Harjoitustyö

Harjoitustöitä otetaan vastaan 20.5.2013 saakka. Tämän jälkeen tätä kurssia ei voi enää suorittaa.

Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet -kurssi suoritetaan harjoitustyöllä, jonka vaatimukset kerrotaan tällä sivulla. Jokainen tekee harjoitustyön itsenäisesti.

Harjoitustyövaatimuksiin voi tulla korjauksia lukuvuoden aikana edetessä.

Harjoitustyön suorittaminen edellyttää myös kurssin luentojen ja demojen hallintaa esitietona. Aloita luentojen seuraaminen ja demotehtävien tekeminen ennen harjoitustyötä. Voit toki tehdä näitä kurssin osioita osittain samanaikaisesti.

Harjoitustyöaihe

Harjoitustyöaihe haetaan harjoitustyökoneelta. Harjoitustyöaiheita voi hakea ympäri vuoden.

Harjoitustyökone arpoo jokaiselle henkilökohtaisen harjoitustyöaiheen ja aiheeseen liittyvää testidataa.

Harjoitustyöaiheen haettuasi sinulla on neljä (4) viikkoa aikaa suunnitella työhön vaadittava tietokanta. Saatuasi hyväksynnän tietokannan rakenteelle sinulla on neljä (4) viikkoa aikaa tehdä harjoitustyö loppuun. Harjoitustyöaihe vanhenee kymmenen (10) viikon kuluttua sen hakemisesta, jonka jälkeen harjoitustyökone arpoo uuden aiheen.

Tietokannan suunnittelu

Piirrä Erkka-ohjelmalla harjoitustyöaiheesi vaatimusmäärittelyn ja testidatan perusteella ER-kaavio, joka kuvaa tietokannan rakenteen. Testidataa on helpointa tulkita, kun avaat sen vaikkapa Excelillä.

ER-kaaviosta tulee käydä ilmi kohteet, niiden väliset suhteet, ominaisuudet, avaimet ja kardinaalisuudet (kts. FAQ:sta miten valitsen oikeat kardinaalisuudet).

Varmista, että kaaviosi pohjalta muodostuu järkevät relaatiot joissa ei turhaan esiinny tiedon toistoa tai muita normalisointiongelmia.

Yleisimmät virheet suunnitelmassa

Ennen suunnitelmasi palauttamista varmista, että suunnitelmassasi on varmasti seuraavat asiat huomioituna:

Suunnitelman hyväksyttäminen

Tee lyhyt WWW-sivu jonne sijoitat:

Voit käyttää WWW-sivun tekemisessä apunasi valmista pohja-dokumenttia.

WWW-sivujen tekemistä ja julkaisemista on harjoiteltu pakollisena esitietona olleen Tietokone ja tietoverkot työvälineenä kurssin demoissa 6 ja 7. Tietohallintokeskus tarjoaa myös ohjeet henkilökohtaisista kotisivuista.

Ilmoita valmiin suunnitelmasi osoite harjoitustyön tarkastajalle seuraavalla lomakkeella. Tarkastaja hyväksyy suunnitelmasi tai pyytää tekemään lisäyksiä tai korjauksia.

Korjaa suunnitelmasi ja päivitä korjaukset WWW-sivullesi. Palauta korjatun suunnitelman osoite sähköpostilla äläkä enää tällä lomakkeella. Lainaa viestiisi tarkastajan antamat korjausehdotukset.

Saatuasi tarkastajan hyväksynnän voit aloittaa varsinaisen työn toteuttamisen:

Työtä laatiessa kannattaa aina välillä kerrata demoja ja luentoja, koska harjoitustyö pohjautuu näihin.

Ohjaaja

Harjoitustyön tiedot

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/harkka/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-11-28 20:05:37
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta