Etäopiskelun ohje

Informaatioteknologian kursseja voit suorittaa etäopiskeluna. Opiskelut voit aloittaa milloin parhaaksi näet, vuodenajasta riippumatta. Tarvitset tietokoneen, jossa on Internet-yhteys ja sopivat ohjelmistot (useimmiten ilmaisia) sekä riittävästi aikaa opiskeluun.

Yleistä

ITKY202 WWW-julkaiseminen on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen järjestämä informaatioteknologian peruskurssi. Kurssin pohjatietoina vaaditaan kurssi ITKP101/ITKY103 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä tai vastaavat tiedot. Kurssi antaa valmiudet standardien mukaisen, käytettävän ja esteettömän WWW-sivuston luomiseen sekä sen visuaaliseen muotoiluun ja ylläpitoon. Tarkempi kurssikuvaus löytyy kurssin etusivulta:

http://appro.mit.jyu.fi/www/

Kurssin etusivulta löytyvät tiedotteet ja ohjeet on tarkoitettu pääasiassa Jyväskylässä opiskeleville kurssilaisille. Kurssin etäopiskeluun liittyvät ohjeet ovat tällä sivulla:

http://appro.mit.jyu.fi/www/ohje.html

Sivun alusta löydät ohjeet ilmoittautumiseen, keskeltä yleisiä ohjeita kurssin etäopiskeluun ja lopusta kurssia koskevia erityisohjeita. Yleisohjeet etäopiskeluun löydät osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/

Kurssin opiskelun voi aloittaa milloin tahansa vuoden aikana. Ilmoittaudut ensin kurssille, jonka jälkeen voit opiskella omaan tahtiin. Luentosivuilta löytyvä oleva aikataulu ei koske siis sinua, vaan katso tältä sivulta löytyvää aikatauluehdotusta. Kurssi suoritetaan tekemällä kurssin osa-alueet kattava harjoitustyö. Harjoitustöitä otetaan vastaan järjestelmällisesti 1.9. - 31.5. ja hieman pidemmällä viiveellä kesäaikaan.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Korppi-järjestelmän kautta osoitteessa:

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=94919

Ohjeet Korpin käyttäjäksi rekisteröitymiseen:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/#ilmoittautuminen

Tältä sivulta löydät kurssiin liittyvät erityisohjeet. Opiskelun alkuun pääset opiskeluohjeiden avulla.

Kurssin työtavat

Kurssin työtavat ja yleisohjeistus löytyvät osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/#ohjeet

Lue ohjeet ja palaa tälle sivulle, jossa kerrotaan tarkempia ohjeita tämän kurssin opiskeluun.

Oppimateriaali

Kurssin materiaalit löydät helpoiten navigointipalkista, joka löytyy aina selaimen oikeasta ylälaidasta. Sivun ylälaidasta näet millä sivulla olet ja myös sieltä voi liikkua sivuston rakenteissa. Kurssin asioita kannattaa käydä läpi tietyn aikataulun mukaisesti. Tärkeimmät materiaalit ovat:

Ohjeita kurssin opiskeluun

Seuraavassa ohjeita kurssin opiskeluun.

Aikataulu

Kurssin voit suorittaa etäopiskeluna omassa aikataulussasi. Harjoitustyön aikataulut ja luentosivuilla oleva kontaktiopetuksen aikataulu eivät koske siis sinua. On kuitenkin käytännössä järkevä jaksottaa kurssiin liittyvää opiskeluaikaa (keskimäärin 80 h) useammalle viikolle. Kunkin luennon läpikäymiseen kannattaa varata aikaa puolestatoista tunnista kolmeen tuntia. Harjoitustehtäviin saman verran. Harjoitustyötä kannattaa tehdä paloissa eteenpäin aina oppien karttuessa. Ohessa aikatauluehdotus, jota voit muutella tiiviimmäksi tai väljemmäksi tarpeen mukaan. Aikatauluehdotuksessa viikoilla tarkoitetaan opiskeluviikkoja. Yksi harjoitustyön palanen vastaa noin kahden tunnin opiskelutyötä. Ehdotuksen palkit toimivat suorina linkkeinä kyseiseen luentoon tai demoon.

Selitteet

Luennot
Demonstraatiot
Harjoitustyö

Aikatauluehdotus

Luentojen ja demojen suoritusjärjestys poikkeaa hieman lähiopetuksen järjestyksestä. Ehdotuksen järjestyksessä demonstraatiot ovat heti niihin kytkeytyvien luentojen jälkeen. Muista luentojen jälkeen tarkastella luennolla jaettuja linkkejä ja monisteen materiaaleja!

1.vko

L1
L2
D1

2.vko

L3
L4
D2

3.vko

L5
D3
D4

4.vko

L6
D5
L7

5.vko

D6
HT
HT

6.vko

L8
L12
D7

7.vko

L10
D8
L9

8.vko

L11
HT
HT

9.vko

HT
HT
HT

10.vko

HT
HT
HT
HT

11.vko

HT
HT
HT
HT

Harjoitustyö

Harjoitustyön tekemiselle ei ole kiinteää aikataulua, joten kurssisivujen harjoitustyön aikatauluja ei tarvitse huomioida. Harjoitustyön suunnittelemiseen, työstämiseen ja viimeistelemiseen kannattaa kuitenkin itse asettaa ja varata riittävästi aikaa. Voit ottaa mallia aikatauluehdotuksesta.

Harjoitustyössä sovelletaan ja testataan kurssilla opittuja taitoja. Harjoitustyötä voi alkaa suunnittelemaan, kun on opiskellut riittävät tiedot XHTML:stä, CSS:stä ja lomakkeista. Harjoitustyön aiheen voi keksiä itse, mutta sen on oltava riittävän laaja kattamaan harjoitustyön tekniset vaatimukset. Suunnitelmassa on erityisesti huomioitava sivuston käytettävyys ja esteettömyys. Suunnitelma palautetaan harjoitustyön ohjaajalle.

Ohjaaja hyväksyy suunnitelman tai kehottaa täsmentämään suunnitelmaa antaen palautetta ja korjausehdotukset. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen voi aloittaa harjoitustyön tekemisen. Harjoitustyötä kannattaa tehdä luentojen ja demojen opiskelun yhteydessä. Harjoitustyön vaatimukset kannattaa lukea tässä vaiheessa kokonaan läpi. Kun luennot ja demot on opiskeltu kokonaisuudessaan, niin loppuaika kurssista jää harjoitustyön toteuttamiselle ja viilaamiselle. Harjoitustyötä tehdessä voi ottaa yhteyttä ohjaajaan ongelmatilanteissa tai muutenkin ohjausta tarvittaessa. Kun työ on valmis, se kannattaa tarkistaa Nettipoliisilla sivu kerrallaan ja katsastaa, että kaikki vaatimukset on huomioitu. Tämän jälkeen työn voi palauttaa palautuslomakkeella. Ohjaaja antaa palautetta työstä parin viikon sisällä (lukuvuoden aikana).

Harjoitustyön ohjaus

Harjoitustyöhön saa ohjausta sähköpostitse kirjoittelemalla mahdollisimman tarkasti kuvauksen ongelmasta. Ohjaaja vastaa yleensä muutaman päivän sisällä. Kurssin reaaliaikaiselta IRC-keskustelukanavalta saa yleensä myös apua ongelmiin. Kurssin FAQ-palstasta (usein kysytyt kysymykset) löydät myös vastauksen moniin ongelmiin.

Tarvittavat ohjelmistot

Kurssilla tarvittavat ohjelmistot ovat saatavilla Internetistä. Katso kurssin linkeistä. Harjoitustyön käy periaatteessa mikä tahansa HTML-editori.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/www/ohje.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-01-11 13:20:38
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta