Tiedostojen käsittely ja resurssienhallinta

Resurssienhallinnan eli Windows Explorerin saa käyntiin valitsemalla Start -valikosta Programs ja Windows NT Explorer (suom. resurssienhallinta) tai suoraan painamalla Win + E näppäinyhdistelmän. (Windows XP:ssä Win + E -näppäinyhdistelmän lisäksi Resurssienhallinta -ikkunan löytää painamalla Start -> All Programs -> Accessories, josta Windows Explorer löytyy). Win-näppäin löytyy näppäimistön vasemmasta alakulmasta Ctrl- ja Alt-näppäinten välistä, kuten myös välilyönti-näppäimen toiselta puolelta. Näppäimen päällä on Windowsin ikkunalogo. Vanhemmista näppäimistöistä ei Win-näppäintä löydy.

Resurssienhallinta on yksi Windows 2000:n hyödyllisimmistä apuohjelmista. Se vastaa aiempien Windowsien tiedostonhallintaa, mutta on selvästi monipuolisempi. Se on rakennettu tiedostojen ja hakemistojen käsittelyyn eli sillä voidaan esimerkiksi siirtää, kopioida sekä nimetä uudelleen tiedostoja ja hakemistoja. Myös ohjelmien suorittaminen on mahdollista resurssienhallinnan kautta, kuten myös levykkeiden alustus sekä verkkolevyjen ja tulostimien käsittely.

Graphic14

Vasemmalla on ns. Folders(suom. kansiot) -ikkuna, joka kuvaa tietokonetta ja sen hakemistorakennetta puumaisessa muodossa.

Ensimmäisenä oksana ylhäältäpäin on My Computer -oksa, jossa sijaitsevat kaikki levyasemat, joiden kuvakkeesta voi päätellä minkä tyyppinen asema on kyseessä.

Esimerkiksi koneessa voi olla levyasematunnuksia seuraavasti:

C: kiintolevy, jossa Windows 2000 systeemitiedot sekä kaikki asennetut ohjelmistot sijaitsevat fyysisesti. Lisäksi tällä ns. työlevyllä voi olla tilaa tilapäisille tiedostoille.

D: on Cd-rom aseman kirjain tunnus.

Lisäksi voi olla yksi tai useampia verkkolevyjä, jotka on liitetty jollekin levyasema tunnukselle. Esimerkiksi Agoran mikroluokissa normaalilla käyttäjällä näkyvät verkkolevyt U:, N: sekä W. Näiden tarkoitus on selvitetty tämän luvun lopussa paikallisten järjestelyjen yhteydessä.

Samaisessa My Computer -oksassa sijaitsee myös Control Panel solu, josta saadaan auki tietokoneen asetuksia sisältävä Control Panel.

Seuraava juuritason oksa on Network Neigbourhood, josta käsin voidaan selata lähiverkkoa ja käydä antamassa verkkolevylle levyasematunnus (map network drive).

Lisäksi juuritasolta löytyy RecycleBin, jonne menevät poistetut tiedostot.

Viimeisenä näkyy Internet Explorer oksa, josta avautuu internet-selain näkymä oikeaan ikkunaan.

Kannattaa huomioida, että tämä Explorerin näkyvä näkymä vaihtuu sen mukaan mitä kyseisessä koneessa on sisältönä.

Explorerin käytöstä

Napauttamalla hiirellä jonkun levyaseman tunnusta tässä Folders-ikkunassa, avautuu sen sisältö oikean puoleiseen ikkunaan. Hakemiston nimen edessä oleva Plus-merkki (+) kertoo, että kaksoisnapauttamalla hakemiston kuvaketta, avautuu tämän hakemiston sisältö samaan ikkunaan. Miinus-merkki (-) kertoo, että kyseisen aseman tai hakemiston sisältö on jo näkyvillä.

Oikeanpuoleisessa ikkunassa näkyy avatun levyaseman tai hakemiston tiedot kuvakkeina. Tässä tapauksessa My Computer tarkoittaa tietokoneen sisältöä (työpöytä, levyasemat, ohjauspaneeli, lähiverkkoympäristö ja roskakori), jotka näkyvät kuvassa.

Jos valitaan jokin hakemisto joka avataan tähän ikkunaan muuttuu ikkunan otsikkoon avatun hakemiston nimi. Esimerkiksi C:\ tai My Network Places.

Kaksoisnapauttamalla ohjelmakuvaketta tässä ikkunassa, saadaan kuvakkeen mukainen ohjelma käynnistymään. Hakemiston kaksoisnapautus avaa hakemiston sisällön näkyville tähän ikkunaan ja Vasemman puoleisessa ikkunassa kyseinen hakemisto avautuu myös näkyville.

Tiedostojen siirto tai kopiointi leikepöydän avustuksella

Tekstinpätkien ja kuvien lisäksi leikepöydän kautta voidaan myös siirtää ja kopioida tiedostoja. Käytännössä operaatio ei eroa juuri lainkaan tekstin tai kuvan siirtämisestä.

Etsitään kopioitavat tiedostot ja hakemistot. Valitaan tiedosto(t) aktiivisiksi. Useampia tiedostoja voidaan valita pitämällä CTRL-näppäin pohjassa valittaessa. Shift (suom. vaihto)-näppäimellä voidaan valita useampia peräkkäisiä tiedostoja.

Valitaan Cut-tai Copy-toiminto, joko Edit-valikosta tai avataan hiiren oikealla painikkeella ponnahdusvalikko, josta toiminnot myös löytyvät.

Etsitään paikka jonne tiedosto(t) halutaan siirtää tai kopioida. Eli avataan haluttu hakemisto näkyville ja varmistetaan, että se on aktiivinen.

Valitaan Paste-toiminto, joko Edit-valikosta tai ponnahdusvalikosta, jonka jälkeen tiedosto(t) siirtyvät haluttuun hakemistoon.

Tiedostojen kopiointi käytännössä

Graphic15

Seuraavassa käydään läpi tiedoston kopiointi esimerkkitapauksen avulla.Kopioidaan asemalla sijaitseva tiedosto , asemalle -hakemistoon.

 1. Avataan ensin Windows Explorer.

 2. Valitaan hiirellä napauttamalla D -levyaseman kuvaketta Folders -ikkunasta. Oikean puoleiseen ikkunaan avautuu kyseisen aseman sisältö näkyviin.

 3. Graphic16

  Kuten oheisesta kuvasta näkyy, haluamamme tiedosto sijaitsee aseman juuressa, joten aktivoidaan hiiren nappia kerran painamalla . Nimen ympärys muuttaa väriään kuvaten kyseisen tiedoston valituksi. (Kuva alla)

 4. Valitaan haluttu toiminto, tässä tapauksessa Copy. Joka löytyy esimerkiksi Edit-valikon alta. (Kuva alla)

 5. Mennään valitsemaan vasemman puoleisesta Folders-ikkunasta se levyasematunnus, jonne tiedosto halutaan kopioida. Tässä tapauksessatiedostot haluttiin kopioida C-asemalle.

 6. Graphic17

  Seuraavana valitaan -toiminto, joka löytyy esimerkiksi -valikosta. Tiedosto kopioituu haluttuun kohdehakemistoon ja pienen ajan päästä tiedoston pitäisi näkyä siellä. (kuva seuraavalla sivulla)

 7. Seuraavana tiedosto kopioituu haluttuun kohdehakemistoon ja pienen ajan päästä tiedoston pitäisi näkyä siellä.

Huom.! Voit kopioida ja siirtää tiedostoja tai hakemistoja myös hiirellä raahaamalla:

 1. Ota tiedostosta kiinni eli valitse tiedosto hiiren oikealla painikkeella ja jätä hiiren oikea painike pohjaan.
 2. Raahaa tiedosto halutun hakemiston tai levyaseman päälle ja päästä irti.
 3. Esiin tulee pieni valikko, josta voi valita halutaanko siirtää, kopioida vaiko luoda pikakuvake tiedostosta kyseiseen hakemistoon. Raahauksen voi tehdä myös vasemmalla hiiren painikkeella, mutta tällöin suoritetaan tiedoston siirto eikä kopiointi.

Huom.! Voit kopioida tiedoston myös hiiren oikean painikkeen valikkoa käyttäen:

 1. Tee edellisessä huomiossa esitetyt toimenpiteet 1-3.

 2. Klikkaa hiiren oikeaa painiketta valitun tiedostokansion päällä. Esiin tulee valikko, josta valitse vaihtoehto Copy.

 3. Mennään valitsemaan vasemman puoleisesta Folders-ikkunasta se levyasematunnus, jonne tiedosto halutaan kopioida. Tässä tapauksessatiedostot haluttiin kopioida C-asemalle.

 4. Nyt olet kohdassa, johon haluat tiedostokansion kopioida. Klikkaa jälleen hiiren oikeaa painiketta ja valitse vaihtoehdoista Paste. Tiedosto kopioituu tähän kohtaan.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/windows/index4.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-02-11 12:51:56
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto