Oppimistehtävä 8

Ilmaisohjelmat sekä tekijänoikeudet ja internetissä toimiminen

Tehtävän ohjeistus videolla

 • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Valitse yksi seuraavista tehtävävaihtoehdoista:

1. Demonstraatio ilmaisohjelman avulla (opettajanäkökulma)

Etsi valitsemaasi oppiaineeseen hyödyllinen vapaasti saatavilla oleva ilmaisohjelma/-sovellus. Tehtävään kelpaa joko tietokoneohjelma tai mobiilisovellus. Ohjelman tulee olla sellainen, että et ole hyödyntänyt sitä muissa oppimistehtävissä. Esimerkiksi, jos olet käyttänyt GIMPiä kuvankäsittelyn tehtävässä tai hyödyntänyt Google Docsia toimisto-ohjelmia käsitelleessä tehtävässä, et voi valita niitä ohjelmia enää tähän tehtävään.

Ohjeet

 1. Asenna ohjelma itsellesi ja tutki ohjelman käyttöä.
 2. Suunnittele opetustilanne, jossa opettajana käytät kyseistä ohjelmaa jonkin oppiaineen asian havainnollistamiseen ja opettamiseen.
 3. Toteuta WWW-sivu, johon kuvaat:
  • minkä tehtävävaihtoehdon valitsit,
  • mitä ohjelmaa käytetään ja mistä se on saatu (esim. linkki ohjelman esittelysivuille),
  • opetustilanteen kuvauksen sekä
  • mitä oppiaineen tavoitteita opetustilanteessa pyritään saavuttamaan.
 4. Lisää WWW-sivulle myös tiiviit tekniset ohjeet, miten ohjelmaa käytetään (esim. miten itse käytit ohjelmaa).
 5. Jos ohjelmalla pystyy tekemään tallennettavia tuotoksia, niin linkitä nekin WWW-sivulle.
 6. Lisää WWW-sivulinkki Moodlen keskusteluryhmään.

2. Ilmaisohjelman käyttö oppimistilanteessa (oppilasnäkökulma)

Etsi valitsemaasi oppiaineeseen hyödyllinen vapaasti saatavilla oleva ilmaisohjelma/-sovellus. Tehtävään kelpaa joko tietokoneohjelma tai mobiilisovellus. Ohjelman tulee olla sellainen, että et ole hyödyntänyt sitä muissa oppimistehtävissä. Esimerkiksi, jos olet käyttänyt GIMPiä kuvankäsittelyn tehtävässä tai hyödyntänyt Google Docsia toimisto-ohjelmia käsitelleessä tehtävässä, et voi valita niitä ohjelmia enää tähän tehtävään.

Ohjeet

 1. Asenna ohjelma itsellesi ja tutki ohjelman käyttöä.
 2. Suunnittele oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät kyseistä ohjelmaa.
 3. Toteuta WWW-sivu, johon kuvaat:
  • minkä tehtävävaihtoehdon valitsit,
  • mitä ohjelmaa käytetään ja mistä se on saatu (esim. linkki ohjelman esittelysivuille),
  • oppimistilanteen kuvauksen,
  • tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan/TVT:n kannalta sekä
  • tehtävänannon oppilaille.
 4. Tee ohjelmalla mallituotos, joka oppilaiden pitäisi saavuttaa. Linkitä mallituotos WWW-sivulle (jos ohjelmalla ei ole mahdollista tehdä WWW-sivulle tallennettavaa tuotosta, voi ottaa esim. kuvakaappauksen mallituotoksesta ohjelmassa).
 5. Lisää WWW-sivulinkki Moodlen keskusteluryhmään.

3. Tekijänoikeudet ja internetissä toimiminen

Suunnittele opettajille tai oppilaille opetus-/oppimistilanne, jossa aiheena ovat tekijänoikeudet ja/tai internetissä toimiminen. Oppimistilanteen laajuus voi olla 1-2 oppituntia eli 45-90 min. Se, miten ja millä välineillä/sovelluksilla oppimistilanteen toteutat, on vapaasti valittavissasi. Tässä oppimistehtävässä kiinnitetty asia on siis oppimisen aihe.

Ohjeet

 1. Suunnittele oppimistilanne, jossa tekijänoikeuksia ja/tai internetissä toimimista opiskellaan.
 2. Toteuta WWW-sivu, johon kuvaat:
  • minkä tehtävävaihtoehdon valitsit,
  • oppimistilanteen kohderyhmä (opettajat vai oppilaat, mikä oppilaitostaso tai vuosiluokka),
  • oppimistilanteen kuvauksen (pyri kertomaan tarkasti miten oppimistilanne etenee),
  • oppimistilanteessa hyödynnettävät oppimateriaalit (teoriat ja tehtävät) ja sovellukset sekä
  • tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan/TVT:n kannalta.
 3. Lisää WWW-sivulinkki Moodlen keskusteluryhmään.

Tehtävä on palautettava viimeistään 7.3.2021.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/oppimistehtavat/oppimistehtava8/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-01-07 11:10:35
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta