Access - Luento 7

Tällä luennolla tutustutaan Microsoft Access 2007 -ominaisuuksiin.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

videovuokraamotietokanta

Lisämääritykset tauluihin

Ennen lomakkeiden luomista kannattaa varmistaa, että kaikki mahdollinen on määritelty suoraan taulujen ominaisuuksiksi.

Normaalien SQL-tasolla tehtyjen määritysten lisäksi Access osaa mm. seuraavat:

Kenttien määrityksiin voi vaikuttaa valitsemalla Tables-kohdasta haluttu taulu ja oikealla napilla Design View. Napauta vielä kenttään ja muokkaa alareunassa olevia ominaisuuksia:

Ominaisuuksien selitteet
Field size Kentän sisäinen tyyppi tai tekstin maksimipituus (VARCHAR(max))
Format Muotoilu, jota käytetään lomakkeilla (tiedon syötössä tai selailussa)
Decimal Places Desimaalien määrä lomakkeilla (ei tallennustarkkuus)
Precision, Scale Reaalinumeron tarkkuus: numeroiden määrä, desimaalien osuus numeroista
New Values Automaattisesti luotavan numeron luontitapa (COUNTER == Increment)
Caption Kentän otsikko, jota käytetään lomakkeilla (jos normaali otsikko ei ole sopiva)
Indexed Järjestetäänkö taulun tietueet tämän kentän mukaan (mm. hakujen nopeuttamiseksi)
  • Yes (No duplicates) vastaa perusavainkenttää tai toissijaisista avainkenttää (UNIQUE), joka ei salli samaan sarakkeeseen kahta samaa tietoa
  • Yes (Duplicates OK) on muu järjestetty kenttä (INDEX)
  • No tarkoittaa muuta tavallista kenttää.
Default Value Oletusarvo
Input Mask Rajoitteet, minkä muotoinen syötettävän tekstitiedon pitää olla.
Validation Rule Matemaattinen funktio, joka rajoittaa millaisia numerotietoja hyväksytään.
Validation Text Virheilmoitus, jos syötetty tieto oli väärän muotoinen
Required Onko tieto pakko syöttää (Yes = NOT NULL, No = NULL)
Allow Zero Length Sallitaanko tyhjä (nollamittainen) kenttä (huom. NULL <> tyhjä arvo).
Smart Tags Määrämuotoiseen tekstiin voidaan liittää toimintoja (esim. jonkin palvelun tai ohjelman avaaminen)
Unicode Compression, IME Kansainvälisen merkkitiedon pakkaus, tiedonsyöttötavat aasialaisiin tapoihin

Autonumber (counter)

Keksittyjen perusavainten käyttämisen helpottamiseksi voi käyttää Autonumber-tietotyyppiä, jonka arvon Access keksii automaattisesti. Viite-eheysmäärittelyssä Autonumber-tyyppiä vastaa Long Integer-tyyppi.

SQL-koodissa voi käyttää COUNTER-tietotyyppiä, joka on sama asia kuin Accessin käyttöliittymän kautta valittu Autonumber-tietotyyppi.

Lookup

Microsoft Access osaa antaa suoraan oikeat syöttövaihtoehdot sopivasti säädetyille kentille. Hyvä käyttökohde on määritellä viitekentät näyttämään viitattavassa kentässä oleviin vaihtoehtoihin. Tällöin esimerkiksi tietoa syötettäessä voidaan valita sopiva kohde alasvetovalikon tekstivaihtoehdoista ID-numeron syöttämisen sijaan.

Esimerkki Accessin lookup-toiminnon määrittelystä

Lomakkeet

Lomakkeiden luominen on erittäin helppoa lomakevelhon avulla

Luo lomake jokaista taulua varten. Lomakkeen muotoiluja voidaan säätää lomakkeen Design View-tilassa. Taulujen välisiä yhteyksiä voidaan tehdä Toolbox-työkalupalkista löytyvällä Command Button-painikkeella. Näin voidaan tehdä pieni käyttöliittymä.

Alilomakkeet

Halutaan lomake, jossa voitaisiin samalla kerralla syöttää esimerkiksi yhden henkilön tiedot (Henkilo-taulu) ja henkilöön liittyvät puhelinnumerot.

Raportit

Raporttien avulla voidaan tulostaa siistejä yhteenvetoja kyselyjen tai suoraan taulujen pohjalta.

Raportin luonti

raportinluontivelho

Raportin muokkaus

muokkausnäkymä
muokkausvalikko

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/luennot/luento7/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-02-02 11:58:33
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta