilman rahayksikköä. Kirjoita siis pelkkä luku, esimerkiksi 100.
 5. Lisää tuotteiden kappalemäärät C-sarakkeeseen.
 6. Nimeä käyttämäsi laskentataulukko (engl. Sheet) nimelle Tuotehinnat. Aktiivisen laskentataulukon nimeäminen onnistuu napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella alalaidassa olevaa välilehteä ja valitsemalla avautuvasta valikosta Rename (suom. Nimeä uudelleen) -komennon. Aktiivisen laskentataulukon nimeäminen onnistuu myöskin valikkokomennolla Home | Cells ja sieltä kuvake Format | Rename sheet.

Soluviittaukset

 1. Kirjoita D-sarakkeen D2-soluun kaava, jolla lasketaan takille muodostuva kokonaishinta B- ja C-sarakkeiden tietojen perusteella.

  Vihje: Käytä solujen aktivoimiseen F2-näppäintä!

 2. Muuta B2 ja C2 solujen lukuja ja varmista, että kaava muuttuu uusien lukujen mukaisesti.
 3. Kopioi kaava muihin D-sarakkeen vastaaviin soluihin ja varmista kaavojen toiminta.
  • Kopiointi onnistuu raahaamalla hiirellä valitun solun oikeasta alakulmassa olevasta täyttökahvasta (pieni neliö) alaspäin halutun alueen verran.
  • Toinen vaihtoehto kopioida kaava on valita ensin kopioitava solu(t) ja painaa pikanäppäinkomentoa CTRL+C (tai valitsemalla Edit | Copy). Tällöin tiedot kopioituvat leikepöydälle, josta ne liitettyä valitsemalla halutun solualueen aktiiviseksi ja painamalla pikanäppäinyhdistelmää CTRL+V (tai valitsemalla Edit | Paste).
 4. Lisätään mahdollisuus alennettuun hintaan. Alennusprosentti on aluksi kiinteä, mutta koska myöhemmin ajatuksena on laajentaa vaihtoehtoja niin sijoitamme luvun uudelle laskentataulukolle. Nimeä uusi laskentataulukko nimelle Alennukset.

  Vihje: Desimaalierottimen voi vaihtaa ohjauspaneelista Regional and Language Options

 5. Kirjoita uuden laskentataulukon soluun A1 sana Alennukset ja kirjoita soluun B1 luku 0,1.
 6. Nimeä solu B1 nimelle alepros. Nimeäminen onnistuu kirjoittamalla nimi vasemmassa yläkulmassa olevaan laatikkoon (Name Box).

  Nimeäminen

 7. Lisätään tuotehintataulukkoon sarakkeet alennukselle ja alennetulle hinnalle.

  Tuotetietoja

 8. Nimeä solualueet D2:D6, E2:E6, F2:F6 nimillä kokhinta, alennus, alehinta. Nimen lisäys ja muuttaminen onnistuu myös valikkokomennolla Formulas | Defined Names.

  Solujen nimeäminen

 9. Lisää E-sarakkeen soluun kaava, joka laskee kunkin tuotteen kokonaishinnasta alennusprosentin mukaisen euromääräisen alennuksen. Laske F-sarakkeeseen mikä on alennettu hinta käyttäen kahta edellistä saraketta.
  • Viittaus yksittäiseen nimettyyn soluun on absoluuttinen (viittaus ei muutu kopioidessa).
  • Peruslaskutoimituksissa yhden rivin tai sarakkeen paksuisesta nimetystä alueesta otetaan vain yksi solu ja viittaus on puoliabsoluuttinen (viittaus muuttuu kopioitaessa, mutta vain toiseen suuntaan).

Summat

 1. Lisää soluun C7 teksti Yhteensä.
 2. Lisää soluun D7 kaava, jonka avulla lasketaan tuotteiden kokonaishinnasta muodostuvan summan. Kaava kannattaa toteuttaa taulukkolaskentafunktion SUM (suom. SUMMA) avulla. Funktion lisääminen kannattaa tehdä ohjatusti valikkokomennon Formulas | Function Library avulla. Funktio löytyy Math & Trig (suom. Matemaattiset ja trigonometriset) -funktioryhmästä.

  Muotoilut

 3. Tee E- ja F-sarakkeille kuvan mukainen sarakkeiden summat laskeva kaava. Käytä apunasi äskettäin nimettyjä solualueita.
 4. Lisää tuotetauluun uusi tuote kenkien ja housujen väliin.
  • Lisää ensin uusi rivi valinnalla Home | Cells | Insert .
   Lisää solu
  • Täydennä sen jälkeen nimi- ja hintatiedot.
  • Kopioi tuotteen kokonaishinnan, alennuksen ja alennetun hinnan laskevat kaavat housujen vastaavista sarakkeista lisätylle riville.
  • Toimivatko kaavat sellaisenaan? Testaa kaavojen toimivuutta muuttamalla uuden tuotteen kappalemääriä. Toimivatko summarivit?

Solujen muotoilu

Muotoilut

 1. Muokkaa laskentataulukon ulkoasua tyylien avulla kuvan näköiseksi. Tyylien muokkaaminen ja käyttäminen onnistuu valikkokomennolla Home | Styles | Cell Styles avulla. Ennen tyylien käyttämistä kannattaa valita aktiiviseksi ne solut, joihin tyylejä halutaan käyttää.

  Tyylimuotoilut

 2. Käytä valmista Currency (Suom. Valuutta)-tyyliä soluihin, joissa on valuuttamuotoiluja. Valuuttasymboli (€) riippuu Currency -tyylin asetuksista, joten jos valuuttoihin tulee väärä symboli, niin käy muuttamassa symboli oikeaksi tyylin asetuksia.

  Vihje: Oletusvaluutan voi määrätä ohjauspaneelin valinnalla Regional and Language Options

 3. Muuta hieman Normal-tyylin ulkoasua toiseksi. Muokkailua voi tehdä painamalla halutun tyylin kohdalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla Modify. Muuta kirjasimen koko hieman isommaksi ja kirjasimen tyypiksi Verdana. Tutustu samalla erilaisiin muotoiluihin, joita soluille voidaan asettaa. Kurssin luentomonisteesta löytyy lyhyet kuvaukset erilaisista solumuotoiluista.
 4. Tee kokonaan uusi tyyli otsikkosoluille, joita laskentataulukossa on käytetty esimerkiksi tuotteiden nimissä.
  • Valitse Cell Styles | New Cell Style .
  • Kirjoita uuden tyylin nimi suoraan tyylin nimikenttään, jossa on muita valmiita tyylejä kuten Normal tai Currency.
  • Muuta tyylin ominaisuuksia valinnalla Format (Muotoile)-painikkeella.
  • Valitse tekstimuotoilu, keskitä teksti, lihavoi fontti ja vaihda taustan väriä. Hyväksy muutokset OK:lla.
  • Huomaa, että tyylien muokkauksen etusivulla voit poistaa tyylistä kokonaisia ominaisuusryhmiä. Esimerkiksi Pattern (suom. Täyttö) -ominaisuus kannattaa jättää kokonaan pois, jos haluaa käyttää käyttää jo solussa olevaa muotoilua.
  • Hyväksy muotoilut uuteen tyyliin OK (Lisää)-painiketta.
 5. Jos uutta tyyliä käyttävät solut olivat aktiivisia ennen tyylin luomista, niin voit käyttää tyyliä soluihin OK-painikkeella. Muussa tapauksessa kannattaa sulkea ikkuna Close (suom. Sulje)-painikkeella.
 6. Käytä toisella laskentataulukolla olevaan alennusprosenttisoluun valmista Percent (suom. Prosentti)-tyyliä.

Puoliabsoluuttiset viittaukset

Puoliabsoluuttiset viitteet

Täyttökahva

 1. Lisää työkirjaasi uusi laskentataulukko ja anna sille nimeksi Alennussuunnitelma. Toteutaan taulukko, johon ristiintaulukoidaan alennetut summat erilaisilla kokonaissummilla ja alennusprosenteilla.
 2. Täydennä kaksi ensimmäistä riviä ja muotoile ne tyyleillä. Prosentit voi kirjoittaa myös muodossa n% (esim. 16%), jolloin Excel sijoittaa automaattisesti soluun luvun n sadasosan (esim. 0,16) ja muotoilee solun prosenttimuotoilulla.
 3. Täydennä sarake A. Riittää, että kirjoitat kaksi ensimmäistä numeroa, maalaa ne ja vedät alaspäin täyttökahvasta.
 4. Lisää soluun B3 sellainen kaava, joka kertoo samalla rivillä olevan summan ja samalla sarakkeella olevan prosenttiluvun. Käytä puoliabsoluuttisia soluviitteitä.

  Vihje: F4-näppäimellä saat vaihdettua soluviitteen absoluuttisuutta.

 5. Kopioi solun kaava leikepöydälle, maalaa koko solualue B3:D8 ja liitä kaava kaikkiin soluihin näppäinyhdistelmällä CTRL+V (tai Edit | Paste).
 6. Muotoile kaikki solut riviltä 3 alkaen Currency-tyylillä.
 7. Voit tehdä vielä reunat erillismuotoiluilla maalaamalla halutut solut, napauttamalla hiiren oikeaa nappia, valitsemalla Format Cells ja muuttamalla Border-välilehden ominaisuuksia.

Perusfunktioita

 1. Ota käyttöösi valmis säätilatietoja sisältävä Excel-taulukko saatila.xls ja tallenna se U-levyasemalle.
 2. Tee ensin muutama nimetty alue säätilojen laskentataulukkoon
  • Päiväyksiä sisältävä sarake (A) nimelle paivays.
  • Lämpötilasarake (B) nimelle lampotila.
  • Säätietoja sisältävä sarake (C) nimelle saa.
  • Tuulen suunta (D) nimelle suunta.
  • Tuulen nopeus (E) nimelle nopeus.
 3. Laske säätilatiedoista seuraavat asiat ja sijoita laskentakaavat eri laskentataulukolle kuin tiedot. Kaikki funktiot löytyvät tilastollisten funktioiden joukosta (engl. Statistical).
  • Lämpötilojen keskiarvo
  • Lämpimimmän päivän lämpötila
  • Kylmimmän päivän lämpötila
  • Useimmiten esiintyvä tuulennopeus
  • Tuulennopeuksien keskimmäisin arvo
  • Lämpötilojen keskihajonta
  • Lämpötilojen varianssi
  • Aikavälin ensimmäinen päivä
  • Aikavälin viimeinen päivä
 4. Muotoile valmiilla tyyleillä saadut luvut. Näin saat saadut luvut näyttämään järkevältä. Tutki millaisia muotoiluja tyyleihin on tehty.
 5. Laske säätilatietojen jälkeen tuleviin tyhjiin sarakkeisiin muutamia päivämääristä saatavia tietoja. Tiedot saat päivämäärä- ja aikafunktioilla (engl. Date & Time).
  • Kuukauden indeksi (monesko kuukausi).
  • Päivän indeksi (monesko päivä kuukauden alusta lukien)
  • Viikonpäivän indeksi siten, että maanantaita vastaa numero 1.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/demot/demo5/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-02-17 09:06:37
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta