Tekijänoikeudet ja internetissä toimiminen - Luento 9

Luennon aiheena ovat tekijänoikeudet ja internetissä toimiminen. Aiheeseen liittyy oppimistehtävä 8.

Luentotaltiointi

  • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Tekijänoikeudet

Etenkin digitaalisten oppimateriaalien määrän ja käytön lisääntyessä runsaasti viime vuosikymmenellä, ovat tekijänoikeudet nousseet tärkeäksi tietotekniseksi opetussisällöksi oikeastaan jokaisella kouluasteella. Uusissa opetussuunnitelmissa tekijänoikeudet näkyvät opetuksen sisältöinä entistä enemmän. Tästä johtuen aihe nostettiin mukaan myös tälle kurssille kurssin uusiutuessa.

Tekijänoikeudet ovat siinä mielessä "helppo" opetusaihe, että tueksi löytyy paljon laadukasta digitaalista oppimateriaalia. Opettajan tehtäväksi jää usein materiaalien yhteen koostaminen ja soveltaminen (tehtävien tekeminen jne.) ja oppilaiden motivoiminen aiheeseen. Alla on esitelty muutamia hyviä sivustoja aiheeseen liittyen. Niitä voi hyödyntää niin aiheen itseopiskelussa kuin oman opetuksen apuna.

Internetissä toimiminen

Toinen aihe, joka on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana keskeiseksi opetusaiheeksi etenkin nuorempien oppilaiden keskuudessa, on internetissä toimiminen. Sosiaalisen median käytön lisääntyminen on ollut siihen merkittävä syy. Etenkin perusopetuksessa aihe tulee varmasti vastaan tietoteknisenä opetussisältönä. Aiheeseen ei löydy ihan yhtä hyviä materiaalipaketteja verkosta kuin tekijänoikeuksiin, joten opettajan rooli aiheen alustajana voi olla suurempi. Alla on esitelty muutamia tukimateriaaleja aiheeseen liittyen.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/luennot/luento9/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-03-09 12:19:50
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta