Etäopiskelun ohje - Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet

Informaatioteknologian kursseja voit suorittaa etäopiskeluna. Opiskelut voit aloittaa milloin parhaaksi näet, vuodenajasta riippumatta. Tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys ja sopivat ohjelmistot (useimmiten ilmaisia) sekä riittävästi aikaa opiskeluun.

Yleistä

ITKY203 Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja tietotekniikan laitoksen yhteistyössä järjestämä informaatioteknologian peruskurssi. Kurssin pohjatietoina vaaditaan kurssi ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä tai vastaavat tiedot. Kurssi antaa valmiudet relaatiotietokannan suunnitteluun, SQL-kyselyihin ja taulukkolaskennan hyödyntämiseen. Tarkempi kurssikuvaus löytyy kurssin etusivulta:

http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/

Kurssin sivuilta löytyvät aikataulut ja paikat on tarkoitettu pääasiassa lähiopetuksessa opiskeleville. Kurssikohtaiset etäopiskeluohjeet löytyvät tältä sivulta ja yleiset etäopiskeluohjeet sivulta:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/

Kurssin opiskelun voi aloittaa milloin tahansa vuoden aikana. Ilmoittaudut ensin kurssille, jonka jälkeen voit opiskella omaan tahtiin. Luentosivuilta löytyvä oleva aikataulu ei koske siis sinua, vaan katso tältä sivulta löytyvää aikatauluehdotusta. Kurssi suoritetaan tekemällä kurssin osa-alueet kattava harjoitustyö. Harjoitustöitä otetaan vastaan järjestelmällisesti 3.9. - 20.5.

Ilmoittautuminen

 1. Rekisteröidy Korppiin yleisohjeiden avulla.
 2. Ilmoittaudu kurssille Korppi-järjestelmän kautta osoitteessa:

  https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=132155

Kurssin opiskelu

 1. Kuuntele, katso ja lue luentoja ja materiaaleja.
 2. Harjoittele opiskelun jälkeen kutakin kokonaisuutta.
 3. Kommunikoi ohjaajien ja muiden opiskelijoiden kanssa.
 4. Sovella taitojasi.

Aikataulu

Kurssin voit suorittaa etäopiskeluna omassa aikataulussasi. On kuitenkin käytännössä järkevä jaksottaa kurssiin liittyvää opiskeluaikaa (keskimäärin 80 h) useammalle viikolle. Kunkin luennon läpikäymiseen kannattaa varata aikaa tunnista kolmeen tuntia. Harjoitustehtäviin saman verran. Harjoitustyötä kannattaa tehdä paloissa eteenpäin aina oppien karttuessa. Harjoitustyön suunnitelman hyväksyttämisen jälkeen on 60 päivää aikaa palauttaa varsinainen toteutus.

Ohessa aikatauluehdotus, jota voit muutella tiiviimmäksi tai väljemmäksi tarpeen mukaan. Aikatauluehdotuksessa viikoilla tarkoitetaan opiskeluviikkoja. Yksi harjoitustyön palanen vastaa noin kahden tunnin opiskelutyötä. Ehdotuksen palkit toimivat suorina linkkeinä kyseiseen luentoon tai demoon.

Selitteet

Luennot
Demonstraatiot
Harjoitustyö

Aikatauluehdotus

Viikko 1

L1
L2
D1

Viikko 2

L3
D2
L4

Viikko 3

D3
HT
HT

Viikko 4

L5
D4
HT

Viikko 5

HT
L6
D5

Viikko 6

L7
L8
D6

Viikko 7

L9
D7
HT

Viikko 8

L10
D8
L11

Viikko 9

HT
HT
HT
HT

Viikko 10

HT
HT
HT
HT

Ohjeita työskentelyyn

Luentojen ja demojen käyntijärjestys on seuraava. Ensin käydään taulukkolaskenta, sitten tietokannat ja lopuksi niiden yhteiskäyttö.

 1. opiskeluviikko - Taulukkolaskennan perusteet
  • Solut, muotoilut ja funktiot
  • Opiskele taulukkolaskennan perusteet luennolta 1.
  • Harjoittele taulukkolaskentaohjelman käyttöä demoissa 1.
 2. opiskeluviikko - Taulukkolaskennan funktioita
  • Funktiot
  • Kaaviot
  • Suodatus ja lajittelu
  • Luennoilla 2 ja 3 käydään läpi taulukkolaskentaohjelmien monipuolisia ominaisuuksia. Käy luennot läpi luentovideota tai -äänitystä kuunnellen.
  • Taulukkolaskennan työkalujen käyttöä harjoitellaan demoissa 2.
  • Huomaa, että ehdollisia funktioita on usein helpompi tehdä tietokanta- eli luettelofunktioilla. Huomaa myös, että Excelin kaaviot muodostuvat aina diskreeteistä sarjoista, eivätkä esimerkiksi jatkuva-arvoisista funktioista.
 3. opiskeluviikko - Taulukkolaskennan työkaluja
  • Työkalujen hyödyntäminen
 4. opiskeluviikko - Tietokantojen suunnittelu ja mallintaminen
  • Käsitteiden ymmärtäminen
  • Tietokantojen suunnittelu
  • ER-kaavion tekeminen
  • Lue 5. luennon asiat katsellen tai kuunnellen samalla luentotaltiointia.
  • Jatka opiskelua relaatiotietokannoilla 6. luennon materiaalin avulla. Muista lukea myös monisteesta mitä asiasta sanotaan.
  • Harjoittele nyt tietokantojen mallintamista ER-kaavioiden avulla demoissa 4. Tarvitset Erkka-ohjelman ER-kaavioiden tekemiseen. Tarvitset myös uudehkon Java-ajoympäristön. Erkan avulla saat suoraan tietokannan muodostavat SQL-lauseet, mutta pelkkää käsitteellistä mallintamista voi tehdä myös Microsoft Officen ohjelmien AutoShapes-valikosta, josta Basic Shapes ja Connectors -piirroksilla saa hyviä ER-kaavioita (kts. Tietokone ja tietoverkot työvälineenä demo 5).
 5. opiskeluviikko - SQL-kyselyt
  • Tietokannan luominen
  • SQL-kyselyiden tekeminen
  • ODBC-yhteyden muodostaminen
  • Opiskele tietokantojen normalisoinnista ja tietokannan luomisesta luennolta 7.
  • Täydennä edellisen demokerran ER-kaaviota, muunna SQL-lauseiksi ja luo niiden avulla tietokanta demoissa 5. Erkka-ohjelmalla voit avata suoraan Access-/OpenOffice-tietokannan Query-välilehden valinnalla Open Database. Jos tietokantasi on verkkoyhteyden päässä tai tarvitset erillistä ajuria, niin käytä silloin valintaa Connect to Database. ODBC-tietokantayhteyksien määrittämisestä on ohjeet luennolla 11.
  • Jatka opiskelua tietokantakyselyistä luennolla 8.
 6. opiskeluviikko - Harjoitustyön suunnitelma
  • Tietokantakyselyjen tekeminen
  • Harjoitustyösuunnitelman tekeminen
  • Tietokantakyselyitä harjoitellaan käytännössä demoissa 6.
  • Nyt sinulla on riittävät tiedot harjoitustyön suunnitelman tekemiseen. Lue harkkaohjeet läpi kokonaan ja mieti mistä aiheesta voisit luoda tietokannan. Vaatimusten määrittelyllä saat selville mitä kohteita ja suhteita tietokantaan tulee. Näiden pohjalta voit alkaa tekemään ER-kaaviota.
 7. opiskeluviikko - Lomakkeet ja raportit
  • Lomakkeiden ja raporttien tekeminen
  • Opiskele Microsoft Accessin lomakkeista (tietojen lisääminen ja selailu tietokantaan) ja raporteista (tietokantakyselyn tulos graafisessa muodossa) luennoilla 9 ja 10.
  • Harjoittele lomakkeita ja raportteja demoissa 7.
  • Tee suunnitelma valmiiksi. Erkassa olevan kaavion voi tallentaa kuvaksi File | Export to PNG- toiminnolla. Kuva pitää liittää WWW-dokumenttiin. WWW-sivu pitää siirtää WWW-palvelimelle niin, että se näkyy Internetissä. WWW-sivujen tekemisestä ja siirtämisestä löydät tietoa Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssin demoista 6, 7 ja 8. Suunnitelman voit palauttaa ohjaajalle palautuslomakkeella.
 8. opiskeluviikko - Taulukkolaskennan ja tietokantojen yhteiskäyttö
  • Tietojen tuonti taulukkoon
  • Luennolla 11 kerrotaan miten tietokannoista voi tuoda tietoa taulukkolaskentaohjelmaan.
  • Demoissa 8 harjoitellaan miten tietoja voidaan eri tavoin tuoda Exceliin.
 9. opiskeluviikko - Harjoitustyö
  • Harjoitustyö valmiiksi
  • Jatka harjoitustyön tekemistä.
  • Kun harjoitustyö on mielestäsi valmis, tee ohjeiden mukaiset tarkistukset ja palauta tämän jälkeen työ. Saat tavallisesti viimeistään kahden viikon kuluttua palautetta harjoitustyöstä. Kurssi on harjoitustyön hyväksymisen jälkeen suoritettu.

Harjoitustyö

Harjoitustyön aikataulu

Harjoitustyön tekemiselle ei ole kiinteää aikataulua, vaan harjoitustyön suunnitelman hyväksymisen jälkeen on 60 päivää aikaa toteuttaa harjoitustyö. Kurssisivujen harjoitustyön aikatauluja ei tarvitse siis huomioida. Harjoitustyö tehdään kuten lähiopetuskurssillakin. Harjoitustyön suunnittelemiseen, työstämiseen ja viimeistelemiseen kannattaa kuitenkin itse asettaa ja varata riittävästi aikaa. Voit ottaa mallia aikatauluehdotuksesta.

Harjoitustyön suunnitelma

Harjoitustyössä sovelletaan ja testataan kurssilla opittuja taitoja. Harjoitustyötä voi alkaa suunnittelemaan ja mallintamaan, kun on opiskellut riittävät tiedot tietokannoista ja tietokantakyselyistä. Harjoitustyön vaatimukset kannattaa lukea tässä vaiheessa kokonaan läpi. Suunnitelma palautetaan harjoitustyön ohjaajalle.

Harjoitustyön toteuttaminen

Ohjaaja hyväksyy suunnitelman tai kehottaa täsmentämään suunnitelmaa antaen palautetta ja korjausehdotukset. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen voi aloittaa harjoitustyön tekemisen. Harjoitustyötä kannattaa tehdä luentojen ja demojen opiskelun yhteydessä. Kun luennot ja demot on opiskeltu kokonaisuudessaan, niin loppuaika kurssista jää harjoitustyön toteuttamiselle ja viilaamiselle. Harjoitustyötä tehdessä voi ottaa yhteyttä ohjaajaan ongelmatilanteissa tai muutenkin saa ohjausta tarvittaessa. Kun työ on valmis, sen voi palauttaa palautuslomakkeella. Ohjaaja antaa palautetta työstä parin viikon sisällä (lukuvuoden aikana).

Tarvittavat ohjelmistot

Tarvittavat ohjelmistot ovat ilmaisia lukuunottamatta Microsoftin ohjelmistoja. Seuraavia ohjelmia tarvitaan demoissa ja harjoitustyössä:

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/ohje.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-08-22 23:15:46
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta