KOTES468 - Koulutusteknologian projekti (10 op)

Ajankohtaista

Kurssi järjestetään tällä kurssikoodilla ensimmäisen kerran keväällä 2021. Kurssi korvaa aiemman TIES4680-kurssin.

Projektin aikataulu

Kevään 2021 projektiin tulee ilmoittautua 3.1.2021 mennessä. Tämän jälkeen valitaan projektiryhmä(t) ja heille aiheet. Varsinainen projektin suoritus alkaa tammikuussa 2021 ja projekti kestää kevätlukukauden 2021 ajan.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan SISU-järjestelmässä.

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi vastaa SISUssa oleviin ilmoittautumisen lisätietokysymyksiin. Vastauksia käytetään mm. projektiryhmiä ja -aiheita valittaessa.

Kaikki kurssille ilmoittautuneet eivät välttämättä pääse kurssille mukaan. Lopulliseen kurssille valintaan vaikuttavat opiskelijoiden esitiedot, muodostettavien projektiryhmien määrä sekä opiskelijan mahdollisuudet sitoutua viikoittaiseen säännölliseen työskentelyyn. Lopulliset valinnat kurssille tehdään kurssin opettajan toimesta 8.1.2021 mennessä.

Projektiopintojen kuvaus

Koulutusteknologian projekti on suunnattu Koulutusteknologian maisteriopiskelijoille. Projekti on yksi vaihtoehto suorittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvat 10 op:n projektiopinnot.

Koulutusteknologian projektissa opiskelija saa käsityksen koulutusteknologian aihealueen projektista, sen läpiviennistä ja ryhmätyöstä sekä kokemusta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Projektien avulla opiskelijat saavat myös käytännön kokemusta kurssien harjoitustöitä tai oppimistehtäviä laajempien töiden määrittelystä, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta.

Kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmä, joka toteuttaa tietyn projektin tietylle tilaajalle. Tarvittaessa projektiryhmiä muodostetaan useampia.

Koulutusteknologian projektin aihe voi olla esimerkiksi joku laaja kartoitus-, selvitys- tai suunnittelutyö koulutusteknologian kentältä. Projekti voi sisältää myös koulutusteknologian aihealueen ohjelmistokehitystä, mutta se ei ole vaatimuksena projektin aiheelle.

Koulutusteknologian projekti -kurssilla voi olla yhteisiä luentoja Sovellusprojektia suorittavien opiskelijoiden kanssa. Oheiskurssina suositellaan suoritettavaksi mahdollisuuksien mukaan myös kurssia Projektiviestintä IT-alalla (3 op).

Esitiedot

Esitietoina ovat seuraavat Koulutusteknologian maisteriohjelmaan suuntaavat pääaineopinnot tai niitä vastaavat tiedot:

Myös opettajan pedagogiset opinnot olisi hyvä olla suoritettuna ennen projektia.

Suoritustapa ja työmäärä

Kurssin suoritustapa on aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn Jyväskylässä Agoralla ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Projektityöskentelyn kokonaismäärä on noin 270 tuntia (keskimäärin noin 15-20 tuntia per viikko). Kurssia ei voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

HUOM! Keväällä 2021 kurssi suoritetaan poikkeuksellisesti ainakin osittain etätyöskentelynä koronasta johtuen.

Korvaaminen

Koulutusteknologian projektiopintojen korvauskäytänteistä kerrotaan erillisessä dokumentissa: koulutusteknologian_projektiopintojen_korvaaminen.pdf.

Toteutettuja projekteja

Vastaava ohjaaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Työhuone: Ag C522.3
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotes468/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2020-11-11 10:41:15
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta