Itsearvioinnin ja kurssipalautteen ohjeistus - Luento 10

Tällä luennolla ohjeistetaan itsearvioinnin ja kurssipalautteen antaminen.

Luentotaltiointi

  • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Itsearvioinnin ja kurssipalautteen antaminen

Itsearviointi ja kurssipalaute palautetaan tekstitiedostona (mielellään pdf tai docx) Moodle-aktiviteettiin Itsearviointi ja kurssipalaute ja se näkyy vain opettajalle. Kirjoita arvioinnit sen jälkeen, kun olet saanut kaikki tehtävät palautettua, viimeistään 14.3. mennessä. Itsearviointi on yksi kurssin arvosteluperusteista, joten se kannattaa tehdä huolellisesti.

Itsearviointi

Arvioi omaa toimintaasi kurssilla suhteessa kurssin arviointikriteereihin:

Kurssipalaute

Kurssin tavoitteena oli oppia hyödyntämään erilaisia tietotekniikan opettajan työssä tarvittavia työvälineitä ja sovelluksia sekä pohtia tietotekniikan integrointimahdollisuuksia muihin oppiaineisiin. Arvioi kurssia ja opettajan toimintaa seuraavien apukysymysten avulla:

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/luennot/luento10/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-01-07 12:10:08
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta