Harjoitustyö - ITKP1011 Web-julkaiseminen

Harjoitustyönä toteutetaan www-sivusto. Lisäksi osoitetaan komentorivikäyttötaito tekemällä erillinen komentorivitehtävä.

Harjoitustyön vaatimukset on jaettu kolmeen eri tasoon. Jos työsi toteuttaa ensimmäisen tason vaatimukset, niin saat kurssista arvosanaksi yksi (1). Jos työsi toteuttaa kolmostason vaatimukset, niin saat kurssista arvosanaksi kolme (3). Jos työsi toteuttaa viitostason vaatimukset, niin saat kurssista arvosanaksi viisi (5). Jos työsi täyttää vain osittain kolmos- tai viitostason vaatimukset, niin voit saada arvosanaksi myös kaksi (2) tai neljä (4).

WWW-sivuston painotus arvosanassa on 4/5. Komentoriviosuuden painotus on 1/5. Molemmat osiot on läpäistävä hyväksytysti. Jos saat www-sivusta arvosanaksi viisi ja komentoriviosuudesta hylätyn (0), niin koko työsi on silti hylätty. Tarkistuskoneen antama arvosana ei ole lopullinen, vaan erityisesti rajatapauksissa esim. keskiarvon ollessa 1.5, opettaja päättää ansaitseeko työ arvosanaksi 1 vai 2.

Harjoitustyön aikataulu

Harjoitustyöaihe on voimassa 30 päivää.

Harjoitustyön aihe

Harjoitustyön aihe tilataan harjoitustyökoneelta.

Harjoitustyö on tehtävä ja palautettava 30 päivän kuluessa työn aiheen tilaamisesta. Huomaa kuitenkin edellisessä kohdassa mainittu viimeinen mahdollinen tilauspäivä.

Harjoitustyökone arpoo jokaiselle zip-paketin, joka sisältää seuraavat asiat:

Komentorivi

Joudut tekemään komentoriviltä seuraavia asioita. Yksityiskohtaiset ohjeet saat tehtävää aloittaessasi.

Komentorivi taso 1

Komentorivi taso 3

Komentorivi taso 5

Komentorivitehtävän tekeminen

Komentorivitehtävän voi tehdä, kunhan on ensin tilannut itselleen harjoitustyöaiheen. Komentorivitehtävä tehdään seuraavasti:

WWW-sivu

Kaikille tasoille yhteisiä vaatimuksia ja ohjeita ovat:

WWW-sivu taso 1

Toteuta koneen antaman materiaalipaketin pohjalta seuraavat asiat:

WWW-sivu taso 3

Toteuta ensin taso 1 -mukainen sivusto. Laajenna sivustoa seuraavilla asioilla:

WWW-sivu taso 5

Toteuta ensin tason 3 -mukainen sivusto. Laajenna sivustoa seuraavilla asioilla:

Tarkistuskone

Harjoitustyötä voi vapaasti testata ja tarkistaa Tarkistuskoneella. Voit käyttää tarkistuskonetta, niin usein tai, niin monta kertaa kuin haluat.

Harjoitustyön palauttaminen

Jo palautettua ja arvosteltua työtä ei voi enää korjailla tai laajentaa. Jos haluaa paremman arvosanan, niin täytyy tehdä kokonaan uusi työ (vrt. uusintatentti).

Jos palautettu työ hylätään, niin työtä saa korjata hyväksyttävään muotoon, mutta maksimiarvosana työlle on tällöin yksi (1).

Valmis harjoitustyö palautetaan tarkistuskoneen kautta. Tarkista työsi koneella. Jos et saa koneelta työstä valituksia, niin voit palauttaa työsi tarkistuskoneen sivulta löytyvällä painikkeella. Työn voi palauttaa vasta, kun työ läpäisee tarkistuskoneen.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta