KOTES460 - Oppimateriaalituotanto (4 op)

Ajankohtaista

Syksyn 2020 kurssi on päättynyt.

Kurssi järjestettiin tällä kurssikoodilla ja laajuudella ensimmäisen kerran syksyllä 2020 II periodissa. Kurssi korvasi aiemman Oppimateriaalituotanto-kurssin (TIES460, 3 op). Syksyn 2020 kurssi järjestettiin verkko-opetuksena.

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

https://appro.mit.jyu.fi/kotes460/

Kurssin Moodle-työtila löytyy osoitteesta: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=10337

Moodlen työtila avautuu kurssin alettua.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan SISU-järjestelmässä.

Kurssikuvaus

Kurssilla tutustutaan erilaisiin oppimateriaalityyppeihin, oppimateriaalien laatukriteereihin sekä oppimateriaalien tuottamisen eri vaiheisiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kurssilla keskitytään erityisesti tietotekniikan oppimateriaaleihin, mutta kurssilla opittua tietotaitoa voi soveltaa myös muiden oppiaiheiden oppimateriaaleihin. Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti koulutusteknologian opiskelijoille sekä tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Osaamistavoitteet

Taulukko osaamistavoitteista

Esitiedot

Esitietoina ovat seuraavat opinnot tai niitä vastaavat tiedot:

Opetusmuodot

Verkkoluennot, itsenäinen työ tai ryhmätyö, ja vertaispalaute.

Kurssi pidetään kokonaan verkkokurssina.

Suoritustapa

Moodle-tentti (ma 14.12. klo 16:00-18:30) ja harjoitustyö.

Harjoitustyössä opiskelija valitsee jonkun tietotekniikan (tai tietotekniikkaa sisältävän) aihekokonaisuuden, johon suunnittelee ja toteuttaa oppimateriaalin valitsemallaan perustellulla tekniikalla. Kyseisen oppimateriaalin laatua, soveltuvuutta kohdekontekstiin sekä valitun alustan/formaatin toimivuutta arvioidaan muiden kurssilaisten ja opettajan toimesta. Harjoitustyön voi tehdä yksin tai 2-3 hengen ryhmässä.

Arviointi

Kurssi arvioidaan numerolla 1-5. Kurssin arvosteluun vaikuttaa 50 % harjoitustyö ja 50 % tentti. Saadakseen kurssin läpi täytyy molemmista osioista saada hyväksytty.

Kirjallisuutta

  1. Antti Ekonoja: Oppimateriaalien kehittäminen, hyödyntäminen ja rooli tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa, https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44175/978-951-39-5793-3_vaitos19092014.pdf
  2. Liisa Ilomäki (toim.): LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN, E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa, https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/144415_laatua_e-oppimateriaaleihin_2.pdf
  3. Opetushallitus: E-oppimateriaalin laatukriteerit, https://www.oph.fi/fi/julkaisut/e-oppimateriaalin-laatukriteerit
  4. Helena Ruuska, Markku Löytönen, Anne Rutanen (toim.): LAATUA! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä, https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/laatua_oppimateriaalit_2015_korjattu_web.pdf
  5. Maija Kaisla, Titta Kutvonen-Lappi, Marja Kankaanranta (toim.): Digitaalinen oppimateriaali koulun arjessa, https://ktl.jyu.fi/vanhat/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2015/d115.pdf
  6. Timo Tossavainen, Markku Löytönen (toim.): Sähköistyvä koulu. Oppiminen ja oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä, https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/julkaisut/verkkoon_sahkoistyva_koulu_2019_final_.pdf

Opettaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Työhuone: Ag C522.3 (etätöissä kurssin ajan)
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotes460/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2020-12-17 15:38:24
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta