TIES4680 - Koulutusteknologian projekti (10 op)

Ajankohtaista

Lukuvuodesta 2020-2021 lähtien kurssin korvaa kurssi KOTES468 Koulutusteknologian projekti (10 op).

Projektin aikataulu

Syksyn 2019 projektiin tulee ilmoittautua 28.8.2019 mennessä. Tämän jälkeen valitaan projektiryhmä(t) ja heille aiheet. Varsinainen projektin suoritus alkaa syyskuussa 2019 ja projekti kestää syyslukukauden 2019 ajan.

Kurssille ilmoittautuminen

Syksyn 2019 kurssille ilmoittaudutaan SISU-järjestelmässä.

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi vastaa SISUssa oleviin ilmoittautumisen lisätietokysymyksiin. Vastauksia käytetään mm. projektiryhmiä ja -aiheita valittaessa.

Kaikki kurssille ilmoittautuneet eivät välttämättä pääse kurssille mukaan. Lopulliseen kurssille valintaan vaikuttavat opiskelijoiden esitiedot, muodostettavien projektiryhmien määrä sekä opiskelijan mahdollisuudet sitoutua viikoittaiseen säännölliseen työskentelyyn Agoralla. Lopulliset valinnat kurssille tehdään kurssin opettajan toimesta 30.8.2019 mennessä.

Projektiopintojen kuvaus

Koulutusteknologian projekti on suunnattu Koulutusteknologian opintosuunnan maisteriopiskelijoille. Projekti on yksi vaihtoehto suorittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvat 10 op:n projektiopinnot. Koulutusteknologian projektin suorittaneen ei siis tarvitse suorittaa Sovellusprojektia tai Tutkimusprojektia.

Koulutusteknologian projektissa opiskelija saa käsityksen koulutusteknologian aihealueen projektista, sen läpiviennistä ja ryhmätyöstä sekä kokemusta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Projektien avulla opiskelijat saavat myös käytännön kokemusta kurssien harjoitustöitä tai oppimistehtäviä laajempien töiden määrittelystä, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta.

Kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmä, joka toteuttaa tietyn projektin tietylle tilaajalle. Tarvittaessa projektiryhmiä muodostetaan useampia.

Koulutusteknologian projektin aihe voi olla esimerkiksi joku laaja kartoitus-, selvitys- tai suunnittelutyö koulutusteknologian kentältä. Projekti voi sisältää myös koulutusteknologian aihealueen ohjelmistokehitystä, mutta se ei ole vaatimuksena projektin aiheelle.

Koulutusteknologian projekti -kurssilla on yleensä yhteisiä luentoja Sovellusprojektia suorittavien opiskelijoiden kanssa. Oheiskurssina suositellaan suoritettavaksi mahdollisuuksien mukaan myös kurssia Projektiviestintä IT-alalla (3 op).

Esitiedot

Suositeltavina esitietoina ovat Koulutusteknologian opintosuuntaan suuntaavat pääaineopinnot:

Myös opettajan pedagogiset opinnot olisi hyvä olla suoritettuna ennen projektia.

Suoritustapa ja työmäärä

Kurssin suoritustapa on aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn Jyväskylässä Agoralla ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Projektityöskentelyn kokonaismäärä on noin 270 tuntia (keskimäärin noin 15-20 tuntia per viikko). Kurssia ei voi suorittaa etäopiskeluna.

Korvaaminen

Koulutusteknologian projektiopintojen korvauskäytänteistä kerrotaan erillisessä dokumentissa: koulutusteknologian_projektiopintojen_korvaaminen.pdf.

Toteutettuja projekteja

Vastaava ohjaaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Työhuone: Ag C522.3
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kprojekti/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2020-11-11 10:45:20
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta