Prosessien ja ohjelmien hallinta

Käynnissä olevia prosesseja ja ohjelmia voidaan tutkia ja keskeyttää Windows Task Managerin avulla. Task Manager avautuu näppäinyhdistelmällä Ctrl + Shift + Esc (mutta mitensä tämän saa yliopistoilla näkyviin, kun ko. näppäinyhdistelmä vie WinNTSecurityyn??). Erityisesti tilanteessa, jossa jokin sovellus menee jumiin tai ei suostu sammumaan, voidaan Task Managerin avulla käydä sammuttamassa jumiutunut sovellus tai prosessi. NT-käyttöjärjestelmä on tässä suhteessa edistyksellisempi kuin esimerkiksi Windows 95, jolla on tapana kaatua kokonaan, jos jossakin sovelluksessa tapahtuu peruuttamaton virhe. Usein NT osaa jo itse automaattisesti sammuttaa jumiutuneen sovelluksen, mutta kuitenkin monessa tapauksessa sovellus joudutaan lopettamaan käsin Task Managerilla. Huom.! Jos listasta valitaan vahingossa täysin toimiva sovellus tai prosessi niin sekin sammuu, joten kannattaa olla tarkkana sovelluksen tai prosessin lopettamisen kanssa.

Ikkunassa on kolme välilehteä, jotka ovat Applications, Processes ja Performance.

Graphic23

Applications-välilehdeltä näkee käynnissä olevat ohjelmat.

Task -sarakkeessa on sovelluksen nimi ja esimerkiksi Wordissa näkyy auki oleva aktiivisen asiakirjan nimi.

Status -sarake osoittaa sovelluksen tilan eli jos sovellus toimii kunnolla statuksena lukee Running. Jos taas sovellus on jumissa statuksena lukee Not Responding.

Välilehdellä olevilla kolmella painikkeella voidaan ohjailla ohjelmia.

End Task lopettaa valitun prosessin.

Switch To kytkee valitun ohjelman aktiiviseksi.

Graphic24

suorittaa halutun ohjelman.(vrt. )

Sovelluksen sammuttaminen Task Managerilla

Valitse sammutettava sovellus listasta hiirellä klikkaamalla. Valitse End Task -painike. Ennen sovelluksen sulkemista avautuu vielä ikkuna, jossa sovellus varmistaa, että halutaanko sovellus todella lopettaa. Kuten oheisesta kuvasta näkyy, vaihtoehdot ovat:

Wait(Suom. odota) odottaa, että sovellus suorittaa sen hetkisen prosessin loppuun.

End Task lopettaa sovelluksen odottelematta.

Cancel palaa takaisin tekemättä mitään.

Huom.! Kun lopetat ohjelman Task Managerin kautta, kaikki tallentamattomat tiedot ohjelmasta häviävät.

Huom.! Kaikki ohjelmat eivät välttämättä kysy varmistusta, haluatko sulkea ohjelman.

Graphic25

Processes-välilehdeltä löytyvät käynnissä olevat prosessit. Lista on usein hyvin pitkä, koska listassa näkyvät normaalien sovellusohjelmien lisäksi myös kaikki käyttäjältä normaalisti piilossa pysyttelevät järjestelmään liittyvät prosessit. Ohjelmien lopettaminen on mahdollista myös tältä välilehdeltä, mutta on tiedettävä tarkkaan mikä on oikea prosessi, ettei mene sammuttamaan elintärkeää aputoimintoa.

Jokaisesta prosessista on myös muita tietoja, kuten prosessinumero (PID), prosessorin kuormitus (CPU), kuormitusaikalaskuri (CPU Time)ja muistin käyttö (Mem Usage). Lista voidaan järjestää haluttujen tietojen perusteella, kun klikataan hiirellä sarakkeiden yläpuolella olevaa otsikkoa.

Ikkunan alareunassa näkyy prosessien kokonaismäärä, keskusyksikön kuormitus prosentteina ja muistin kokonaiskäyttö.

Performance-välilehti

Graphic26

näyttää yleistä tietoa järjestelmän toiminnasta. Ylempänä ovat mittarit, jotka näyttävät sekä prosessorin että muistin sen hetkisen tilan ja historia diagrammin. Alempana neljä kenttää:

Totals näyttää prosessien kokonaistilan.

Commit Charge ilmoittaa koko muistin tilan.

Physical Memory ilmoittaa fyysisen keskusmuistin tilan.

Kernel Memory käyttöjärjestelmän käyttämä muisti.

WindowsXP -käyttöjärjestelmän Task Managerissa on vielä kaksi lisälehteä: Networking ja Users.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/windows/index11.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-09-22 13:56:32
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto