Harjoitustyö

Seuraavassa kuvataan Oppimateriaalituotanto-kurssin (KOTES460) harjoitustyön sisältö.

Kuvaus

Aihe: Oppimateriaalipaketin toteuttaminen tiettyyn tietotekniikan (tai vähintäänkin tietotekniikan sisältöoppimista sisältävään) aihekokonaisuuteen. Harjoitustyön tarkemman aiheen opiskelijat saavat päättää itse. Valittu harjoitustyön aihe ilmoitetaan Moodlessa. Ilmoittakaa aihe Moodlessa heti kun olette aiheen päättäneet.

Tavoitteena on tehdä mahdollisimman laadukas ja käyttökontekstiin sopiva oppimateriaalipaketti.

Harjoitustyön voi tehdä yksin tai 2-3 hengen ryhmässä. Verkkokurssilla ryhmätyö voi olla haastavampaa kuin luentokurssilla, mutta jos ryhmätyön tekeminen onnistuu etätyön mahdollistavilla välineillä, niin ryhmätyötä voi suositella, sillä "oikeassa" oppimateriaalituotannossa oppimateriaaleja tehdään yleensä juurikin ryhmässä.

Laajuus: Laskennallisesti harjoitustyölle on varattu kurssin työmäärästä noin puolet. Tämä tarkoittaa sitä, että harjoitustyön koostamiseen olisi tarkoitus käyttää noin 50 tuntia per opiskelija. Harjoitustyöpaketti ei siis ole vain 1-3 oppitunnin oppimateriaalipaketti, muttei myöskään välttämättä ihan kokonaisen kurssin oppimateriaalipaketti, vaan todennäköisesti jotain edellisten väliltä. Harjoitustyön toteuttamiseen valittava alusta, formaatti ja muut tekniset ratkaisut vaikuttavat harjoitustyön tekemiseen kuluvaan aikaan ja siten myös harjoitustyön laajuuteen. Luonnollisesti myös se, tekeekö harjoitustyön yksin vai ryhmässä vaikuttaa harjoitustyön laajuuteen.

Oppimateriaalin käyttökonteksti tulee miettiä; millaiseen opetus-/oppimistilanteeseen materiaali on suunniteltu? Mikä on opettajan rooli materiaalin hyödyntäjänä vai onko kyse oppilaiden/opiskelijoiden itseopiskelumateriaalista?

Alusta/formaatti: Harjoitustyön voi tehdä haluamassaan formaatissa ja haluamalleen alustalle. Alusta/formaatti tulee miettiä käyttökontekstin perusteella; millainen materiaali sopii parhaiten kyseiseen käyttökontekstiin? Jos harjoitustyö toteutetaan sähköiselle alustalle, tulee materiaaliin päästä käsiksi WWW-selaimella ilman erillisiä kirjautumisia (pl. yliopiston tunnuksilla kirjautumisen tai tietyn polkuavaimen tms. syöttämisen vaatiminen on sallittua). Formaatti- ja alustamahdollisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

Harjoitustyö on kaksivaiheinen: Harjoitustyön ensimmäinen versio tulee olla valmis viimeistään 22.11. Harjoitustyön WWW-osoite (painetun materiaalin tapauksessa PDF:n sijainti) ilmoitetaan Moodlessa. Tämän jälkeen harjoitustyöstä saa palautetta (ks. seuraava kappale) muilta kurssilaisilta ja opettajalta. Palautteen saannin jälkeen harjoitustyötä on mahdollista (ja yleensä kannattaa) vielä muokata. Lopullinen harjoitustyö tulee olla valmis viimeistään 7.12. Valmiin harjoitustyön WWW-osoite (painetun materiaalin tapauksessa PDF:n sijainti) ilmoitetaan Moodlessa. Kurssiarviointiin vaikuttaa lopullisen harjoitustyön laatu.

Harjoitustyön esittely ja arviointi

Harjoitustyön ensimmäinen versio esitellään opettajalle ja muille kurssilaisille tekemällä esittelyvideo. Videolla kerrotaan tuotetun oppimateriaalin käyttökonteksti, esitellään materiaali pääpiirteittäin sekä arvioidaan valitun formaatin/alustan toimivuutta. Videon suosituspituus on 5-10 minuuttia. Video voi olla ruutukaappaus- tai kuvattu video. Video linkitetään Moodleen yhtä aikaa harjoitustyön ensimmäisen version palauttamisen kanssa, eli viimeistään 22.11.

Videoiden julkaisun jälkeen muut kurssilaiset sekä kurssin opettaja katsovat esittelyvideot ja arvioivat oppimateriaalin laatua ja yleisesti tekijä(ryhmä)n onnistumista työssään kirjoittamalla kommenttejaan Moodlen keskusteluryhmään. Jokaisen kurssilaisen tulee arvioida vähintään kolmea eri työtä. Pyrkikää valitsemaan töitä arviointiin siten, että jokainen kurssilainen saa palautetta omasta työstään. Myös tekijöiden kannattaa osallistua keskusteluun omasta harjoitustyöstä. Keskustelu Moodlessa pyritään saamaan valmiiksi 30.11. mennessä.

Esimerkkiaiheita

Harjoitustyö voisi olla esimerkiksi jokin seuraavista aiheista:

Ohjaus

Harjoitustyön laatimisen tueksi on tarjolla ohjausta ensisijaisesti sähköpostilla antti.j.ekonoja@jyu.fi. Myös henkilökohtaisia ohjaustapaamisia verkossa voidaan tarvittaessa järjestää. Älä epäröi kysyä apua ongelmatilanteissa!

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotes460/harkka/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2020-11-11 10:34:25
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta