Tilaajaksi koulutusteknologian projektiin?

Olisiko yrityksesi tai organisaatiosi kiinnostunut tarjoamaan aihetta koulutusteknologian projektille? Tällä sivulla kuvataan koulutusteknologian projektia projektin tilaajan näkökulmasta.

Milloin projekteja on?

Koulutusteknologian projekti järjestetään yleensä kevätlukukaudella tammikuun-toukokuun aikana. Projektin aiheet valitaan edellisvuoden joulukuussa.

Millainen aihe sopii projektiksi?

Koulutusteknologian projektin toimeksianto tulee liittyä koulutusteknologiaan, sen tutkimiseen tai kehittämiseen. Aihe voi olla esimerkiksi joku laaja kartoitus-, selvitys- tai suunnittelutyö koulutusteknologian kentältä. Projekti voi sisältää myös koulutusteknologian aihealueen ohjelmistokehitystä, mutta se ei ole vaatimuksena projektin aiheelle.

Kuinka laaja projekti on?

Opiskelijoista, jotka ovat koulutusteknologian maisterivaiheen opiskelijoita, muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmä. Jokaisella opiskelijalla on resurssoitu opintojaksolle 270 työtuntia, joista noin 2/3 saadaan käytettyä suoraan toimeksiannon toteuttamiseen. Näin ollen työtunteja projektille muodostuu yhteensä noin 500-900 tuntia riippuen projektin opiskelijajäsenten lukumäärästä. Resursseja on siis runsaasti, mikä mahdollistaa laajatkin projektit.

Mitä yritys tai organisaatio saa projektista?

Projektin opiskelijajäsenet luovuttavat tilaajataholle oikeuden hyödyntää projektin tuloksia ja tuotoksia omiin käyttötarkoituksiin tai vaihtoehtoisesti tulokset ja tuotokset sovitaan laitettavan avoimen lisenssin alaisuuteen. Tarkemmin oikeuksien siirrosta sovitaan projektikohtaisesti.

Mitä projekti vaatii yritykseltä tai organisaatiolta?

Tilaajalta tulee olla projektissa vähintään yksi yhteyshenkilö, joka on tavoitettavissa koko projektin ajan. Projekteissa järjestetään kokouksia noin 2-3 viikon välein, joissa tilaajan edustajan tulee olla läsnä. Kokousten välillä tilaajaan tulee olla mahdollisuus olla yhteydessä vähintäänkin sähköisesti. Yleensä yhteydenotot liittyvät siihen, että projektiryhmä haluaa palautetta tuotoksiinsa tilaajilta myös kokousten välissä.

Projektin loputtua tilaajan tulee laatia projektilausunto projektin ohjaajan ohjeiden mukaisesti.

Projekti on maksullinen IT-tiedekunnan ulkopuolisille tilaajille. Lisätietoa hinnoista saa projektin vastuuohjaajalta.

Mitä IT-tiedekunta tarjoaa projektille?

IT-tiedekunta tarjoaa projektiryhmälle ohjaajan koko projektin ajaksi. Tiedekunta tarjoaa projektiryhmälle myös tilat, laitteet ja työvälineet projektin suorittamiseen.

Mistä saa lisätietoa ja miten pääsee mukaan?

Lisätietoa saa projektin vastuuohjaaja Antti Ekonojalta (antti.j.ekonoja@jyu.fi).

Aiheita voi ehdottaa projektiin ympäri vuoden. Paras aika ehdottaa aiheita on loppusyksy, koska aiheiden valinnat suoritetaan yleensä joulukuussa.

Jo toteutettuihin projekteihin pääsee tutustumaan täällä.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta