Tiedon siirtäminen leikepöytä apuvälineenä

Windows-järjestelmän lähes kaikissa sovellusohjelmissa on käytössä leikepöytä (suom. Clipboard) . Leikepöytä on välimuisti, jonne voidaan väliaikaisesti kopioida tekstiä, kuvia tai muuta tietoa. Sitä voidaan käyttää tiedon välitykseen kahden eri ohjelmiston välillä. Jos esimerkiksi haluamme siirtää Paint-piirto-ohjelmasta kuvan MsWord-tekstinkäsittelyohjelmaan, onnistuu se kätevimmin leikepöydän kautta.

Lähes jokainen ohjelma, jossa leikepöydän käyttöön on tarvetta, sisältää Edit-valikon. Sieltä löytyvät Cut- (suom. leikkaa), Copy- (suom. kopioi)ja Paste- (suom. liitä)toiminnot. Uudempien Windows versioiden myötä on hiiren oikean näppäimen hyödyntäminen tullut mahdolliseksi näissä toiminnoissa.

Leikepöytä on ns. näkymätön työväline, jonka käytössä apuna on käyttäjän oma muisti. Leikepöydälle siirretyt objektit eivät näy missään, vaan käyttäjän on itse muistettava, milloin hän on kopioinut tai leikannut objekteja. Pienenä muistiapuna toimivat kuitenkin Edit -valikon Cut- ja Copy -toiminnot. Ne nimittäin muuttuvat harmaaksi, kun leikepöydällä on jotain leikattuna tai kopioituna. Näidenkin Edit -valikon tarjoamien vihjeiden kanssa tulee muistaa, ettei leikepöydälle mahdu kerrallaan kuin yksi objekti.

Mitä ovat Cut, Copy ja Paste?

Leikkaa, kopioi ja liimaa toiminnot toimivat nimensä mukaisesti ja soveltuvat tiedon siirtämiseen paikasta a paikkaan b.

Cut-toiminto siirtää valitun alueen sisällön leikepöydälle. Toisin sanoen valittu materiaali häviää näkyvistä alkuperäisestä paikasta.

Copy-toimintokopioi valitun alueen sisällön leikepöydälle. Toisin sanoen valittu materiaali säilyy näkyvissä alkuperäisessä paikassa.

Graphic13

-toiminto kopioi leikepöydän sisällön valittuun paikkaan. Valitsemalla -toiminnon uudelleen, kopioituu leikepöydän sisältö uudelleen valittuun sijaintiin.

Kuinka kopioiminen leikepöydälle tapahtuu?

Rajataan ensin leikattava alue hiirellä. Pidetään hiiren vasen painike pohjassa ja rajataan kopioitavaksi tarkoitettu alue vetämällä hiirellä alueen ylälaidasta alalaitaan. Lopuksi vapautetaan hiiren painike.

Kun alue on rajattu, valitaan Edit-valikosta Copy-komentotai painetaan hiiren oikeanpuoleinen näppäin alas rajatun alueen päällä, jolloin avautuu pieni ponnahdusvalikko.

Valikosta valitaan haluttu toiminto Cut tai Copy ja rajatun alueen sisältämä materiaali siirtyy leikepöydälle.

Kuinka kopioidun tiedon siirtäminen dokumenttiin tapahtuu?

Valitaan hiiren vasemmalla painikkeella kohta, jonne leikepöydän sisällön halutaan liittää.

Avataan hiiren oikean puoleisella painikkeella ponnahdusvalikko.

Valitaan Paste-toiminto, jolloin materiaali siirtyy leikepöydältä halutulle paikalle.

Leikepöydälle leikattu tai kopioitu alue voidaan liittää uudelleen rajattoman monta kertaa. Jokaisella liittämiskerralla luodaan uusi kopio leikepöydän sisällöstä valittuun paikkaan.

Varoitus! Jos Paste-toimintoa suoritettaessa on jokin kopioitavaksi tai leikattavaksi tarkoitettu alue rajattuna, häviää kyseisen alueen sisältö ja leikepöydällä ollut alue siirtyy kyseiseen kohtaan. Jos jokin alue on rajattuna ja aletaan kirjoittamaan jotakin näppäimistöltä, häviää koko rajatun alueen sisältö.

Leikepöydän käyttö näppäimistöltä

Leikepöydän kautta kopioiminen tai siirtäminen onnistuvat myös pelkästään näppäimistöä käyttäen.

Painetaan Shift- eli vaihto-näppäin pohjaan ja rajataan alue käyttämällä nuolinäppäimiä.

Valitaan ohjelmistokohtainen näppäinyhdistelmä. Useat Windows-ohjelmistot käyttävät seuraavanlaisia näppäinyhdistelmiä. Ctrl + Xleikkaa(eng. cut), Ctrl + Ckopioi(eng. copy) ja Ctrl + Vliitä(eng. paste). Huomaa, että edelleen on olemassa ohjelmistokohtaisia eroja eri näppäinyhdistelmien toiminnassa.

Työpöydän kuvan kopiointi leikepöydälle

Eräs Windowsin mukanaan tuoma kätevä ominaisuus on työpöydän kuvankaappausmahdollisuus.

Kuvan kaappaus toimii yksinkertaisesti PrintScrn-näppäimellä, joka yleensä löytyy näppäimistöltä ylimmästä näppäinrivistä, kolmantena oikealta lukien.

Näyttö muokataan haluttuun muotoon ja painetaan PrintScrn-näppäintä, jolloin kuva työpöydästä kopioituu leikepöydälle. Tämän jälkeen kuva on valmis siirrettäväksi kuvankäsittelyohjelmaan, jossa sitä voidaan muokata tarpeen mukaan. Siirtäminen tapahtuu avaamalla kuvankäsittelyohjelma ja liittämällä leikepöydän sisältö muokattavana olevaan kuvatiedostoon.

Jos halutaan kaapata vain aktiivinen ikkuna leikepöydälle, se tapahtuu pitämällä Alt-näppäintä pohjassa, kun painetaan PrintScrn-näppäintä.

Tähän kirjaan liitetyt kuvat valikoista, ikkunoista ja muista näytön tapahtumista on otettu kuvankaappaustoiminnon avulla.

Käyttäjien kommentit

niina ( 2009-01-05 19:09:30 )

Mikä on leikepöytä? ja onko mickrosoft picture manager kuvankäsittely ohjelma?

Antti Ekonoja ( 2009-01-07 09:58:24 )

Leikepöytää on selvitetty tällä sivulla, eli kun luet koko sivun, niin tarkoitus pitäisi selvitä. Lisää tietoa esim. seuraavalta webbisivulta: http://www.titu.jyu.fi/Oili/vierikoulutus1/TKPK/Leikepyt.html. Microsoft Office Picture Manager on alkeellinen kuvankäsittelyohjelma, jolla peruskuvankäsittelytoimenpiteet onnistuvat. Lisätietoa: http://office.microsoft.com/en-us/help/HP010017211033.aspx?pid=CH010344561033

Ronski ( 2009-03-06 19:44:34 )

Usein tulee eteen semmoinen tilanne, että leikepöydälle olisi kätevää kopioida useita kohteita peräjälkeen ja siirtää ne kaikki kerralla. Onko mahdollista?

Antti Ekonoja ( 2009-03-09 10:51:49 )

Windowsin leikepöytä mahdollistaa vain yhden kohteen säilyttämisen kerralla. Eli aina kun kopioidaan uusi, vanha häviää. Joissakin ohjelmissa (esim. Office-paketti) on "sisäisiä" leikepöytiä, joihin voi kopioida useamman kohteen peräkkäin.

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/windows/index3.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-03-09 10:51:52
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto