Taulukkolaskentafunktiot ja -kaaviot - Luento 9

Luennolla perehdytään muutamiin taulukkolaskennassa hyödyllisiin ominaisuuksiin, taulukkolaskentafunktioihin sekä kaavioihin. Lisää taulukkolaskentafunktioita tulee myöhemmillä luennoilla.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Taulukkolaskentasovelluksen suunnittelu

Solualueen ja työkirjan ulkoasun muokkaaminen

Vihje: Hiiren kontekstivalikosta löytyvät kätevästi lisäämiseen ja poistamiseen tarvittavat komennot!

Tietojen ja kaavojen uusiokäyttö

Taulukkolaskennassa on muutamia perusominaisuuksia, joiden avulla vältytään ylimääräiseltä kirjoittamiselta.

Tyylit ja solumuotoilut

Taulukkolaskentafunktiot ja niiden käyttö

Syntaksi

=FUNKTION_NIMI(parametri1 ; parametri2 ;...;parametriN)

Kuvitteellinen funktioesimerkki

=KAHVINKEITIN(kahvia ; vettä ; suodatinpaperia)

=MIKROAALTOUUNI(ruoka ; aika ; tehot)

SUM-funktio (suom. SUMMA)

Laskee annettujen solujen tai solualueen summan.

Syntaksi

=SUM(solualue)

Esimerkki

=SUM(E4:E8)
=SUM(kokonais)
=SUM(B22;B24;B26)

AVERAGE-funktio (suom. KESKIARVO)

Laskee keskiarvon annetulta solualueelta.

Syntaksi

=AVERAGE(solualue)

Esimerkki

=AVERAGE(lämpötila)

=AVERAGE(A1:A9)

MIN-funktio (suom. MIN)

Laskee annetun solualueen pienimmän arvon.

Syntaksi

=MIN(solualue)

Esimerkki

=MIN(lämpötila)
=MIN(C1:G1)

MAX-funktio (suom. MAKS)

Laskee annetun solualueen suurimman arvon.

Syntaksi

=MAX(solualue)

Esimerkki

=MAX(A2:A38)

=MAX(Päivämäärä)

Tilastolliset funktiot (engl. Statistical)

Tilastollisilla funktioilla saadaan datasta tilastollisia tunnuslukuja. Tilastolliset funktiot ovat tarkoitettu erityisesti tilastollisten ongelmien ratkaisemiseen. Seuraavaan on koottu ainoastaan muutamia yleisimpiä tilastollisia tuloslukuja laskevia funktioita.

=AVERAGE(Lämpötila)
=MAX(Lämpötila)
=MIN(Lämpötila)
=RANK(Vertailtava_arvo; Koko_alue; Nouseva=1 tai Laskeva=0)
=RANK(B5;$B$3:$B$30;1)

Päivämäärä- ja aikafunktioita (engl. Date and Time)

Päivämäärä- ja aikafunktiot palauttavat erilaisia ajanmääreitä, joiden muoto riippuu solumuotoilusta.

Seuraavassa muutamia hyödyllisiä päivämäärä- ja aikafunktioita:

Loogiset funktiot (engl. Logical)

Loogisilla funktioilla voidaan toteuttaa erilaisia ehtoja ja vertailla niiden toteutumista.

IF-funktio (suom. JOS) esimerkkejä

Esimerkiksi jos kokonaisostokset ovat 500 EUR tai enemmän, niin annetaan 10 prosentin alennus (kirjoitetaan soluun 10%) , mutta muuten ei alennusta (kirjoitetaan soluun 0%).

=IF(E10>=500 ; 0,1 ; 0)

Esimerkissä testataan onko A1 solussa oleva arvo suurempi kuin 10. Jos arvo on suurempi kuin 10, niin soluun kirjoitetaan teksti "suurempi kuin 10". Muussa tapauksessa soluun kirjoitetaan teksti "pienempi tai yhtäsuuri kuin 10".

=IF(A1>10 ; "suurempi kuin 10" ; "pienempi tai yhtäsuuri kuin 10")

Kuvitteellinen funtioesimerkki, jossa mukana myös sisäkkäisiä funktioita.

Jos on kahvia ja vettä ja suodatinpaperia niin laitetaan kahvinkeittimeen kahvia, vettä, suodatinpaperia muuten sanotaan että "Jotain puuttuu"

=IF(AND(Suodatinpaperia; kahvia; vettä);
  KAHVINKEITIN(kahvia ; vettä ; suodatinpaperia);
	"Jotain puuttuu")

=IF(OR(mehua ; kaljaa ; maitoa ; vettä); "Jano sammuu"; "Janottaa edelleen")

Sisäkkäiset funktiot

Sisäkkäiset funktiot mahdollistavat monipuolisen laskennan. Sisemmän funktion palauttamaa arvoa käytetään ulomman funktion parametrina. Peruslaskutoimitusten yhteydessä sisäkkäisiä funktioita tarvitaan harvemmin, koska laskutoimitukset saadaan tehtyä suoraan yhdellä funktiolla. Hieman monimutkaisemmissa tarpeissa ja erityisesti ehdollisessa laskennassa tarvitaan varmasti sisäkkäisiä funktioita.

Esimerkissä sisemmän MIKROAALTOUUNI-funktio palauttaa ruoka-annoksen. ATERIA-funktio vastaavasti koostaa aterian kyseisestä ruoka-annoksesta, ruokajuomasta ja leivästä.

=ATERIA( MIKROAALTOUUNI(ruoka ; aika ; tehot) ; maito ; leipä)

Seuraavassa esimerkissä käytetään IF-funktiota poistamaan mahdollinen nollalla jakamisyritys, josta luonnollisesti aiheutuu virhe. Funktion keskimmäisessä osassa tehdään laskutoimitus, jossa SUMIF-funktion saama arvo jaetaan solulla H14. Solussa ei siis saa olla nollaa. Ulommalla funktiolla testataan ensin solun sisältö ja vasta sen jälkeen suoritetaan mahdollinen laskenta.

=IF(H14>0;SUMIF(sää;G14;lämpötila)/H14; "Ei päiviä")

Esimerkki muutamista sisäkkäisistä IF-funktioista. Jos kokonaishinta on suurempi tai yhtä suuri kuin 1000 mk, niin alennusta tulee 20 %, muutoin (jos kokonaisnaishinta on suurempi tai yhtä suuri kuin 500 mk niin alennus 10 %, muutoin (alennus on 0%)). Tieto alennusprosentista kirjoitetaan soluun, jossa kaava sijaitsee.

=IF(E10>1000 ; 0,2 ; IF(E10>500 ; 0,1 ; 0))

Sisäkkäisten funktioiden käyttöesimerkki, jossa testataan hakufunktioiden antamaan virheilmoitusta. Tarkempia esimerkkejä hakufunktioista tulee myöhemmin.

=IF(ISNA(VLOOKUP($B$4;valuutat;3;FALSE));"väärä valuutta";VLOOKUP($B$4;valuutat;3;FALSE))

Kaavioiden tekeminen

Kaaviot ovat hyvä työkalu

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (engl. Math & Trig)

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot sopivat erilaisen matemaattisten laskutoimitusten tekemiseen.

=SUMIF(Tutkittava_alue; Etsittävä_arvo; Summattava_alue)
=SUMIF(Pilvisyys;E5;Lämpötila)
=IF(G6>0;SUMIF(Pilvisyys;E6;Lämpötila)/G6;0)
=COUNTIF(Etsittävä_alue; Etsittävä_arvo)
=COUNTIF(Pilvisyys;E5)

Muutamia käyttöesimerkkejä COUNTIF ja SUMIF-funktion käytöstä löytyy luento2_malli.xls -tiedostosta.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/luennot/luento9/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-02-09 15:07:55
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta