TIES460 - Oppimateriaalituotanto (3 op)

Ajankohtaista

Lukuvuodesta 2020-2021 lähtien kurssin koodi ja laajuus muuttuvat. Uusi kurssi on KOTES460 Oppimateriaalituotanto (4 op).

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/oppimateriaalituotanto/

Kurssin Moodle-työtila löytyy osoitteesta: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=7493

Moodlen työtila avautuu kurssin alettua.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan SISU-järjestelmässä.

Kurssikuvaus

Kurssilla tutustutaan erilaisiin oppimateriaalityyppeihin, oppimateriaalien laatukriteereihin sekä oppimateriaalien tuottamisen eri vaiheisiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kurssilla keskitytään erityisesti tietotekniikan oppimateriaaleihin, mutta kurssilla opittua tietotaitoa voi soveltaa myös muiden oppiaiheiden oppimateriaaleihin. Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Osaamistavoitteet

Taulukko osaamistavoitteista

Esitiedot

Pakollisina esitietoina ovat seuraavat kurssit:

Myös kurssi TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet (5 op) on suositeltua suorittaa ennen TIES460-kurssia.

Opetusmuodot

Luennot, itsenäinen työ tai ryhmätyö ja seminaarit.

Kurssi pidetään kokonaan verkkokurssina.

Suoritustapa

Moodle-tentti (5.5.2020 klo 16:00-18:30) ja harjoitustyö.

Harjoitustyössä opiskelija valitsee jonkun tiiviin tietotekniikan (tai tietotekniikkaa sisältävän) aihekokonaisuuden, johon suunnittelee ja toteuttaa oppimateriaalin valitsemallaan perustellulla tekniikalla. Tämän jälkeen kyseisen oppimateriaalin laatua, soveltuvuutta kohdekontekstiin sekä valitun alustan/formaatin toimivuutta arvioidaan muiden kurssilaisten ja opettajan toimesta. Harjoitustyön voi tehdä yksin tai 2-3 hengen ryhmässä.

Arviointi

Kurssi arvioidaan numerolla 1-5. Kurssin arvosteluun vaikuttaa 50 % harjoitustyö ja 50 % tentti. Saadakseen kurssin läpi täytyy molemmista osioista saada hyväksytty.

Kirjallisuutta

  1. Antti Ekonoja: Oppimateriaalien kehittäminen, hyödyntäminen ja rooli tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa, https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44175/978-951-39-5793-3_vaitos19092014.pdf
  2. Liisa Ilomäki (toim.): LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN, E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa, https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/144415_laatua_e-oppimateriaaleihin_2.pdf
  3. Opetushallitus: E-oppimateriaalin laatukriteerit, https://www.oph.fi/fi/julkaisut/e-oppimateriaalin-laatukriteerit
  4. Helena Ruuska, Markku Löytönen, Anne Rutanen (toim.): LAATUA! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä, https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/laatua_oppimateriaalit_2015_korjattu_web.pdf
  5. Maija Kaisla, Titta Kutvonen-Lappi, Marja Kankaanranta (toim.): Digitaalinen oppimateriaali koulun arjessa, https://ktl.jyu.fi/vanhat/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2015/d115.pdf
  6. Timo Tossavainen, Markku Löytönen (toim.): Sähköistyvä koulu. Oppiminen ja oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä, https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/julkaisut/verkkoon_sahkoistyva_koulu_2019_final_.pdf

Opettaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Työhuone: Ag C522.3
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/oppimateriaalituotanto/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2020-11-11 10:45:02
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta