Opetusvideon suunnittelu ja sisällöntuotanto - Luento 6

Luennon aiheena on opetusvideon suunnittelu ja sisällöntuotanto. Aiheeseen liittyy oppimistehtävä 7.

Luentotaltiointi

 • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Esimerkkejä

Luento perustuu osittain Heta Keron vuoden 2006 luentomateriaaleihin aiheesta "Videokuvauksen suunnittelu ja kuvakerronta". Kiitokset Hetalle!

Videon rakenne

Mediaelementit

Video voi sisältää:

Musiikki, äänet ja puhe voivat yhdistää leikattuja kuvia, jolloin saadaan jatkuvuuden tuntu.

Mediaelementtien valinta

Kenelle, mitä, miksi -> miten?

Sisällöntuotannon vaiheet

 1. Suunnittelu
  • aiheen valinta, idea
  • esitiedon hankkiminen ja aiheeseen tutustuminen
  • lähtökohtien ja tavoitteiden määrittely
  • aiheen rajaus
  • synopsis eli tiivistelmä toteutusideasta
 2. Käsikirjoittaminen
  • tiedonhankinta jatkuu
  • kuvauskäsikirjoitus
 3. Materiaalin keruu ja editointi
  • toteutus käsikirjoituksen mukaan
  • aineiston keruu: haastattelut, kuvaukset, äänitykset, tekstien teko, kuvat
  • aineiston purku ja editointi
 4. Julkaisu
  • aineisto kootaan yhteen
  • julkaiseminen

Suunnittelu

Käsikirjoittaminen

Kuvakäsikirjoitus, storyboard

Haastattelu

Spiikki

Kuvakerronta

Video verkossa

Oikeudet ja velvollisuudet

Kuvaaminen

Katso Opetusteknologia-kurssin luento 6.

Huomioi ohjeista etenkin seuraavat:

Etenkin kännykällä kuvatessa muista huomioida myös laitteen asento kuvatessa (pysty/vaaka). Eri asennossa kuvattujen videoiden yhdistäminen voi olla haastavaa. Varminta on yleensä kuvata videot vaakasuunnassa kuvauslaitteesta riippumatta.

Kuvaussuunnitelma oppimistehtävässä 7

Kuvauskäsikirjoituksen alku voisi olla esimerkiksi suunnilleen seuraavanlainen:

KestoKuvakokoTapahtumaMediat ja efektit
5 sekTeksti "Agora yöllä" mustalla pohjalla.Teksti. Ääniefekti: Tuulen huminaa.
10 sekYleiskuvaNäytetään Agoraa yöllä valoissa. Tutkijan ikkuna näkyy. Häivytys sisään. Puhe: "Öinen Agora on hiljainen..."
5 sekKokokuvaNäytetään ikkunan edessä työskentelevää tutkijaa.Puhe: "...mutta ei tyhjillään." Huminaa.
5 sekPuolikuvaTutkija naputtelee tietokonetta. Kasvojen profiili ja tietokoneen ruutu kuvassa. Puhe: "Ahkera tutkija kirjoittaa mullistavaa ohjelmakoodia vielä kun ilta on vaihtumassa yöksi..." Ääni: humina seis, näppäimistön naputtelua.

Huomioita:

Lisätietoa

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/luennot/luento6/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-01-07 11:03:42
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta