Access 2007 jatkuu - Luento 8

Jatketaan Access 2007 parissa.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Kaavion lisääminen raporttiin

kaavionluonti

Uusien kenttien lisääminen raporttiin ja muuta ryhmittelyä

kentän lisäys

Sarakkeet raporteissa

Normaalisti raporteissa jokaisesta tietueesta tulee uusi rivi. Jos ryhmiin liittyy useita tietueita, niin raportista saattaa tulla usean sivun mittainen. Kompakti raportti saavutetaan, kun pitkät rivilistat järjestetään sarakkeisiin:

  1. Luo raportti normaalisti
  2. Valitse raportin luomisen jälkeen File | Page Setup | Columns ja aseta sarakkeita tietty määrä ja anna niille leveys.
  3. Nyt rivien sijaan kaikki tietueet järjestyvät sarakkeille, mikä ei ole tavoiteltavaa kaikissa tapauksisas. Mene raportin design-tilaan View | Design View.
    • Valitse ylempien ryhmittelytasojen Header-osille oikealla hiiren napilla Properties ja sieltä kohtaan New Col or Row arvo Before Section.
    • Valitse vastaavasti Footer-osille arvo After Section.
    • Jos Footer-osa ei ole käytössä, niin valitse Before & After
  4. Siirrä kaikkien osien sisällä olevat kentät vasempaan laitaan, koska sisennys voi viedä tekstin pois sarakkeesta.

Aliraportit

Sarakkeiden ongelmana on se, että kaikkien tietojen on mahduttava määrämittaiseen sarakkeeseen. Sarakkeistaminen on aina raporttikohtainen, joten otsikon kentän pituutta ei voi erikseen säätää. Täytyy siis tehdä kaksi raporttia ja yhdistää ne:

Dynaaminen raportti lomakkeella

Dynaaminen raportti perustuu kyselyyn, jossa jokin tieto tulee lomakkeelta. Suutari saattaisi haluta esimerkiksi tietää juuri katselun alla olevaan työtehtävään liittyvät tavarat ja niiden ominaisuudet tai kyseisessä työtehtävässä jo suoritetut vaiheet.

Taulukkolaskentaohjelmien mahdollisuudet?

Tällä luennolla käydään aluksi läpi taulukkolaskentaan liittyviä peruselementtejä ja niiden muokkaamista. Tämän jälkeen siirrytään solualueen tyylien käyttöön sekä kaavojen ja funktioiden käyttöön laskennassa.

Mihin taulukkolaskentaohjelmaa kannattaa käyttää??

Mihin taulukkolaskentaohjelmat soveltuvat huonosti?

Mitä ohjelmaa kannattaa käyttää mihinkin tehtävää?

Tilastollisia erityisongelmia varten on olemassa omia ohjelmiaan, kuten esimerkiksi SPSS.

Taulukkolaskennan perusosat

 Taulukkolaskennan perusosat

Tiedon kirjoittaminen soluihin

Kaavat ja soluviittaukset

Suhteellinen soluviittaus

Absoluuttinen soluviittaus

Puoliabsoluuttisessa soluviittauksessa on kiinnitetty vain toinen sarake- tai rivi-indekseistä.

Esimerkkinä käytetty alennusprosenttitaulu

Lyhyt kertaus soluviittauksista

Viittaaminen muihin laskentataulukoihin tai työkirjoihin

Nimetyt alueet

Annetaan solualueelle (esim. D4:D8) nimi (esim. kokonais) soluviittausten ja laskennan helpottamiseksi.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/luennot/luento8/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-02-07 14:41:15
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta