Käynnistys ja sisäänkirjautuminen

Ennen tietokoneen varsinaista käyttöä on suoritettava, käytettävästä käyttöjärjestelmästä riippuen, erilainen määrä alkutoimenpiteitä. Asiaa voidaan verrata autolla ajamiseen eihän autollakaan pääse liikkeelle ennen kuin olemme käynnistäneet sen. Tämänkin jälkeen täytyy osata vielä käyttää vaiheita, kytkintä, jarrua, kaasua, vilkkua, valoja.

Käynnistys

Koneen käyttäminen alkaa normaalisti käynnistämisestä eli virran kytkemisestä. Sitä voidaan verrata auton käynnistämiseen. Tässä vaiheessa on hyvä huomata, että yleisissä mikroluokissa tietokoneet ovat jatkuvasti käynnissä eikä niitä tule sammuttaa missään tilanteessa. Voimme tässä tapauksessa siis ajatella, että olet käyttämässä omaa kotikonettasi, joka ei ole käynnissä. Tietokoneen virtakytkin löytyy yleensä keskusyksikön etupaneelista. Jos sitä ei löydy sieltä on syytä epäillä, että kone on valmiiksi käynnissä, mutta näytönsäästäjä on kytkenyt näytön pois päältä tai peräti koko koneen virransäästötilaan. Tällöin tietokoneen henkiin herättäminen onnistuu liikuttamalla hiirtä tai painamalla jotakin näppäintä.

Käynnistyessään kone antaa näytölle erilaisia tulosteita, joista normaalin käyttäjän ei tarvitse välittää. Ensimmäisen virrankytkemisen jälkeen tulevat erilaisten bios-ohjelmien tulosteet. Tämä jälkeen alkaa varsinaisen käyttöjärjestelmän lataaminen, joka kestää käyttöjärjestelmästä riippuen yleensä pari minuuttia. Näyttö saattaa vaihtaa väriään useamman kerran käynnistyksen aikana, koska käyttöjärjestelmä käynnistää graafista käyttöliittymää. Käyttöjärjestelmän ollessa valmis sisäänkirjautumiseen tulostuu näytölle Begin logon -ilmoitus. Kehote kehottaa painamaan näppäinyhdistelmän Ctrl + Alt + Del, jolla sisäänkirjautuminen aloitetaan.

Toimialueista

Jyväskylän yliopiston eri laitoksilla on omia mikroverkkojaan ja toimialueitaan, joilla omat käyttöoikeutensa. Tämän kurssin puitteissa käytetään Agoran yleisiä mikroluokkia (B111.1, B112.1, B112.2, B113.1, B211.1, B212.1, B212.2 ja B213.1), jotka on liitetty Windows 2000 Active Directory järjestelmään. Opiskelijoiden käytössä on kaksi toimialuetta: CC.JYU.FI ja AGORANET.

CC.JYU.FI-toimialueelle kirjaudutaan käyttäen ATK-keskuksen UNIX-koneiden (esim. tukki, kanto, itu, silmu) salasanaa. AGORANET-toimialueelle kirjaudutaan käyttäen AGORANET-toimialueen omaa salasanaa. Kaikki perusopiskelijat voivat käyttää ATK-keskuksen CC.JYU.FI-toimialuetta kirjautumiseen. Vain Tietotekniikan laitoksen opiskelijat sekä Informaatioteknologian tiedekunnan henkilökunta tarvitsee käyttää AGORANET-toimialueen salasanaa.

Kirjautumisongelmissa Agorassa auttaa AGORANET-toimialueen ylläpito tunnuksesta riippumatta. Lisätietoa: http://www.it.jyu.fi/agoranet/

Huom.! ATK-keskuksen NOVELL-mikroverkkoon liitetyissä mikroluokissa (esimerkiksi ATK-keskus, kirjasto, kampusalue) kirjautumistoimenpiteet eroavat tässä monisteessa esitetystä.

Sisäänkirjautuminen

AGORANET-toimialueen koneet

AGORANET-domainin koneissa on valmiina ilmoitusikkuna, jossa lukee: Welcome to Agoranet. Painamalla Ctrl + Alt + Delete -näppäinyhdistelmä, avautuu seuraavana näytölle tulee Logon Information (kirjautumistiedot) ikkuna, johon syötetään kirjautumistiedot. Kirjautumisikkunan kenttien välillä liikkuminen on mahdollista hiirellä tai näppäimistöllä. Hiirellä liikuttaessa napautetaan vasemmalla hiiren painikkeella täytettävää tekstikenttää ja teksti syötetään näppäimistöltä tietokenttään. Näppäinten avulla seuraavaan kenttään päästään Tab-näppäimellä ja edelliseen Shift + Tab-näppäinyhdistelmällä.

Loggautuessasi sisään, sinun tulee täyttää seuraavat kentät:

Logon Information -ikkunan alareunassa on erilaisia painikkeita. Shut Down -painikkeella voidaan tietokone sammuttaa tai käynnistää uudelleen. Help -painikkeesta saa ohjeita kirjautumisen suorittamiseksi.

Tietokoneen hyväksyessä kirjautumistiedot, alkaa se lataamaan käyttäjäkohtaista profiilia. Profiilin lataamisen yhteydessä suoritetaan käyttäjäryhmäkohtaisia logon-skriptejä riippuen tunnukseen liitetyistä ryhmistä. Mm. kirjoittimet ja verkkolevyt asentuvat logon-skriptin suorituksen yhteydessä. Suorituksen aikana kuvaruudulle ilmestyy niin sanottuja pop-up-viestejä, joissa kerrotaan esimerkiksi tulostusquotasi tila eli montako kappaletta tulosteita sinulla on jäljellä ja mahdollisia ajankohtaisia ilmoituksia ylläpidolta.

Syötettyäsi kaikki tiedot, pääset eteenpäin painamalla OK. Kun sisäänkirjautuminen on suoritettu, tulee Windowsin työpöytä näkyville.

Uloskirjautuminen

Lopettaessasi työskentelyn, tulee sinun kirjautua ulos verkosta ja koneesta. Aloita uloskirjautuminen painamalla Start -painiketta. Sen alimmaisena vaihtoehtona on Log Off + käyttäjätunnuksesi. Painettuasi tätä, kone vielä varmistaa haluatko todellakin kirjautua ulos kysymällä Are you sure you want to Log Off? Painamalla Yes, uloskirjautuminen alkaa.

Ulos kirjautuminen kestää hetken, koska silloin tallentuvat käyttäjän henkilökohtaiseen profiiliin tehdyt muutokset palvelimelle. Tällä varmistuu se, että profiiliin tekemäsi muutokset säilyvät sellaisenaan seuraavallakin kerralla. Tietokoneen sammuttaminen tässä vaiheessa fyysisesti virtakytkimestä saattaa aiheuttaa peruuttamattomia virheitä järjestelmään ja omaan käyttäjäprofiiliin.

Virhetilanteita kirjautumisessa

Varmista, että olet kirjautumassa oikeilla tunnuksilla oikeaan paikkaan: Jos domainiksi on valittu AGORANET, tulee sisäänkirjautua myös AGORANETIN tunnuksilla. Jos puolestaan domain-kohtaan on valittu CC.JYU.FI, tulee käyttää Atk-keskuksesta saatavia käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Varmista, ettei CapsLock ole päällä, kun syötät salasanaa. Pienet ja isot kirjaimet tarkoittavat eri asiaa.

Tämän monisteen ohjeet pätevät ainoastaan Agoran mikroluokkiin, mikäli olet kirjautumassa ATK-keskuksen NOVELL-verkkoon tai jonkin laitoksen omaan mikroluokkaan voivat toimintatavat ja toimialueet erota edellä kerrotusta.

Varmista, että näppäimistön maa-asetukset on asetettu suomalaiseksi. Näppäimistön maa-asetusta voidaan vaihtaa painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Shift. Login -ikkunassa olevasta pienestä sinisestä neliöstä näkee mikä maa-asetus on päällä. Suomenkielinen näppäimistön asetus on päällä kun kyseisessä neliössä on kirjaimet FI.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/windows/index1.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-09-22 13:56:32
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto