Tietokannan suunnittelu - Luento 1

Tällä luennolla selvitetään mikä on tietokanta. Käydään läpi myös tietokantojen suunnittelun perusteita ER-mallinnuksen avulla.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Mikä on tietokanta?

Mitä tietokannalta halutaan?

Halutaan...

Esimerkki: Laaja osoitekirja

Ratkaisu 1: Paperi ja kynä.

Ratkaisu 2: Mappi välilehdillä.

Ratkaisu 3: Tekstitiedosto tai dokumentti.

Suppea osoitekirja Word-dokumenttina

Ratkaisu 4: Tavallinen taulukko

Suppea osoitekirja Excel-taulukkona

Ratkaisu 5: Edistynyttä taulukkolaskentaa.

Ratkaisu 6: Tietokanta

Yleisiä vaatimuksia tietokannalta:

Taulukoista relaatiotietokantoihin

Toiston välttäminen

Osoitteet ja nimet on erotettava toisistaan.

Ratkaisu

Käsitteitä

Useimmat tietokannat ovat relaatiotietokantoja, joissa tieto tallennetaan tauluihin. On olemassa myös muita tietokantamalleja. Käsitteitä:

Tietue (engl. record)
Taulun yksi rivi. Sisältää useita kenttiä.
Kenttä (engl. field)
Tallennettava tieto. Pienin yksittäinen tiedon osanen. Kenttien nimiä voidaan ajatella taulukon sarakeotsikkoina.
Taulu (engl. table)
Yhteenkuuluvat tietueet (joissa yhtä monta samanlaista kenttää) muodostavat yhden taulun.

Tietokannan on kuitenkin huomioitava vielä monia asioita. Mitä jos haluamme pitää kirjaa henkilöistä, jotka asuvat useammassa osoitteessa (esim. varsinainen ja tilapäinen)? Miten erotamme kaksi samannimistä henkilöä?

Viitteet ja suhteet

Kukin tietue voi liittyä 0-n muuhun tietueeseen. Tietokannan rakenteen takia on järkevä määrätä millaisia nämä suhteet ovat, liittyykö joku tietue toiseen ollenkaan, liittyykö se aina yhteen vai voiko tietue liittyä useampaankin. Seuraavassa muutama esimerkkitapaus:

Suhde riippuu siitä millaista tietoa haluamme tallentaa! Esim. jossain tietokannassa voi olla tarpeen, että yhteen henkilöön liittyy monta asuntoa (halutaan pitää kirjaa omistuksista), mutta voi olla, että yhteen henkilöön riittää liittää yksi asunto (halutaan pitää kirjaa vain pääasiallisesta asuinpaikasta).

Ratkaisu

Tietokantojen hyödyt

Tietokannan hallintajärjestelmä vastaa edellä esitettyihin haasteisiin ja välttää luetellut ongelmat. Useimmat tietokantojen hallintajärjestelmät mahdollistavat:

Koko tietokantajärjestelmää tehdessä on suunniteltava miten tieto organisoidaan ja miten sitä voidaan käsitellä.

Tietokannan suunnittelun vaiheet

Esimerkkejä

Halutaan pitää kirjaa muutamien henkilöiden lainauksista. Lainaukset voivat olla esim. kirjoja, polkupyöriä, cd-levyjä, videoita...

Täydennetty esimerkki

Täydennetty esimerkki

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/luennot/luento1/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-01-12 18:47:18
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta