Funktioita, kaavioita ja työkaluja/Office2007 - Demo 6

Tämän demokerran tehtävissä perehdytään muutamiin uusiin funktioihin sekä kaavioiden lisäämiseen. Lisäksi demojen loppupuolella käsitellään muutamia taulukkolaskentatyökaluja. Tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti Microsoft Office 2007:n Excel-taulukkolaskentaohjelmaa varten, mutta tehtävät voi tehdä myös muillakin tekstinkäsittelyohjelmilla. Tehtävien tekemissä voit käyttää apuna kurssin luentomonisteen sähköistä versiota.

Excel 2003 -tehtävät

Mallivideot

Videot on tehty Excelin vanhemmalla versiolla.

Ongelmia videon katselussa?

Hakufunktiot

Toteutetaan demo 5:n tuotehintataulukkoon vaihtuva prosentuaalinen hinnanalennus loppusumman perusteella.

 1. Avaa tallentamasi tuotehintataulukko tai mallivastaus ja siirry Alennukset-laskentataulukolle.
 2. Toteuta mallikuvan mukainen alennustaulukko, jossa ensimmäisessä sarakkeessa on loppuhinta ja toisessa alennusprosentti. Loppuhinta on pienin summa, jolla kyseisen alennuksen voi saada.

  Alennustaulu

 3. Syötä ensin luvut ja muotoile sitten sopivilla tyyleillä (Otsikko, Currency, Percent). Home | Styles | Cell Styles .
 4. Maalaa taulukosta numeroita sisältävä alue (A4:B8) ja nimeä se aletaulu -nimellä
 5. Käy Tuotehinnat-laskentataulukolla ja nimeä kokonaissumman sisältävä solu D8 nimellä kokonaissumma.
 6. Palaa takaisin Alennukset-laskentataulukolle ja korvaa alennusprosentin sisältävä solu B1 hakufunktiolla VLOOKUP (suom. PHAKU). Anna seuraavat parametrit:
  • Haettava tieto: kokonaissumma.
  • Hakutaulu: aletaulu.
  • Palautussarake: 2.
 7. Kokeile muuttaa Tuotehinnat-laskentataulukossa tuotteiden määriä ja hintoja. Katso muuttuiko alennusprosentti ja alennettu hinta oikein.

Ehdollisia funktioita

 1. Avaa käyttöösi viime demojen säätilatietojen taulukko tai mallivastaustiedosto saatila_demo1.xls, jos et ole tehnyt kaikkia tehtäviä. Seuraavissa tehtävissä jatketaan funktioiden käyttämistä lämpötilataulukkoon. Toteuta seuraavat laskennat vihjefunktioita käyttäen.
 2. Siirry laskentataulukolle, johon viime demoissa laskettiin muutamia tilastollisia tunnuslukuja. Toteuta laskentataulukolle seuraavat kaavat funktioiden ohjatun lisäämisen avulla ( Formulas ). Tarvittavat funktiot löytyvät Tilastollisten (engl. Statistical) More Functions | Statistical tai Matemaattisten ja Trigonometristen (engl. Math & Trig) -funktioiden joukosta.
 3. Toteuta kaavat, joilla lasketaan lämpimimpien ja kylmimpien päivien (voi olla useita) lukumäärät. vihje (countif)
 4. Vihje:
  =COUNTIF(Hakualue ; Haettava tieto)

  Laske eri säätilatyyppisten päivien lukumäärä. Joudut siis laskemaan erikseen Puolipilvisten, Pilvisten, Aurinkoisten ja Lumisateisten päivien lukumäärät. Laskennassa kannattaa käyttää COUNTIF (suom. LASKE.JOS)-funktiota. Ehdot kannattaa laittaa omaan soluunsa.

  Keskilämpötilat säätiloittain

 5. Vihje:
  =SUMIF(Hakualue ; Haettava tieto ; Summausalue)

  Laske eri säätilatyyppisten päivien keskiarvolämpötila. Kaava kannattaa tehdä siten, että lasketaan summa tietyn säätilatyypin päivistä ja jaetaan se edellä lasketulla päivien lukumäärällä. Vihje (sumif/pävillä)
 6. Toteuta vastaavalla tavalla taulukko, jossa lasketaan kunkin kuukauden keskilämpötila. Tee ensin kuvan mukaiset ehtosarakkeet, jossa on kuukausi ja kuukauden indeksi. Laske kuukauden indeksin perusteella ensin kyseisen kuukauden päivien määrä ja sitten keskiarvo. Kuukauden indeksi löytyy luettelosta Kuukausi-sarakkeelta. Vihje (käytä countif,sumif)

  Keskilämpötilat kuukausittain taulukossa

  Ehdolliset tilastolliset laskennat on usein helpompi tehdä tietokantafunktioilla.

Kaaviot

Kaavioilla havainnollistat helposti aineistoa. Tehdään säätilataulukon pohjalta muutama kaavio.

Keskiarvolämpötilat

 1. Tee oheisen kuvan mukainen kaavio kuukausittaisista lämpötiloista.

  Keskilämpötilat kuukausittain

  Maalaa ensin kuukausittaiset keskilämpötilat (otsikko mukaan) ja valitse sitten Insert | Charts (suom. Lisää | Kaavio) ja valitse haluttu kaaviotyyppi.
 2. Valitse ensimmäisessä vaiheessa pylväsdiagrammi.
 3. Huomaa että sinulle avautuu Chart Tools valikko johon pääset klikkaamalla kyseessä olevaa valikkoa ruudun yläreunasta.
 4. Toisessa vaiheessa määritellään X-akseli ja sarjat. Kutakin maalattua saraketta kohden tulee kaavioon pylvässarja. Pylväät ryhmitellään alueen rivien mukaan. Riviotsikot määräytyvät annetun X-akselin mukaan, joka on yleensä maalatun alueen ensimmäinen sarake. Nyt X-akseli on määrättävä erikseen sillä emme maalanneet sitä.
 5. Kolmannessa vaiheessa voidaan täydentää kaavion selitteitä. Valitse haluamasi Chart Layout. Kirjoita kaavion nimeksi Keskiarvolämpötilat kuukausittain ja X-akselin otsikoksi Kuukausi.
 6. Lopuksi voit lisätä kaavion uudelle laskentataulukolle tai pitää sen nykyisellä laskentataulukolla Location | Move Chart. Pidä kaavio nykyisellä taulukolla.
 7. Muokkaa kaaviota hieman. Napauta Kuukausi-sanaa ja siirrä se ylälaitaan raahamalla tekstilaatikon reunaviivasta. Muokkaa X-akselilla olevat tekstin näkymään selvemmin valitsemalla ensin X-akseli aktiiviseksi ja valitsemalla sitten oikean hiiren napin ponnahdusvalikosta Format Axis.

Lämpötilavertailu

 1. Tee seuraavaksi oheisen kuvan mukainen kaavio.

  Kuukausittainen vertailu vuoden lämpötiloista.

 2. Valitse ensin säätilatietolaskentataulukosta lämpötiloja sisältävä sarake aktiiviseksi.
 3. Toisessa vaiheessa määritellään uudet sarjat kullekkin kuukaudelle. Poista ensin kaikki olemassa olevat sarjat.
 4. Lisää uusi sarja Add (suom. Lisää) -painikkeella.
 5. Anna sarjan nimeksi Tammikuu.
 6. Valitse sarjan tiedoiksi ainoastaan tammikuun lämpötilat. Lämpötilat saa valittua Values-kohdassa olevasta alueen valinta -painikkeesta .
 7. Määrittele muut kuukausisarjat vastaavalla tavalla.
 8. X-akselin tiedoiksi kannattaa ottaa erikseen lasketun päivän indeksinumero -sarakkeen tiedot.
 9. Määritä otsikkotiedot ja selitteiden paikka. Näpäytä kaaviossa olevia kenttiä, halutun kaaviomallin valitsemisen jälkeen.
 10. Lisää kaavio uuteen laskentataulukkoon. Keksi uudelle laskentataulukolle järkevä nimi.
 11. Kun kaavio on valmis, voit halutessasi vielä muuttaa akselit leikkaamaan toisensa kuvan mukaisesti. Leikkauspisteen muuttaminen onnistuu Y-akselin (pystyakseli) muokkaamalla Category (X) axis crosses at -ominaisuutta.
 12. Tutki myös muita kaavion eri osien muokkaamismahdollisuuksia. Miten saisit esimerkiksi numerot ja arvopisteet menemään samaan kohtaan X-akselin väliviivojen kanssa? Kokeile muokkailla Format Axis -vaihtoehtoja.

Piirakkadiagrammi

 1. Luodaan vielä kuvan mukainen piirakka- eli sektoridiagrammi.

  Päivien määrä

  Valitse Säätilalukuja-välilehdeltä alue, jossa on ensimmäisellä sarakkeella säätilatyypit ja toisella sarakkeella päivien määrä. Ota otsikot mukaan.
 2. Luo näiden pohjalta piirakkadiagrammi.
 3. Valitse haluttu piirakkadiagrammimalli ja muokkaile sitä oikealla hiirennäppäimellä ja valitse Format Data Labels.
 4. Laita kaavio uudelle laskentataulukolle.

Luettelotyökaluja

Seuraavia hyödyllisiä työkaluja voi käyttää luettelomuotoiseen tietoon, jossa ensimmäisellä rivillä on kenttien nimet ja muilla riveillä kenttien mukaisia tietueita.

 1. Lajittele eli järjestä säätilatietoja seuraavien ehtojen mukaisesti. Muista valita ennen lajittelua kaikki taulukon tietoja sisältävät sarakkeet. Yksittäisen sarakkeen järjestäminen sekoittaa koko taulukon, joten sitä kannattaa varoa. Lajittelemiseen liittyvät ehdot voit antaa valikkokomennolla Data | Sort (suom. Tiedot | Lajittele). Varmista aina lajitellusta taulukosta, että tiedot ovat haluamassasi järjestyksessä. Järjestä tiedot
  • Lämpötilan ja sään suhteen nousevaan järjestykseen. Käy katsomassa mitä järjestäminen vaikutti edellä tekemiisi kaavioihin.
  • Lämpötilan suhteen laskevaan järjestykseen ja päiväyksen suhteen nousevaan järjestykseen.
  • Kuukauden ja lämpötilan suhteen nousevaan järjestykseen. Mitä hyötyä kyseisestä suodatuksesta olisi säätilatietojen tarkastelussa?
  • Alkuperäiseen järjestykseen pelkästään päivämäärän mukaisesti.
 2. Tee aineistolle pikasuodatus (engl. AutoFilter). Pikasuodatuksen saat päälle valikkokomennolla Data | Sort And Filter | Filter (suom. Tiedot | Suodata | suodata). Edellisten ehtojen vaikutuksen saat halutessasi pois valikkokomennolla Data | Filter | Clear (suom. Tiedot | Suodata | tyhjennä). Suodata näkyville
  • Kaikki aurinkoiset päivät.
  • Kaikki tammikuun päivien tiedot. Käy katsomassa miten edellä tekemäsi lämpötilojen vertailukaavio muuttui suodatuksen yhteydessä.
  • Pilvisten päivien tiedot, jolloin tuulee koillisesta.
  • 10 kylmintä päivää.
  • Lämpimimmät 15% päivistä.
  • Päivät, jolloin lämpötila on suurempi tai yhtä suuri kuin -20 astetta ja lämpötila on pienempi tai yhtä suuri kuin -10 astetta. Huomaa, että ennen tämän suodatuksen tekoa sinun on muotoiltava lämpötilat sisältävät solut ilman yksiköitä koska muuten excelin pikasuodatus ei osaa tehdä vertailuja oikein.
  • Päivät, jolloin lämpötila on suurempi tai yhtäsuuri kuin -5 astetta tai lämpötila on pienempi tai yhtä suuri kuin -30. Suodata edelleen näkyville edelliseen ehtoon täsmäävät tammikuun päivät.
  Pikasuodatusvalikot saat pois samalla komennolla kuin sait ne tulemaan näkyville.
 3. Lajittele eli järjestä säätilatiedot säätilojen ja tuulen suunnan mukaan laskevaan järjestykseen. Lisää tämän jälkeen tietoihin välisummia seuraavan ohjeen mukaisesti.
  • Välisummia pääset lisäämään valikkokomennolla Data | Outline | Subtotal (suom. Tiedot | Välisummat).
  • Määritä avautuvasta ikkunasta seuraavat tiedot kuntoon.
   • Välisummat lasketaan Sää-tietojen muuttuessa (engl. At each change in).
   • Käytettävä funktio on keskiarvo (engl. Average).
   • Keskiarvot lisätään ainoastaan Lämpötilan yhteyteen.
  • Hyväksy määrittämäsi tiedot ja tutki laskettuja tietoja.
  • Täydennetään välisummien laskemista hieman. Laske välisummat uudelleen täydentämään jo laskettuja tietoja seuraavien ehtojen mukaisesti.
   • Uudet välisummat lasketaan tuulen Suunnan muuttuessa.
   • Käytettävä funktio on edelleen keskiarvo (engl. Average).
   • Keskiarvot lisätään ainoastaan Lämpötilan yhteyteen.
   • Poista ikkunan alareunasta valinta Replace current subtotals, jolloin uudet keskiarvot tulevat tarkentamaan entisiä.
  • Poista välisummat valikkokomennolla Data | Subtotals (suom. Tiedot | Välisummat) avautuvan ikkunan Remove All (suom. Poista kaikki) -painikkeella.

Lisätehtäviä

 1. Säätilatietojen keskiarvoja laskevissa ehdollisissa funktioissa on ongelma. Jos kyseiseen säätilakategoriaan liittyvien päivien lukumäärä on nolla, niin kaava antaa virheilmoituksen. Tee säätilatyypin mukaan keskiarvoja laskevaan soluun kaava, jossa ennen laskemista tarkistetaan ettei jakaja ei ole nolla. Vaihtoehtoisesti voidaan Information-ryhmän funktioilla tarkistaa jälkikäteen onko laskennassa tapahtunut virhettä.

  Vihje: IF-funktio (suom. JOS).

 2. Lisää seuraavat kelpoisuustarkistukset (oikeellisuustarkistukset) säätilatietotaulukkoon. Tarkemmin oikeellisuustarkistuksiin voit perehtyä luentomonisteen sähköisestä versiosta.
  • Päivämäärän sisältävään sarakkeeseen saa antaa ainoastaa päivämääriä. Voit lisätä vihjeen myös syötteen muodosta sekä selventävän virheviestin.
  • Määrittele lämpötilalle ja tuulen jotkin sopivat rajat.
  • Vihje: Data |Data Validation .

  • Hae säätilatiedot erillisestä listasta. Tee siis ensin säätilatietoja sisältävä lista erilliselle laskentataulukolle ja nimeä alue hyvälle nimelle. Tämän jälkeen voit määritellä tietojen lähteeksi listan (=listanimi).
  • Toteuta edellisen kaltainen tietojen hakeminen myös tuulen suunnalle.

Käyttäjien kommentit

Mari ( 2009-04-07 11:13:00 )

Mallivastauslinkistä tulee teksti: "Hakemaasi sivua /tiedonhallinta/demot/demo1/tuotehinta.xls ei löydy tältä palvelimelta." Sama tapahtuu myös muutamasta muusta linkistä.

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/demot/demo6/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-02-16 14:48:31
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta