Paikalliset järjestelyt Agorassa

Seuraavassa käsitellään hieman Agoran yleisten mikroluokkien paikallisia järjestelyitä, kuten tulostaminen sekä verkkolevyt.

Tulostaminen

Tulostaminen Agoran mikroluokissa on toistaiseksi ilmaista. Ainoana rajoitteena on vain tulostuskiintiö (Print quota), joka on 20 tulostetta/viikko. Tunnuskohtainen tulostuskiintiö kasvaa automaattisesti 20 arkilla kaikkina viikkoina, joina kyseisellä tunnuksella kirjaudutaan jollekin verkon koneelle.

Sisäänkirjautumisen yhteydessä suoritettavassa logon-skriptissä asentuu mikroluokkaa lähimpänä oleva kirjoitin automaattisesti oletuskirjoittimeksi. Oletuksena paperiarkki käytetään tarkoin, siten että kaksipuolinen tulostus on oletusasetuksena. Kaksi puolisen tulostuksen voi toki kytkeä pois päältä, mikäli siihen on tarvetta.

Kannattaa huomioida, että kirjoitin tulostaa automaattisesti kaksipuolista ja veloittaa tulostuskiintiöstä aina vähintään kaksi sivua. Jos tulostat vain yhden sivun ja haluat printtiquotan vähenevän vain yhden sivun verran, niin kirjoittimen asetuksista on käytävä vaihtamassa päälle yksipuolinen tulostus.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että tulostaminen on tietokoneen käytössä monesti kallein ja turhin operaatio. Pelkästään Agoran neljässä mikroluokka kirjoittimesta tulostetaan viikoittain noin 1000 arkkia ilmeisestikin turhia tulosteita, koska viikoittain sieltä siivotaan noin 1000 ympäriinsä jätettyä tulostetta. Pitämällä oman kirjoittimen käytön järkevällä tasolla takaat myös palvelun tason säilymisen tulevaisuudessa jossakin määrin edullisena. Myös huomionarvoinen seikka on, että tulosteessa paperin hinta on pieni osa kokonaiskustannuksesta, joka muodostuu paperin lisäksi kirjoittimen värikasetista sekä laitteiston hankintahinnan kuoletuksesta.

Verkkolevyt

Jokaisella käyttäjällä on käytettävissä niin sanottu U-levy. Tämä verkkolevy näkyy siis esimerkiksi Explorerissa levyasematunnuksella U:. Kyseinen verkkohakemisto sijaitsee fyysisesti verkon takana joko palvelimella nimeltään luna, venus tai terra. Se kummalla palvelimella hakemistosi sijaitsee ei vaikuta peruskäytössä millään tavalla.

Yksittäisellä käyttäjällä on käytettävissään levytilaa 101MB. Levy-quotan mahdollisesta ylittymisestä ilmoitetaan sähköpostilla käyttäjälle. Levy-quotan ylittymisen jälkeen käyttäjän ei ole mahdollista tallentaa lisää tietoa levylle, ennen kuin levyltä on poistettu riittävästi tiedostoja, jotta tiedostojen määrä on laskenut alle rajan.

Levypalvelimien kaikista muuttuneista tiedostoista otetaan joka yö varmuuskopiot, sekä viikonloppuisin suurempi kopio kaikista tiedostoista. Levypalvelimien verkkoasemia on mahdollista käyttää myös kotoa käsin. Tarkempia ohjeita kotikäyttöä varten löytyy Agoranet-FAQ sivuilta: www.it.jyu.fi/agoranet/.

Kilix MyWWW

Kilix on Windows 2000 Server, jossa pyörii IIS5 WWW-palvelin. Jokaisella Agoranetin käyttäjällä on hakemisto myös tässä Kilix-palvelimessa, joka näkyy käyttäjälle W-levyasematunnuksella. Hakemisto on tarkoitettu lähinnä tiettyjen kurssien demotehtävien esittämistä varten, josta johtuen hakemistoihin on muutosoikeusvaintiettyjen kurssien opettajilla. Hakemistossa on käyttäjäkohtainen rajoitus 6 MB.

Selaimella oman Kilix-hakemiston saa näkyville osoitteella: http://www.it.jyu.fi/users/käyttäjätunnus

Myös tätä kilix-palvelimen hakemistoa voidaan käyttää kotoa käsin. Tähän löytyy myös ohjeita Agoranet-FAQ:sta http://www.it.jyu.fi/agoranet/ .

wwwmit

Levyasematunnuksella N: on WWWMIT-palvelimesta mapattu hakemisto, joka sisältää pääasiassa Vesa Lappalaisen kurssien materiaalia ja tiedostoja.

Käyttäjäprofiili

Kuten jo kotihakemiston kohdalla oli maininta, niin jokaisella käyttäjällä niin sanottu roaming profile eli liikkuva profiili. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen käyttäjän omaan työpöytäänsä tekemät asetukset tallennetaan uloskirjautumisen yhteydessä talteen verkkolevylle ja ne ladataan sieltä takaisin sisään kirjautumisen yhteydessä.

Profiilissa on 10MB quota eli rajoitus, jonka ylittäminen estää käyttäjää kirjautumasta ulos. Mikäli quota on ylittynyt tulee siitä käyttäjälle ilmoitus uloskirjautumisen yhteydessä. Tällöin käyttäjän täytyy käydä tyhjentämässä lokaalilta levyltä c:\documents and setting\%username%\-hakemiston alta jotakin tiedostoja pois. Yleisin syy profiilin ylittämiseen on tiedostojen tallentaminen My Documents -hakemistoon, joka todellisuudessa sijaitsee käyttäjäprofiilissa. Toinen yleinen syy on liian isokokoinen taustakuvatiedosto. Kolmantena yleisenä syynä ovat käyttäjät, jotka tekevät muutoksia esimerkiksi Internet Explorerin väliaikaistiedostojen asetuksiin.

Suureksi paisunut profiili hidastaa myös kirjautumisoperaatioita huomattavasti ja samalla kuormittaa turhanpäiväisesti verkkoa turhalla liikenteellä.

Lisää käyttäjäprofiilista ja ajankohtaista tietoa Agoranetistä: http://www.it.jyu.fi/agoranet/

Tiedostojen tallentaminen paikalliselle koneelle

Yleisissä mikroluokissa on varattu lokaalille koneelle C-levylle C:\MyTemp-niminen hakemisto, jonne on kaikilla käyttäjillä kirjoitusoikeus. Huomaa, että tämän hakemiston sisältö sijaitsee fyysisesti siinä lokaalissa koneessa, jossa olet juuri parasta aikaa kirjautuneena sisälle. Kaikki koneeseen kirjautuvat käyttäjät voivat myös nähdä, muokata ja poistaa hakemiston sisältöä. Tiedostojen säilyvyys ei siis ole varmistettu, koska näistä hakemistoista ei oteta mitään varmuuskopioita. Esimerkiksi jos kiintolevy kyseisestä koneesta hajoaa, niin on kyseiset tiedostot tällöin menetetty.

Huomaa, että tiedostojen tallennus c:\temp ja c:\tmp hakemistoihin on myös mahdollista. Nämä kaksi hakemistoa on kuitenkin tarkoitettu ohjelmistojen tilapäisille tiedostoille, josta syystä hakemistot tyhjennetään jokaisen sisäänkirjautumisen yhteydessä, eikä täten ole sovelias käyttäjän henkilökohtaisille tilapäistiedostoille.

Agoranet-FAQ

Vielä kerran muistin virkistämiseksi. Agoranettiin liittyvät asiat ja ohjeet on koottu WWW-sivuille: http://www.it.jyu.fi/agoranet/ . Sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa yleisistä järjestelyistä Agoranet-mikroverkossa sekä tietoa mahdollisista muutoksista, joita verkkoon on tehty. Sivustolta löytyy esimerkiksi ohjeet, kuinka kotihakemistoa voi käyttää kotikoneelta käsin.

Pienenä vinkkinä: agoranet-verkossa askarruttavaa asiaa kannattaa aina ensin etsiä juuri näiltä WWW-sivulta. Jos asia ei sieltä selviä, kysy kaverilta, demonpitäjältä tai mikrotuelta. Vasta viimeisenä vaihtoehtona on hakata päätä seinään tai leikkiä itseoppinutta insinööriä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/windows/index12.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-02-11 12:29:50
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto